Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/740

Bruxelles, 26 noiembrie 2008

Drumul spre redresare: pachetul privind coeziunea - Întrebări și răspunsuri privind contribuția politicii de coeziune la planul european de redresare economică

Care este rolul politicii de coeziune în planul de redresare?

  • Politica de coeziune a UE reprezintă mai mult de o treime din bugetul UE: 347 de miliarde de euro vor fi investiți în aproximativ două milioane de proiecte cofinanțate în regiuni și state membre din întreaga UE în perioada 2007-2013. Aceste investiții oferă o sursă sigură de finanțare în economia reală pentru abordarea provocărilor pe termen lung. Ele se concentrează pe crearea de locuri de muncă și creștere economică durabile prin sprijinirea priorităților Strategiei de la Lisabona, precum rețelele moderne de infrastructură, accesul la bandă largă, sprijinirea întreprinderilor mici, inovarea, mediul, resursele umane și formarea.
  • Contribuția politicii de coeziune la pachetul de redresare al Comisiei este alcătuită din diverse măsuri, atât legislative, cât și fără caracter legislativ. Obiectivul principal este accelerarea plăților către statele membre și facilitarea accesului la Fondurile structurale, ceea ce va ajuta la punerea în aplicare mai rapidă a proiectelor pe teren și va face să crească încrederea și dinamismul în economia europeană.

Cât s-a plătit deja, sub formă de avansuri, statelor membre?

În perioada 2007-2008, toate statele membre au primit 5% din totalul Fondurilor structurale care le-au fost alocate din partea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) și a Fondului Social European (FSE). În ceea ce privește Fondul de coeziune: Spania, Portugalia și Grecia au primit avansuri care s-au ridicat la 2% în 2007 și la 3% în 2008. Statele membre ale UE-12 au primit 2,5% în 2007 și 4% în 2008.

Prefinanțarea Comisiei
 
 
Valoare relativă
Valoare absolută (miliarde €)
 
2007
2008
2007-2008
2007-2008 
Fonduri structurale
 
 
 
 
UE-15
2%
3%
5%
 7,60
UE-12
2%
3%
5%
 5,7
Cooperare transfrontalieră în UE
2%
3%
5%
0,39
Fondul de coeziune
 
 
 
 
UE-15 (3 țări)
2%
3%
5%
 0,51
UE-12
2,5%
4%
6,5%
 3,8
TOTAL18,0

Planul de redresare propune avansuri suplimentare în 2009. La cât se ridică acestea?

Comisia propune modificarea regulamentelor generale privind FEDR, FSE și Fondul de coeziune, astfel încât să se permită plăți suplimentare în avans, după cum urmează:

  • pentru Fondurile structurale, statele membre ale UE-12 vor primi 2% în plus în 2009 sau 2,3 miliarde de euro (pe lângă cei 2% deja prevăzuți), iar UE-15 va primi 2,5%, ceea ce reprezintă aproximativ 3,8 miliarde de euro. Programele din cadrul cooperării transfrontaliere în UE vor primi, de asemenea, 2% avansuri suplimentare în 2009, care se ridică la aproximativ 155 de milioane de euro.
  • nu există modificări cu privire la Fondul de coeziune: Spania, Grecia și Portugalia vor primi un avans de 2,5% în 2009, iar statele membre ale UE-12 vor primi 4%.

În total, pentru cele 27 de state membre, aceste măsuri vor aduce 6,25 miliarde de euro suplimentari în pachetul financiar aprobat pentru fiecare stat membru.

Prefinanțarea Comisiei în 2009
Avansuri în 2009 înainte de planul de redresare, în miliarde € (în % din alocarea totală)
Avansuri în 2009 adăugate prin planul de redresare, în miliarde € (în % din alocarea totală)
Avansuri totale în 2009 în miliarde €
Fonduri structurale
 
 
 
UE-15
0
3,80 (2,5%)
3,80
UE-12
2,29 (2%)
2,29 (2%)
 4,58
Cooperarea transfrontalieră în UE
0,08 (2%)
0,16 (2%)
0,24
Fondul de coeziune
 
 
 
UE-15
(3 țări)
0,26 (2,5%)
0
 0,26
UE-12
2,37 (4%)
0
 2,37
Total
5,0
6,25
11,25

Când vor fi plătite noile avansuri?

În 2009, avansurile vor fi plătite imediat ce este adoptat regulamentul modificat; în mod normal, aceasta ar trebui să se întâmple în termen de 30 de zile de la adoptarea regulamentului.

Cum funcționează, în practică, sistemul plăților privind coeziunea?

