Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN

MEMO/08/39

Bruxelles, den 24. januar 2007

Danmarks landbrugsudviklingsplan

Landeprofil:

 • Areal: 43 098 km².
 • 5,4 mio. indbyggere; 53 % bor i landområderne.
 • Ledighedsprocenten på 3,5 % er blandt de laveste i EU.
 • I 2005 administrerede ca. 45 000 landbrugsbedrifter 2,6 mio. hektar landbrugsjord (60 % af det samlede areal).
 • Skovområderne udgør omkring 0,6 mio. hektar, hvilket svarer til 14 % af det samlede areal.
 • I 2005 var ca. 6 % landbrugsjord blevet omdannet til økologisk landbrug fordelt på næsten 2 900 landbrugsbedrifter, hvilket svarer til ca. 151 000 hektar (herunder områder, der er ved at blive omdannet).
 • Omkring 48 % af alle landbrugsbedrifter drives på deltid.
 • Gennem de sidste ti år er antallet af landbrugsbedrifter faldet med næsten 35 %, mens den gennemsnitlige landbrugsbedrift er vokset i størrelse til 58 hektar.
 • Under Natura 2000 findes der områder på omkring 359 000 hektar (8,3 % af det samlede landareal) til beskyttelse af levesteder og fugle.
 • Fødevareindustrien er højt specialiseret og diversificeret; de vigtigste sektorer er svineproduktion og mejeriproduktion.
 • I 2005 tegnede eksporten af landbrugsvarer sig for 17 % af den samlede vareeksport.

Den valgte strategi:

De overordnede mål er blevet udvalgt i overensstemmelse med EF's strategiske retningslinjer (CSG) og den nationale strategiplan, og målene er følgende:

 • at styrke konkurrenceevnen i landbrugssektoren, fødevareindustrien og skovbrugssektoren gennem nyskabende investeringer såvel som at tilpasse sig til den stigende efterspørgsel efter kvalitetsfødevarer, herunder økologiske produkter, samt at reducere landbrugets negative påvirkning af miljøet gennem investeringer i miljøvenlig teknologi
 • at styrke komplementariteten mellem landbrug/skovbrug og miljøet og at beskytte naturen og miljøet for at sikre bevarelse af naturlige værdier i landområder
 • at gøre landområder mere attraktive at bo og arbejde i gennem støtte til bibeholdelse af job/jobskabelse så vel som bedre adgang til kulturelle aktiviteter
 • at sikre en høj grad af lokal indflydelse ved at oprette lokale aktionsgrupper i landområder

Budget og EU finansiering

Akse
Samlede offentlige udgifter (i EUR)
ELFUL*-bidrag
(i %)
ELFUL-bidrag
(i EUR)
Akse 1
176 154 248
50
88 077 124
Akse 2
512 125 301
55
281 668 915
Akse 3
46 574 321
50
23 287 161
Leader
77 698 872
55
42 734 380
Teknisk bistand
17 786 432
50
8 893 216
I alt
830 339 175
-
444 660 796

* ELFUL: Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Overordnet formål med programmet

 • Flere iværksættere og lokale job i landområder.
 • Større konkurrenceevne i landbrugssektoren, fødevareindustrien og skovbrugssektoren.
 • Varierende landskaber, rig natur og et rent miljø.
 • Attraktive leveforhold i landområder, der bidrager til større sammenhæng mellem land og by.

Akse 1: Budgetbevilling og hovedprioriteter

Offentlig støtte i alt: 176 154 248 EUR - ELFUL: 88 077 124 EUR.

Hovedprioriteter:

 • modernisering af landbrugsbedrifter (30,8 % af de samlede udgifter på akse 1),
 • tilførsel af merværdi til landbrugsprodukter (25,3 %),
 • samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og ny teknologi (18 %).

Akse 2: Budgetbevilling og hovedprioriteter

Offentlig støtte i alt: 512 125 301 EUR - ELFUL: 281 668 915 EUR.

Hovedprioriteter:

 • landbrugsmiljøordninger (72,2 % af de offentlige udgifter på akse 2),
 • første skovrejsning på landbrugsarealer (12,9 %),
 • støtte til ikke-produktive investeringer (6 %).

Akse 3: Budgetbevilling og hovedprioriteter

Offentlig støtte i alt: 46 574 321 EUR - ELFUL: 23 287 161 EUR.

Aktiviteterne på hovedakse 3 hører ind under grundlæggende tjenesteydelser og omfatter projekter for børn og unge i landområder (10,6 mio. EUR) og kulturelle seværdigheder (5,3 mio. EUR) (dette er under 10 %, se nedenfor).

Foranstaltninger som f.eks. diversificering over i ikke-landbrugsproduktion, støtte til mikrovirksomheder, lokalturisme og landsbyfornyelse er alle aktiviteter, der foretages af de lokale aktionsgrupper gennem Leader, og er derfor udgifter, der henhører under Leader.

Hovedfokus på akse 3 er jobskabelse og god livskvalitet i landområder.

Leader-budgetbevilling:

Offentlig støtte i alt: 77 698 872 EUR - ELFUL: 42 734 380 EUR.

Hovedparten af akse 3 gennemføres via Leader, hvilket betyder, at det anbefales, at størstedelen af projekterne på akse 3 i landområder støttes af lokale aktionsgrupper.
For yderligere information om udvikling af landdistrikter, se venligst:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_da.htm


Side Bar