Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/5

Bruxelles, 10 ianuarie 2007

Promovarea biocombustibililor ca alternative credibile pentru utilizarea petrolului în transporturi

Având în vedere creşterea semnificativă a preţului petrolului, precum şi îngrijorările sporite cu privire la sursele de aprovizionare cu energie stabile, sigure şi adaptate la mediu, promovarea utilizării biocombustibililor în sectorul transporturilor reprezintă o prioritate pe agenda politică europeană. În prezent, biocombustibilii reprezintă singura soluţie în vederea reducerii semnificative a dependenţei de petrol în sectorul transporturilor. Conform Politicii Energetice pentru Europa, Comisia se angajează să încurajeze producerea şi utilizarea biocombustibililor, propunând stabilirea unui procent minim obligatoriu pentru biocombustibili de 10% din carburantul pentru autovehicule până în 2020.

Sectorul transporturilor în Europa se dezvoltă în mod constant. Maşinile şi camioanele oferă avantaje socio-economice atât de mari, încât ar fi greu de imaginat cum ne-am descurca astăzi fără ele. Cu toate acestea, situaţia devine de neconceput. O treime din emisiile de CO2 provin din transporturi, gazele cu efect de seră fiind principalul motiv pentru schimbarea climei. În viitor, se preconizează o creştere semnificativă a acestor emisii. În plus, sectorul transporturilor se bazează în proporţie de 98% pe petrol, o cantitate semnificativă importată de combustibil fosil care va deveni mai scump pe măsură ce rezervele se vor diminua.

UE propune o soluţie imediată pentru această situaţie: încurajează înlocuirea motorinei şi a benzinei cu biocombustibili. Aceştia sunt combustibili curaţi, regenerabili, produşi din material organic. Dezvoltarea sectorului va conduce şi la crearea de locuri de muncă şi va deschide noi pieţe pentru producţia agricolă. De asemenea, biocombustibilii contribuie la soluţionarea aspectelor comune complexe, respectiv diversificarea surselor de energie şi realizarea obiectivelor prevăzute în Protocolul de la Kyoto.

În cadrul directivei privind biocombustibilii, adoptată în 2003, Europa şi-a stabilit drept obiective înlocuirea a 2% din benzina şi motorina utilizate în transporturi cu biocombustibili până în 2005, respectiv 5,75% până în 2010. Obiectivul prevăzut pentru 2005 nu a fost atins. Se aşteaptă un progres substanţial până în 2010, deşi acesta nu va fi suficient pentru atingerea obiectivului propus pentru 2010. Prin urmare, Comisia propune consolidarea cadrului legislativ, care prevede atingerea a minim 10% din ponderea pe piaţă a biocombustibililor în 2020.

Deoarece majoritatea biocombustibililor furnizează economii semnificative în emisiile de gaze cu efect de seră, producerea acestora este posibilă şi într-o altă manieră sau prin metode care cauzează probleme de mediu. Comisia propune introducerea unui stimulent/sistem de sprijin pentru a evita acest aspect şi pentru a încuraja dezvoltarea biocombustibililor „de a doua generaţie”.

O serie de politici pot contribui la stimularea utilizării şi producerii de biocombustibili la nivel european. Scutirea de taxe reprezintă o formă de sprijin pe termen lung pentru sectorul biocombustibililor. De asemenea, mai multe state membre au anunţat introducerea obligaţiilor privind biocombustibilii. Astfel, furnizorii sunt obligaţi să plaseze pe piaţă un procent de biocombustibili, oferind investitorilor o reţea sigură şi dezvoltând industria biocombustibililor.

Biocombustibilii cei mai cunoscuţi în prezent sunt biodiesel-ul (obţinut din plante oleaginoase precum rapiţa şi floarea soarelui) şi bioetanolul (obţinut din zahăr şi amidon, respectiv din recoltele de sfeclă şi cereale). Aceşti doi combustibili de transport lichizi au capacitatea de a înlocui, în mare măsură, motorina şi benzina. Aceştia pot fi utilizaţi pentru motoarele maşinilor moderne (nemodificaţi pentru amestecurile joase sau cu modificări minore pentru amestecurile înalte) şi distribuiţi prin intermediul infrastructurilor existente. Cercetarea este pe cale să descopere tehnici de producţie „de a doua generaţie” care pot produce biocombustibili din materiale lemnoase, din ierburi şi unele tipuri de deşeuri.

Anexă: Progresul înregistrat în utilizarea biocombustibililor în statele membre, 2003-2005

Stat membru
Cota de piaţă a combustibililor în 2003 (%)
Cota de piaţă a combustibililor în 2004 (%)
Cota de piaţă a combustibililor în 2005 (%)
Obiectiv estimativ la nivel naţional în 2005 (%)
Austria
0.06
0.06
0.93
2.50
Belgia
0.00
0.00
0.00
2.00
Cipru
0.00
0.00
0.00
1.00
Republica Cehă
1.09
1.00
0.05
3.70[1]
Danemarca
0.00
0.00
nu există date
0.10
Estonia
0.00
0.00
0.00
2.00
Finlanda
0.11
0.11
nu există date
0.10
Franţa
0.67
0.67
0.97
2.00
Germania
1.21
1.72
3.75
2.00
Grecia
0.00
0.00
nu există date
0.70
Ungaria
0.00
0.00
0.07
0.60
Irlanda
0.00
0.00
0.05
0.06
Italia
0.50
0.50
0.51
1.00
Letonia
0.22
0.07
0.33
2.00
Lituania
0.00
0.02
0.72
2.00
Luxemburg
0.00
0.02
0.02
0.00
Malta
0.02
0.10
0.52
0.30
Ţările de Jos
0.03
0.01
0.02
2.00[2]
Polonia
0.49
0.30
0.48
0.50
Portugalia
0.00
0.00
0.00
2.00
Slovacia
0.14
0.15
nu există date
2.00
Slovenia
0.00
0.06
0.35
0.65
Spania
0.35
0.38
0.44
2.00
Suedia
1.32
2.28
2.23
3.00
Regatul Unit
0.026[3]
0.04
0.18
0.19[4]
UE25
0.5%
0.7%
1.0% (estimare)
1.4%

Sursa: rapoarte naţionale elaborate pe baza directivei privind biocombustibilii.


[1] 2006
[2] 2006
[3] 0,03% în ceea ce priveşte volumul, echivalentul a 0,26% conţinut energetic, ceea ce reprezintă 100% biodiesel
[4] 0,3% în ceea ce priveşte volumul, echivalentul a 0,19% conţinut energetic, ceea ce reprezintă un procent de 50:50 biodiesel-bioetanol


Side Bar