Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/09/ 559

V Bruselu dne 16. prosince 2009

Antimonopolní opatření: rozhodnutí Komise týkající se nabídky Microsoftu zavést novou možnost volby internetového prohlížeče – informace pro uživatele

(viz rovněž IP/09/1941 a MEMO/09/558 )

Co je to internetový pr ohlížeč?

Internetový prohlížeč je software, který uživatelům umožňuje přístup k internetu a surfování na internetu.

Co znamená „obrazovka s nabídkou“ a jak k ní získat přístup?

Microsoft se dohodl s Evropskou komisí na tom, že uživatelům produktu Microsoft Windows umožní prostřednictvím obrazovky s nabídkou snadnou volbu internetového prohlížeče, který si přejí užívat.

Tato možnost bude nabídnuta těm evropským uživatelům Windows (jichž je v současnosti více než 100 milionů), kteří mají nastaven jako implicitní prohlížeč Internet Explorer od společnosti Microsoft.

Do dnešního dne Microsoft poskytoval svůj internetový prohlížeč jako součást softwarového vybavení v rámci svého produktu Windows, zatímco v případě hlavních konkurenčních prohlížečů je většinou nutné jejich stažení z internetu. Často se proto stává, že jiné prohlížeče nejsou na počítače spotřebitelů vůbec nainstalovány.

Obrazovka s nabídkou bude mít podobu aktualizace programu Windows. Uživatelům, kteří si zvolili automatickou instalaci aktualizací prostřednictvím Windows Update, bude tato aktualizace nainstalována automaticky, takže pro získání přístupu nebudou muset sami udělat nic.

Obrazovka s nabídkou prohlížečů bude k dispozici od poloviny března 2010.

Co je to implicitní internetový prohlížeč?

Jedná se o prohlížeč, který za Vás zvolil výrobce osobních počítačů. Pro většinu uživatelů Windows je to internetový prohlížeč od společnosti Microsoft.

Pokud jste si stáhli další prohlížeč podle vlastní volby, můžete si ho při instalaci rovněž nastav it jako implicitní.

Svou volbu můžete kdykoli změnit.

Proč se obrazovka s nabídkou zobrazí pouze těm uživatelům, kteří mají implicitně nastaven prohlížeč od společnosti Microsoft?

Komise usiluje o to, aby Microsoft nezneužíval svého dominantního postavení na trhu s operačními systémy pro osobní počítače a nenarušoval hospodářskou soutěž na trhu s internetovými prohlížeči. Je to součástí závazku, který na sebe Komise vzala ve prospěch spotřebitele a kterým napomáhá lepšímu fungování trhů prostřednictvím širší nabídky možností, posílením inovací a zvyšováním kvality.

Spotřebitel může samozřejmě svůj internetový prohlížeč kdykoli změnit i v případě, že používá jiný prohlížeč.

Proč nutíte uživatele, aby si vybrali? Co když jsou s prohlížečem od společnosti Microsoft spokojeni?

Komise uživatele nenutí, aby svůj internetový prohlížeč změnili. Mohou si ponechat prohlížeč od společnosti Microsoft. Komise se pouze snaží zajistit, aby měli uživatelé možnost skutečné volby z mnoha internetových prohlížečů, které trh nabízí. Pokud chtějí, mohou si ponechat prohlížeč od společnosti Microsoft a případně k němu přidat další prohlížeč dle vlastní volby.

Microsoft navrhl vytvoření této obrazovky s nabídkou v rámci svého závazku, který předložil Komisi s cílem zajistit, že na trhu s prohlížeči bude fungovat hospodářská soutěž založená na kvalitách jednotlivých produktů. To, zda je uživatel s internetem spokojen či nikoli, je koneckonců ovlivněno jeho volbou prohlížeče, a možnost dostatečného výběru bude společnosti motivovat k inovacím a k lepší nabídce prohlížečů v budoucnosti. Uživatelé mají tedy svobodnou volbu si svůj prohlížeč ponechat, anebo využit obrazovky s nabídkou, lépe se seznámit s možnostmi výběru a zvolit si prohlížeč, kterému dávají přednost.

Co má uživatel udělat, když se objeví obrazovka s nabídkou?

Záleží na Vás. Můžete si libovolně vybrat jeden, dva nebo více prohlížečů. Než provedete svou volbu, může být užitečné seznámit se s dodatečnými informacemi o tom, co jednotlivé prohlížeče nabízejí.

Co když uživatel nechce nic měnit? Co když si chce ponechat prohlížeč od společnosti Microsoft?

Uživatel může obrazovku s nabídkou jednoduše zavřít. Stažením jiného prohlížeče se internetový prohlížeč od společnosti Microsoft z Vašeho počítače neodstraní.

Přijdou uživatelé o internetový prohlížeč od společnosti Microsoft nebo o vlastní úpravy a nastavení (např. seznam oblíbených stránek), jestliže si zvolí jiný internetový prohlížeč?

Při stažení většiny prohlížečů je možný převod úprav a nastavení.

Využitím obrazovky s nabídkou se prohlížeč od společnosti Microsoft z Vašeho počítače neodstraní. Uživatelé Windows 7 však mohou podle svého přání prohlížeč od společnosti Microsoft vypnout.

V systému Windows 7 se při spuštění obrazovky s nabídkou prohlížeč společnosti Microsoft „odpojí“ z hlavního panelu. Uživatel však může jakýkoli internetový prohlížeč včetně prohlížeče od společnosti Microsoft (stejně jako jiné aplikace) na hlavní panel jednoduše přidat.

Některé internetové prohlížeče, které se mají objevit v nabídce, nejsou příliš známé. Je jejich použití bezpečné?

Všechny internetové prohlížeče z nabídky jako např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari či Opera se na seznamu možností ocitly proto, že patří k dvanácti nejpoužívanějším prohlížečům v Evropě.

Jsou ostatní internetové prohlížeče z dané nabídky lepší než prohlížeč společnosti Microsoft?

To musí uživatelé vyhodnotit sami. Každý internetový prohlížeč je jiný. Do seznamu na obrazovce s nabídkou se dostaly ty internetové prohlížeče, které jsou mezi evropskými uživateli nejoblíbenější.

Jestliže uživatel obrazovku s nabídkou vypne, jak ji může znovu vyvolat?

Na ploše počítače bude umístěna její ikona. Kliknutím na tuto ikonu se obrazovka s nabídkou opět objeví. Po zapnutí obrazovky umožňující volbu může uživatel kliknutím rovněž zvolit možnost „vybrat později“, pokud chce své rozhodnutí odložit. Obrazovka s nabídkou se potom automaticky znovu objeví při příštím přihlášení uživatele do systému Windows.


Side Bar