Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/5

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2007

Προώθηση των βιοκαυσίμων ως αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με το πετρέλαιο για τις μεταφορές

Η σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου και η αυξανόμενη ανησυχία για σταθερές, ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον πηγές εφοδιασμού με ενέργεια καθιστούν την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στις μεταφορές θέμα προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σήμερα, τα βιοκαύσιμα είναι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί σημαντικά η εξάρτηση από το πετρέλαιο στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής της για την Ευρώπη, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να ενθαρρύνει την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων, προτείνοντας να καθοριστεί δεσμευτικός ελάχιστος στόχος για χρήση βιοκαυσίμων σε ποσοστό 10% των καυσίμων κίνησης έως το 2020.

Οι μεταφορές στην Ευρώπη αυξάνονται σταθερά. Τα επιβατικά και φορτηγά οχήματα προσφέρουν τέτοια κοινωνικο-οικονομικά πλεονεκτήματα που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη ζωή χωρίς αυτά. Αλλά η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Οι μεταφορές παράγουν σχεδόν το ένα τρίτο των εκπομπών CO2 – το αέριο θερμοκηπίου με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αλλαγή του κλίματος – και οι εκπομπές αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. Επιπλέον, ο τομέας των μεταφορών εξαρτάται κατά 98% από το πετρέλαιο, ορυκτό καύσιμο εισαγόμενο σε μεγάλο βαθμό, το οποίο πρόκειται να καταστεί ακριβότερο, καθώς εξαντλούνται τα αποθέματα.

Η Ε.Ε. προτείνει άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής: ενθαρρύνει την αντικατάσταση του ντίζελ και της βενζίνης με βιοκαύσιμα. Τα βιοκαύσιμα είναι καθαρά, ανανεώσιμα καύσιμα που παράγονται από οργανικά υλικά. Η ανάπτυξη του κλάδου θα δημιουργήσει επίσης θέσεις απασχόλησης και θα ανοίξει νέες αγορές για τη γεωργική παραγωγή. Τα βιοκαύσιμα συμβάλλουν επίσης στην επίλυση ευρύτερων κοινών προβλημάτων, όπως η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Στην οδηγία για τα βιοκαύσιμα που εκδόθηκε το 2003, η Ευρώπη έθεσε ως στόχους την αντικατάσταση από βιοκαύσιμα της βενζίνης και του ντίζελ για τις μεταφορές κατά 2% έως το 2005 και κατά 5,75% έως το 2010. Ο στόχος του 2005 δεν επιτεύχθηκε. Μπορεί να αναμένεται ουσιαστική πρόοδος έως το 2010, αλλά όχι αρκετή για να επιτευχθεί ο στόχος του 2010. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο, με τον καθορισμό ελάχιστου ποσοστού 10% για το μερίδιο των βιοκαυσίμων στην αγορά το 2020.

Μολονότι τα περισσότερα βιοκαύσιμα περιορίζουν σημαντικά τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι δυνατόν να παραχθούν με τρόπους που δεν το επιτυγχάνουν ή που προκαλούν αλλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση ενός συστήματος κινήτρων / στήριξης, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη βιοκαυσίμων «δεύτερης γενιάς».

Διάφορες πολιτικές μπορούν να προωθήσουν τη χρήση και παραγωγή βιοκαυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι φορολογικές απαλλαγές αποτελούν από καιρό μια μορφή στήριξης για τα βιοκαύσιμα. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης εξαγγείλει τη θέσπιση υποχρεωτικής χρήσης βιοκαυσίμων. Οι διατάξεις αυτές υποχρεώνουν τους προμηθευτές να διαθέτουν στην αγορά ένα ποσοστό βιοκαυσίμων, προσφέροντας στους επενδυτές ένα δίχτυ ασφαλείας και τονώνοντας τη βιομηχανία των βιοκαυσίμων.

Τα κοινότερα βιοκαύσιμα σήμερα είναι το βιοντίζελ (παραγόμενο από ελαιούχα φυτά, όπως η ελαιοκράμβη και ο ηλίανθος) και η βιοαιθανόλη (παραγόμενη από ζαχαρούχα και αμυλούχα φυτά, όπως τα τεύτλα ή τα σιτηρά). Τα δύο αυτά υγρά καύσιμα μεταφορών έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το ντίζελ και τη βενζίνη σε μεγάλη κλίμακα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους κινητήρες σύγχρονων αυτοκινήτων (χωρίς τροποποίηση για μείγματα σε χαμηλή αναλογία ή με φθηνές τροποποιήσεις για να μπορούν να χρησιμοποιούν μείγματα σε υψηλή αναλογία) και είναι δυνατό να διανέμονται μέσω των υφιστάμενων υποδομών. Διεξάγεται έρευνα για την ανάπτυξη τεχνικών παραγωγής βιοκαυσίμων «δεύτερης γενιάς», με τις οποίες μπορούν να παράγονται βιοκαύσιμα από ξυλώδη υλικά, από αγρωστώδη φυτά και από ορισμένους πρόσθετους τύπους απορριμμάτων.

Παράρτημα: Πρόοδος στη χρήση βιοκαυσίμων στα κράτη μέλη, 2003-2005

Κράτος μέλος
Μερίδιο βιοκαυσίμων 2003 (%)
Μερίδιο βιοκαυσίμων 2004 (%)
Μερίδιο βιοκαυσίμων 2005 (%)
Εθνικός ενδεικτικός στόχος 2005 (%)
Αυστρία
0,06
0,06
0,93
2,50
Βέλγιο
0,00
0,00
0,00
2,00
Κύπρος
0,00
0,00
0,00
1,00
Τσεχική Δημοκρατία
1,09
1,00
0,05
3,70[1]
Δανία
0,00
0,00
δεν υπάρχουν στοιχεία
0,10
Εσθονία
0,00
0,00
0,00
2,00
Φινλανδία
0,11
0,11
δεν υπάρχουν στοιχεία
0,10
Γαλλία
0,67
0,67
0,97
2,00
Γερμανία
1,21
1,72
3,75
2,00
Ελλάδα
0,00
0,00
δεν υπάρχουν στοιχεία
0,70
Ουγγαρία
0,00
0,00
0,07
0,60
Ιρλανδία
0,00
0,00
0,05
0,06
Ιταλία
0,50
0,50
0,51
1,00
Λετονία
0,22
0,07
0,33
2,00
Λιθουανία
0,00
0,02
0,72
2,00
Λουξεμβούργο
0,00
0,02
0,02
0,00
Μάλτα
0,02
0,10
0,52
0,30
Κάτω Χώρες
0,03
0,01
0,02
2,00[2]
Πολωνία
0,49
0,30
0,48
0,50
Πορτογαλία
0,00
0,00
0,00
2,00
Σλοβακία
0,14
0,15
δεν υπάρχουν στοιχεία
2,00
Σλοβενία
0,00
0,06
0,35
0,65
Ισπανία
0,35
0,38
0,44
2,00
Σουηδία
1,32
2,28
2,23
3,00
ΗΒ
0,026[3]
0,04
0,18
0,19[4]
ΕΕ 25
0,5%
0,7%
1,0% (εκτίμηση)
1,4%

Πηγή: εθνικές εκθέσεις που υποβάλλονται βάσει της οδηγίας για τα βιοκαύσιμα.


[1] 2006
[2] 2006
[3] 0,03% σε όγκο, που ισοδυναμεί με 0,26% σε ενεργειακό περιεχόμενο, με την παραδοχή ότι πρόκειται για 100% βιοντίζελ
[4] 0,3% σε όγκο, που ισοδυναμεί με 0,19% σε ενεργειακό περιεχόμενο, με την παραδοχή ότι πρόκειται κατανομή 50:50 μεταξύ βιοντίζελ και βιοαιθανόλης


Side Bar