Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN SV

MEMO/07/601

Brysselissä 20. joulukuuta 2007

Ahvenanmaan (Suomi) maaseudun kehittämissuunnitelma

Alueen tunnuspiirteet:

 • Koko: 6 739 km2, josta 22 % kiinteää maata ja 78 % vettä.
 • 26 800 asukasta, joista 100 % asuu maaseudulla (OECD:n määritelmä).
 • Työttömyysaste 2,3 %.
 • Vuonna 2006 noin 580 maatilaa, joiden yhteenlaskettu peltoala noin 14 000 hehtaaria (9 % kiinteän maan kokonaispinta-alasta).
 • Pinta-alasta 100 % luokiteltu epäsuotuisaksi alueeksi.
 • Maa- ja metsätalousalan työllisyys: 4,5 % työvoimasta, alkutuotannon osuus 2,9 % BKT:sta vuonna 2005.
 • Manner-Suomeen verrattuna luonnonolosuhteet suhteellisen hyvät; maatilarakenne pirstoutunut; saaristoasemasta johtuen korkeat kuljetuskustannukset.
 • Painopiste maaseudun ympäristö- ja maisemanäkökohdissa.
 • Pienimuotoista tuotanto- ja jalostustoimintaa.
 • Merkittävimmät maataloustuotteet maito, sokerijuurikas ja sipuli.

Tunnuspiirteiden mukaisesti valittu strategia:

Yleiset tavoitteet:

 • Huolehditaan Ahvenanmaan maaseutu- ja saaristoalueiden houkuttelevuudesta asuinpaikkana ja yritysten sijaintipaikkana myös tulevaisuudessa.
 • Säilytetään ahvenanmaalaisen maiseman perinteiset piirteet.
 • Varmistetaan, että ahvenanmaalaisten maanviljelijöiden ja metsätalouden harjoittajien kilpailukyky kohoaa korkealle tasolle, ja että se perustuu tehokkuuteen, suureen tuottavuuteen, laatuun ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Kokonaistalousarvio ja EU-rahoituksen osuus


Julkiset menot
Toimintalinja
Julkinen rahoitus yhteensä
(euroina)
Maaseuturahaston osuus prosentteina
Maaseuturahaston tuki
(euroina)
Toimintalinja 1
8 391 195
40
3 356 478
Toimintalinja 2
43 965 857
26,72
11 747 677
Toimintalinja 3
1 688 238
50
844 119
LEADER
1 643 853
55
904 119
Tekninen tuki
1 254 366
50
627 183
Yhteensä
56 943 509
30,7
17 479 576

* Tämän taulukon Leader-rahoitus on jo laskettu kuuluvaksi toimintalinja 3:een.
Maaseudun kehittämisohjelman kokonaistavoitteet alueella:

 • Huolehditaan Ahvenanmaan maaseutu- ja saaristoalueiden houkuttelevuudesta asuinpaikkana ja yritysten sijaintipaikkana myös tulevaisuudessa.
 • Säilytetään ahvenanmaalaisen maiseman perinteiset piirteet.
 • Varmistetaan, että ahvenanmaalaisten maanviljelijöiden ja metsätalouden harjoittajien kilpailukyky kohoaa korkealle tasolle, ja että se perustuu tehokkuuteen, suureen tuottavuuteen, laatuun ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Toimintalinja 1:n osuus talousarviosta ja pääasialliset painopistealueet:

Julkinen rahoitus yhteensä 8,4 miljoonaa euroa, josta maaseuturahaston osuus 3,4 miljoonaa euroa.

Pääasialliset painopistealueet:

 • Maatilojen nykyaikaistaminen
 • Nuorten viljelijöiden toiminnan aloitustuki
 • Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen

Toimintalinja 2:n osuus talousarviosta ja pääasialliset painopistealueet:

Julkinen rahoitus yhteensä 44 miljoonaa euroa, josta maaseuturahaston osuus 11,7 miljoonaa euroa.

Pääasialliset painopistealueet:

 • Maatalouden ympäristötuet
 • Viljelijöille muilla luonnonhaitta-alueilla kuin vuoristoalueella maksettavat korvaukset

Toimintalinja 3:n osuus talousarviosta ja pääasialliset painopistealueet:

Julkinen rahoitus yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, josta maaseuturahaston osuus 0,8 miljoonaa euroa.

Pääasialliset painopistealueet:

 • Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle
 • Mikroyritysten luominen ja kehittäminen

Leader-ohjelman osuus talousarviosta:

Julkinen rahoitus yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, josta maaseuturahaston osuus 0,9 miljoonaa euroa.

Pääosa toimintalinja 3:n toimenpiteistä toteutetaan Leader-ohjelman kautta.


Side Bar