Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

MEMO/07/606

Brussell, 20 ta' Diċembru 2007

Il-Pjan għall-Iżvilupp Rurali ta' Malta

Profil tal-pajjiż:

 • L-arċipelagu Malti huwa magħmul minn tliet ġżejjer mgħammra min-nies (Malta b'245.7 km2, Għawdex b'67.1 km2 u Kemmuna b'2.8 km2) u għadd ta' gżejriet żgħar. L-erja totali ta' l-art tkopri 316 km2
 • 404,000 abitant b'densità medja ta' madwar 1,282 abitant/Km²; għadu s'issa l-Istat Membru fl-Unjoni Ewropea li għandu l-ogħla densità ta' popolazzjoni. Madwar 64% tal-popolazzjoni totali tgħix fil-lokalitajiet rurali.
 • Il-qgħad huwa 7.4% iżda huwa aktar għoli għan-nisa (9.2%) u ż-żgħażagħ (17.6%).
 • L-Agrikoltura tikkostitwixxi l-akbar biċċa tal-firxa ta' l-art użata u tammonta għal 47.8% ta' l-erja totali tal-gżejjer.
 • Fl-2005 l-art agrikola totali kienet tammonta għal 11,791 ettaru, li minnhom 87% jew 10,254 ettaru kienu jikkonsistu minn UAA[1], filwaqt li madwar 1% kienu jikkonsistu f'art agrikola mhux użata u 12% ta' żoni oħra kienu jinkludu l-garrique.
 • L-għadd totali ta' l-azjendi kien jammonta għal 11,072 b'daqs medju ta' 0.9 ettaru. 2% biss ta' l-azjendi fihom aktar minn 5 ettari.
 • L-UAA iddedikati għall-biedja organika għadhom baxxi ħafna b'0.12% biss ta' l-UAA totali.
 • L-art agrikola kollha ta' Malta ġiet ikklassifikata bħala milquta minn nuqqasijiet speċifiċi.
 • Attwalment 0.9% tal-gżejjer Maltin huwa kopert bis-siġar. L-aħħar proġett ta' afforestazzjoni kien il-Foresta 2000 li permezz tiegħu ġew imħawwla madwar 9,000 siġar.

L-istrateġija magħżula li tikkorrispondi għall-profil

L-għanijiet ġenerali huma:

 • li tiġi mtejba l-kompetittività tas-settur agrikolu sabiex joffri prodotti u servizzi aktar differenzjati u ta' kwalità ogħla
 • li jittejbu l-ambjent u l-kampanja;
 • li jittejbu l-kwalità tal-ħajja fiż-żoni rurali u r-rwol multifunzjonali taż-żoni rurali

Baġit globali u s-sehem tal-finanzjament ta' l-UE

Assi
Nefqa Pubblika Totali
Is-sehem ta l-FAEŻR fin-Nefqa Pubblika f' %
Il-Kontribut ta' l-FAEŻR
Assi 1
34,280,000
75,00%
25,710,000
Assi 2
25,025,000
80,00%
20,020,000
Assi 3
32,986,658
75,00%
24,740,000
LEADER
3,875,000
80,00%
3,100,000
T A
4,084,473
75,00%
3,063,355
Total
100,251,131
76%
76,633,355

L-għan kumplessiv tal-programm

Sabiex tissaħħaħ il-kompetittività, jiġu żviluppati l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-attrazzjoni komplessiva taż-żoni rurali permezz ta' l-intervent fl-integrazzjoni bejn l-iżvilupp tas-settur agrikolu u tal-forestrija, l-ambjent, it-turiżmu rurali u s-servizzi.

Assi 1: l-allokazzjoni tal-baġit u l-prijoritajiet ewlenin

FAEŻR : € 25,710,000. Finanzjament pubbliku totali: € 34,280,000.

Dan l-assi għandu l-intenzjoni li jtejjeb il-komptettività tas-settur agrikolu.

Il-piż finanzjarju ta' l-assi 1 huwa ta' 34%.

It-tqassim tar-riżorsi, f'termini ta' miżuri, huwa kif ġej: f'dak li jirrigwarda l-kapital fiżiku, 39% jmorru għal azzjonijiet ta' finanzjament ta’ modernizzar ta' l-azjendi agrikoli u għat-titjib fl-infrastrutturi relatati ma' l-iżvilupp u l-adattament ta' l-agrikoltura, u 20% għall-valur miżjud tal-prodotti agrikoli u tal-forestrija; f'dak li jirrigwarda l-kapital uman, 9% jmur għal servizzi ta' konsulenza u 3% għal azzjonijiet ta' taħriġ vokazzjonali u ta' informazzjoni. L-iskemi ta' kwalità se jiġu appoġġati wkoll permezz tal-programm b'allokazzjoni ta' 5% ta' l-assi kollu.

Assi 2: l-allokazzjoni tal-baġit u l-prijoritajiet ewlenin

FAEŻR : € 20,020,000. Finanzjament pubbliku totali: € 25,025,000.

Dan l-assi għandu l-mira li jtejjeb l-ambjent u l-kampanja permezz ta' l-inkoraġġiment taż-żamma ta' l-attività agrikola u l-promozzjoni ta’ metodi ta' produzzjoni li jiffavorixxu l-ambjent f'konformità mal-wirt rurali.

Il-piż finanzjarju ta' l-assi 2 huwa ta' 26%.

F'termini ta' miżuri, il-qagħda hija kif ġej: 58% tar-riżorsi jmorru għal sostenn f'żoni b'nuqqasijiet, minbarra ż-żoni ta' l-għoljiet, u 34% huma mmirati għall-finanzjament ta' azzjonijiet agroambjentali. Il-bqija ta' 8% se jintuża għall-finanzjament ta' pagamenti tan-Natura 2000 u għall-pagamenti marbutin mad-Direttiva 2000/60/KEE (id-Direttiva li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma).

Assi 3: l-allokazzjoni tal-baġit u l-prijoritajiet ewlenin

Dan l-assi għandu l-mira li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja fiż-żoni rurali permezz tal-konservazzjoni u l-valorizzazzjoni tal-wirt rurali, naturali u kulturali li jtejjeb ir-rwol multifunzjonali taż-żoni rurali.

Il-piż finanzjarju ta' l-assi 3 huwa ta' 32%.

Ir-riżorsi taħt dan l-assi qegħdin primarjament għall-miżura tal-konservazzjoni u l-aġġornament tal-wirt rurali (64%), u mbagħad għall-miżura għall-inkoraġġiment ta' l-attivitajiet marbutin mat-turiżmu (35%).

Allokazzjoni tal-baġit għall-LEADER

FAEŻR : € 3,100,000. Finanzjament pubbliku totali: € 3,875,000.

Dan l-assi għandu l-mira li jtejjeb il-governanza billi jsaħħaħ il-kapaċità lokali, u jixpruna l-potenzjal għall-iżvilupp endoġenu taż-żoni rurali.

Il-piż finanzjarju ta' l-assi 4 huwa ta' 4%.


[1] UAA= Żona ta' raba' utilizzata


Side Bar