Comisia efectuează plăți în trei etape:

  • prefinanțare (avansuri)
  • plăți intermediare
  • plata soldului final

În urma deciziei Comisiei privind un program operațional, este alocată o sumă de prefinanțare pentru perioada 2007-2013. Aceasta este furnizată în tranșe, așa cum s-a definit în tabelele de mai sus. Plățile intermediare se fac pe baza documentelor justificative aferente cheltuielilor, trimise de statele membre Comisiei.

Cum își pot statele membre permite să completeze finanțarea primită de la Bruxelles în cadrul politicii de coeziune atunci când trezoreriile lor naționale sunt deja supuse presiunilor?

Avansurile au ca scop să furnizeze un flux imediat de numerar în faza inițială a perioadei de programare, în scopul de a facilita plățile către beneficiarii proiectelor. Statele membre au obligația de a respecta nivelurile naționale minime de cofinanțare stabilite prin regulamente (acestea variază de la 15% la 50%, în funcție de program) dar sistemul este flexibil. Statele membre pot modifica contribuțiile comunitare și naționale atunci când este vorba de proiecte individuale în cadrul unui program: de exemplu, unele operațiuni ar putea fi finanțate în proporție de 100% de Fondurile structurale în 2009 dacă sunt compensate de operațiuni finanțate la nivel național până la sfârșitul perioadei de programare.

Ce alte schimbări legislative ar putea fi luate în considerare?

Comisia a propus modificări suplimentare în legislație, având ca obiectiv principal accelerarea punerii în aplicare pe teren. În special, obiectivul este:

  • accelerarea punerii în aplicare a proiectelor majore prin acceptarea cererilor de plată înainte de aprobarea formală a unui proiect de către Comisie
  • simplificarea normelor de eligibilitate pentru a permite rambursări forfetare pentru anumite cheltuieli generale (de exemplu, servicii comune de curățenie și securitate în parcurile de afaceri). Aceasta va implica o modificare a articolului 56 din regulamentul general privind Fondurile structurale.
  • simplificarea tratării avansurilor plătite beneficiarilor sub forma ajutoarelor de stat. În practică, acest lucru înseamnă că avansurile sub forma ajutoarelor de stat plătite beneficiarilor ar putea ajunge la 100% din ajutor, respectând în același timp alte condiții.

Toate modificările legislative vor trebui să fie aprobate de Consiliu înainte de a fi puse în practică.

Ce sprijin pot primi statele membre din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) sau a altor instituții financiare pentru a evita încetinirea fluxului de proiecte?

Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Kreditanstalt für Wiederaufbau au creat o inițiativă comună denumită JASPERS („Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions” - Asistență comună pentru susținerea proiectelor în regiunile europene) pentru a sprijini statele membre și regiunile în pregătirea unor „proiecte majore” (al căror cost total depășește 25 de milioane de EUR în cazul unui proiect privind mediul și 50 de milioane de EUR în alte domenii). Comisia și partenerii săi doresc să extindă în mod semnificativ posibilitatea de a utiliza instrumentul JASPERS printr-o creștere de 25% a forței de muncă din domeniul asistenței tehnice începând cu anul 2009. Ca rezultat, se așteaptă ca mai mult de 70 de experți (față de 58 în prezent) să fie disponibili pentru a acorda asistență statelor membre în pregătirea tehnică a proiectelor majore, în scopul de a accelera punerea lor în aplicare.

Sunt statele membre încurajate de către Comisie să își redefinească prioritățile privind investițiile legate de coeziune având în vedere situația economică actuală agitată?

Comisia Europeană invită statele membre să analizeze eventuala modificare a priorităților și obiectivelor în vederea accelerării cheltuielilor în domeniile cu potențial de creștere mai mare. Aceasta ar putea implica o mai mare concentrare asupra măsurilor de eficiență energetică, inclusiv la nivelul gospodăriilor, precum și întărirea sprijinului pentru întreprinderile mici și mijlocii, care sunt principalul motor de creștere economică în economia europeană. Prin urmare, Comisia va colabora îndeaproape cu Fondul European de Investiții (FEI) și cu alți parteneri pentru a accelera și extinde dispozițiile care există cu privire la produsele de inginerie financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii, în cadrul inițiativei JEREMIE („Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” - Resurse europene comune pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii). În plus, Comisia, împreună cu FEI, BEI și toate statele membre va lansa la începutul anului viitor două platforme specifice de rețele care vor constitui un forum pentru schimbul de informații, orientări și bune practici.

Comisia propune, de asemenea, să colaboreze cu statele membre pentru a simplifica realizarea și conținutul programelor, în scopul de a accelera punerea lor în aplicare.

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar