Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/08/33

Bruxelles, 23 ianuarie 2008

Memorandum cu privire la pachetul pentru energie regenerabilă și schimbări climatice

1. INTRODUCERE

În ultimele decenii, stilul nostru de viață și prosperitatea crescândă au avut un efect profund asupra sectorului energetic, schimbând într-o manieră considerabilă modul în care privim problema energiei. Cererea crescândă de energie, saltul prețurilor la petrol, rezervele nesigure de energie și teama de încălzirea globală ne-au deschis ochii asupra faptului că energia este un produs ce nu mai poate fi considerat de la sine înțeles. Liderii Uniunii Europene s-au angajat, așadar, să crească utilizarea energiei regenerabile, energie care să înlocuiască combustibilul fosil, să diversifice rezervele de energie și să reducă emisiile de dioxid de carbon. Creșterea investițiilor în energie regenerabilă, în eficiența folosirii energiei și în noi tehnologii contribuie la asigurarea unei dezvoltări durabile și la o mai mare siguranță a rezervelor și ajută la crearea unor noi locuri de muncă, stimulează creșterea economică, creează o mai mare competitivitate și încurajează dezvoltarea rurală. Un cadru legislativ cuprinzător este necesar pentru promovarea și utilizarea energiei regenerabile, deoarece numai un astfel de cadru poate oferi stabilitatea pe termen lung de care are nevoie comunitatea de afaceri pentru a lua decizii raționale de investiții în sectorul energiei regenerabile și pentru a deschide drumul Uniunii Europene către un viitor energetic mai curat, mai sigur și mai competitiv.

2. CONTEXT

În ianuarie 2007, Comisia Europeană a înaintat o propunere integrată cu privire la energie și la schimbările climatice, care făcea referire la problemele legate de rezervele de energie, de schimbările climatice și de dezvoltarea industrială. Două luni mai târziu, șefii de stat europeni au aprobat acest plan și au convenit asupra unei Politici Energetice pentru Europa.

Planul preconiza următoarele:

Creșterea cu 20% a eficienței energetice
Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră
Atingerea unei proporții de 20% a energiei regenerabile în consumul total de energie al UE până în 2020
Atingerea unei proporții de 10% a biocombustibililor în consumul total de combustibil pentru autovehicule până în 2020

Aceste obiective sunt foarte ambițioase: astăzi, energia regenerabilă reprezintă numai 8,5% din totalul de energie. Pentru ca această proporție să atingă 20% în 2020, va fi nevoie de eforturi susținute în toate sectoarele economice și în toate statele membre.

Este necesară o abordare europeană pentru a garanta că efortul atingerii proporției de 20% este repartizat echitabil între statele membre. Mai mult decât atât, trebuie să existe o siguranță a investitorilor cu privire la obiective și la drumul care trebuie urmat.

3. PROPUNEREA COMISIEI

Scopul acesteia a fost acela de a stabili obiective naționale cu privire la energia regenerabilă care să contribuie la atingerea obiectivului comun obligatoriu: o proporție de 20% a energiei regenerabile în consumul total de energie în 2020 și o proporție de 10% a biocombustibililor în transporturi.

Energia regenerabilă implică trei sectoare: energia electrică, încălzirea și răcirea și transporturile. Statele membre vor decide cu privire la contribuțiile acestor trei sectoare în atingerea obiectivelor naționale, alegând mijloacele cel mai bine adaptate situației statului respectiv. De asemenea, statele membre vor avea posibilitatea de a-și îndeplini obiectivele susținând dezvoltarea energiei regenerabile în alte state membre sau în țări terțe.

Proporția minimă de 10% a biocombustibililor în transporturi se aplică în toate statele membre. Biocombustibilii oferă o soluție la problema dependenței de petrol în transporturi, una dintre cele mai grave probleme care afectează siguranța rezervelor de energie ale UE.

În ultimul rând, directiva își propune să elimine barierele inutile în dezvoltarea sectorului energiei regenerabile – de exemplu prin simplificarea procedurilor administrative legate de dezvoltarea energiilor regenerabile – și să încurajeze dezvoltarea unor tipuri mai performante de energie regenerabilă (prin stabilirea unor standarde de eficiență pentru biocombustibili etc.).

4. CALCULAREA OBIECTIVULUI

Pentru a atinge în mod eficient obiectivul general de 20% în cazul energiei regenerabile, obiectivele individuale pentru fiecare stat membru trebuie să fie stabilite cât mai corect posibil. De aceea, Comisia a propus o abordare simplă în cinci etape:

  • proporția energiei regenerabile în 2005 (anul de bază pentru toate calculele din acest pachet) este adaptată pentru a reflecta punctele de plecare naționale și eforturile deja făcute de către statele membre care au realizat o creștere de peste 2% între 2001 și 2005;
  • pentru fiecare stat membru, se adaugă 5,5% la proporția adaptată a energiei regenerabile în 2005;
  • acest efort (0,16 tep pentru fiecare cetățean UE) este ponderat cu ajutorul unui indice PIB/cap de locuitor pentru a reflecta diferitele nivele de prosperitate din statele membre, apoi este înmulțit cu populația fiecărui stat membru;
  • aceste două elemente sunt adunate pentru a obține ponderea energiei regenerabile din consumul total de energie în 2020;
  • în cele din urmă, pentru fiecare stat membru se aplică un plafon global al cotei de energie regenerabile vizate pentru 2020.

Această metodă de stabilire a obiectivelor garantează o repartizare echitabilă a eforturilor între statele membre. În același timp, instituirea unui regim de garanții de origine comercializabile permite statelor membre să-și atingă obiectivele în modul cel mai eficient cu putință: în loc să dezvolte surse locale de energie regenerabilă, statele membre vor putea cumpăra garanții de origine (certificate care dovedesc originea regenerabilă a energiei) de la alte state membre unde energia regenerabilă se produce mai ieftin.

5. BIOCOMBUSTIBILII

Obiectivul de 10% pentru energia regenerabilă în transporturi a fost stabilit la același nivel pentru toate statele membre, pentru a asigura consecvența în ceea ce privește specificațiile și disponibilitatea combustibilului. Statele membre care nu au resursele necesare pentru a produce biocombustibili vor putea să obțină ușor combustibili regenerabili din altă parte. Cu toate că, din punct de vedere tehnic, Uniunea Europeană ar putea să-și acopere nevoile de biocombustibil numai din producția internă, este posibil și de dorit ca aceste nevoi să fie acoperite printr-o combinație între producția internă a UE și importurile din state terțe.

S-a pus problema durabilității producției de biocombustibili. Deși biocombustibilii constituie o parte extrem de importantă a politicii în materie de energie regenerabilă și o soluție cheie la problema emisiilor din ce în ce în ce mai mari din sectorul transporturilor, aceștia nu trebuie promovați decât dacă sunt produși într-o manieră durabilă. Chiar dacă majoritatea biocombustibililor consumați în prezent în Europa sunt produși în mod durabil, preocupările formulate sunt legitime și trebuie rezolvate. De aceea, directiva impune criterii stricte în ceea ce privește nivelul de durabilitate din perspectivă ecologică, pentru a se garanta că biocombustibilii luați în considerare în atingerea obiectivelor europene sunt durabili și că aceștia nu intră în conflict cu obiectivele generale în ceea ce privește mediul înconjurător. Reiese de aici că acești biocombustibili trebuie să permită realizarea unui nivel minim de reducere a gazelor cu efect de seră și să respecte anumite cerințe cu privire la biodiversitate. Printre altele, acest fapt va împiedica folosirea terenurilor cu valoare mare din punct de vedere al biodiversității, cum ar fi pădurile naturale și zonele protejate, pentru producția de materie primă pentru biocombustibili.

Biocombustibilii costă mai mult decât alte tipuri de energie regenerabilă și, în absența unui obiectiv minim separat, aceștia nu vor fi dezvoltați. Acest lucru este important deoarece cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră provin din transporturi, iar biocombustibilii sunt una dintre puținele măsuri care – împreună cu eficiența consumului de combustibil al vehiculelor – pot avea un impact semnificativ asupra emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi. Mai mult, dependența de petrol în sectorul transporturilor constituie cea mai gravă problemă în ceea ce privește siguranța resurselor. Și, în ultimul rând, trebuie să trimitem mesajele potrivite pentru viitor: mașinile vechi din 2020 sunt construite astăzi. Producătorii de mașini trebuie să știe pentru ce fel de combustibil să proiecteze aceste mașini.

6. CARE SUNT AVANTAJELE ENERGIEI REGENERABILE?

Numeroasele avantaje ale energiei regenerabile – în ceea ce privește impactul asupra schimbărilor climatice, siguranța resurselor de energie și avantajele economice pe termen lung – sunt acceptate în mare măsură. Analiza Comisiei demonstrează că atingerea obiectivelor în privința energiei regenerabile va avea următoarele consecințe:

  • economii între 600 și 900 milioane de tone de emisii de CO2 pe an – reducând viteza schimbărilor climatice și trimițând un mesaj către alte state pentru ca acestea să adopte o politică asemănătoare
  • reducerea consumului de combustibil fosil cu 200 - 300 milioane de tone pe an, majoritatea provenit din import, și consolidarea siguranței resurselor de energie pentru cetățenii europeni
  • relansarea industriilor de înaltă tehnologie, noi oportunități economice și locuri de muncă

Toate acestea vor costa aproximativ 13-18 miliarde de euro pe an. Această investiție va scădea însă prețul tehnologiilor în materie de energie regenerabilă, care vor constitui o parte din ce în ce mai importantă a resurselor noastre de energie în viitor.

Energia regenerabilă se justifică din punct de vedere economic

Având în vedere nivelul actual al prețurilor la petrol, energia regenerabilă este considerată din ce în ce mai mult ca fiind o alternativă viabilă din punct de vedere economic. Odată cu dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, ne putem aștepta la o scădere în timp a costurilor energiei regenerabile, așa cum se întâmplă în cazul tehnologiei informației. Într-adevăr, costurile au scăzut în mod semnificativ în ultimii ani.

Anul trecut, investițiile în energie durabilă la nivel mondial au crescut cu 43%. Se preconizează că veniturile comerciale pentru energia solară și eoliană, biocombustibili și pile de combustie vor crește la aproximativ 150 miliarde de euro până în 2016, iar nivelurile record de investiții în energia solară, eoliană și biocombustibili reflectă maturitate tehnologică, o dezvoltare a măsurilor de stimulare și o încredere crescândă a investitorilor.

Continuarea și extinderea implementării vor asigura continuitatea acestui proces. Pe de altă parte, costul combustibililor fosili, în special prețul petrolului, a crescut în continuu din 1998. Dinamica este clară: prețul energiei regenerabile scade, iar prețul energiei provenite din combustibili fosili crește.

Dar folosirea surselor de energie regenerabilă contribuie, de asemenea, la creșterea oportunităților de angajare la nivel local și regional. Energia regenerabilă în UE are o cifră de afaceri de 30 miliarde de euro și pune la dispoziție aproximativ 350 000 locuri de muncă. Oportunitățile de angajare sunt diverse, de la producția de înaltă tehnologie a componentelor fotovoltaice până la întreținerea centralelor de energie eoliană sau producția de biomasă în sectorul agriculturii.

Politicile proactive ale UE în sectorul energiei regenerabile creează oportunități pentru industrie. Prin începerea timpurie a tranziției la o economie cu consum redus de carbon se reduce nevoia unei treceri bruște și radicale. Se vor economisi bani din importurile de combustibil fosil, iar o mai mare diversitate a surselor de energie asigură o mai bună protecție a Uniunii Europene împotriva șocurilor externe.

Energia regenerabilă se justifică din punct de vedere ecologic

Obiectivul cu privire la energia regenerabilă este strâns legat de obiectivul cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră. Fără o creștere semnificativă a proporției energiei regenerabile în mixul de energie al UE, atingerea obiectivelor UE în materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ar fi practic imposibilă.

Dar termenul de „energie curată” nu se aplică doar reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră – acesta acoperă, de asemenea, poluanții tradiționali cum ar fi oxizii de azot, bioxizii de sulf și particulele. Aceștia sunt dăunători atât pentru sănătatea noastră, cât și pentru mediul înconjurător.

Energia pe bază de combustibili fosili are impact asupra mediului în toate etapele ciclului de viață: de la extragere și producție până la transport și întrebuințare finală. În cazul energiei regenerabile, aceste efecte negative sunt reduse la minimum, dacă nu chiar eliminate complet.

Bineînțeles că energia regenerabilă nu constituie întotdeauna o soluție perfectă și că existența anumitor probleme de mediu sau estetice nu poate fi negată, dar noi soluții tehnologice vor contribui la diminuarea acestui impact în timp. Cu toate acestea, privind imaginea de ansamblu, nu există nicio îndoială că efectele negative ale schimbărilor climatice sunt mult mai importante.

Energia regenerabilă înseamnă resurse sigure de energie

Dependența noastră față de un număr limitat de surse de energie (petrol și gaze) este din ce în ce mai îngrijorătoare. Petrolul nu mai este un produs ieftin pe care îl putem considera inepuizabil. Prețul petrolului a variat în jurul a 25-30 de dolari în primii ani ai acestei decade, dar astăzi prețul este de aproximativ 100 de dolari barilul.

Din perspectiva siguranței resurselor, trebuie remarcat că energia regenerabilă folosită în UE este produsă în mare parte în interiorul Uniunii. Acest lucru înseamnă că aprovizionarea va fi mai puțin afectată de întreruperi, iar creșterea prețului combustibililor va fi mai moderată. Este logic, așadar, să mărim producția de energie pe care o consumăm, folosind surse cât mai variate de energie regenerabilă. Resursele diverse de energie sunt resurse mai sigure de energie.

Cetățenii UE sunt în favoarea energiei regenerabile

Schimbările în atitudinile consumatorilor față de energia ecologică sunt, de asemenea, din ce în ce mai evidente. Sondajele de opinie demonstrează că aceștia apreciază mai mult avantajele de mediu ale energiei regenerabile decât sursele de energie convenționale poluante și preferă companiile de electricitate care furnizează măcar o parte din energie din surse regenerabile[1].

Potrivit unui sondaj de opinie Eurobarometru realizat în ianuarie 2007, 55% din cetățenii europeni consideră că utilizarea energiei regenerabile este o soluție foarte promițătoare, iar 60% cred că cercetările în domeniul energiei ar trebui să constituie o prioritate pentru Uniunea Europeană.

Mai mult decât atât, cetățenii par să sprijine schimbarea structurii energetice, intensificarea cercetărilor și a dezvoltării, precum și garantarea stabilității în domeniul energiei.

Mulți dintre ei consideră că garantarea unor prețuri scăzute ale energiei și a continuității resurselor ar trebui să reprezinte o prioritate pentru guvernele naționale, iar 40% sunt gata să plătească un preț mai mare pentru energia provenită din surse regenerabile.

Aceste sondaje subliniază importanța energiei regenerabile pentru cetățenii europeni. Din ce în ce mai mulți consideră că utilizarea crescută a energiei regenerabile le va permite să trăiască într-un mediu curat, durabil și mai sigur.

7. SITUAȚIA ACTUALĂ A ENERGIEI REGENERABILE ÎN UE

Uniunea Europeană este deja un lider mondial în domeniul energiei regenerabile, iar acest sector are o importanță economică din ce în ce mai mare pe plan mondial. UE dorește să își mențină poziția în fruntea acestui domeniu în plină dezvoltare. Până în prezent însă, dezvoltarea acestui domeniu nu a avut același ritm peste tot în UE, iar energia regenerabilă reprezintă încă doar o mică parte din mixul energetic european, dominat de gaze, petrol și cărbune.

Diversele energii regenerabile se află în stadii diferite de dezvoltare tehnologică și comercială. În unele zone și în anumite condiții, surse precum energia eoliană, hidroenergia, biomasa și energia solară sunt deja viabile din punct de vedere economic. Pentru alte tipuri de energie însă, cum ar fi energia fotovoltaică, este necesară o creștere a cererii pentru a îmbunătăți economiile de scară și pentru a reduce costurile.

În prezent, sunt în vigoare două directive ale UE în domeniul energiei regenerabile: una pentru energia electrică și alta pentru biocombustibili. Cel de-al treilea sector, încălzirea și răcirea, a fost până acum exclus la nivel european. Stabilirea obiectivelor pentru 2020 oferă oportunitatea de a propune o directivă cuprinzătoare care să acopere toate cele trei sectoare ale energiei regenerabile. Ar putea fi astfel aplicate măsuri individuale în diferite sectoare, abordându-se în același timp probleme comune (de exemplu, programe de sprijin și bariere administrative). O directivă unică și planuri naționale unice de acțiune vor încuraja statele membre să își elaboreze politicile energetice într-un mod integrat, concentrându-se asupra celei mai eficiente alocări a resurselor.

Noua directivă a Comisiei Europene stabilește obiectivele cu privire la energia regenerabilă și își propune să ofere un cadru stabil și integrat pentru toate sectoarele energiei regenerabile. Un astfel de cadru este esențial în a oferi investitorilor încrederea necesară pentru ca energia regenerabilă să ocupe locul dorit. În același timp, cadrul este îndeajuns de flexibil pentru a lua în considerare situațiile specifice din fiecare stat membru și pentru a garanta că acestea dispun de libertate de acțiune în îndeplinirea obiectivelor într-o manieră eficientă, inclusiv printr-un regim îmbunătățit de transfer al garanțiilor de origine. Mai mult, directiva conține măsuri specifice pentru a îndepărta obstacolele din calea dezvoltării energiei regenerabile (de exemplu, controalele administrative excesive) și pentru a încuraja utilizarea sporită a tipurilor mai performante de energie regenerabilă.


[1] Union of concerned scientists, www.ucsusa.org


Side Bar