Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

MEMO/07/481

Βρυξέλλες, 21 Νοέμβριος 2007

Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα (2007-2013)

Χαρακτηριστικά της χώρας:

 • Μέγεθος: 131.960 km²· 128.133 km² (97,1%) της χώρας είναι αγροτικές περιοχές σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ (73,9% είναι κατ΄εξοχήν αγροτικές και 23,2 % ιδιαιτέρως αγροτικές)·
 • 10.934.000 κάτοικοι· 7.041.496 (64,4%) κατοικούν σε αγροτικές περιοχές·
 • Το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 9,7%, ελαφρώς υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο·
 • Το 2003 περίπου 824.460 γεωργικές εκμεταλλεύσεις διαχειρίστηκαν 3.967.770 εκτάρια καλλιεργήσιμης έκτασης ή 40,9% της συνολικής έκτασης εξαιρουμένων των παράκτιων ζωνών. Εκτός από τις γεωργικές εκτάσεις, 18,9% είναι δασικές εκτάσεις και 37% φυσικές περιοχές, 2,3% αποσταγγιζόμενες εκτάσεις και 0,9% λίμνες·
 • Οι περιοχές Natura 2000 καλύπτουν έκταση 3.151.000 εκταρίων (26,4%) από τα οποία 447.948 (14,2%) εκτάρια είναι γεωργικές εκτάσεις και 1.820.720 (57,8) εκτάρια είναι ιδιωτικές δασικές εκτάσεις·
 • Η γεωργία συμβάλλει κατά 5,2% στο ΑΕΠ, κατά 22,9% στις εξαγωγές και απασχολεί το 12,6% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Η βιομηχανία τροφίμων συμβάλλει κατά 2,5% στο ΑΕΠ, κατά 16,9% στις εξαγωγές και απασχολεί το 3,2% του συνολικού εργατικού δυναμικού.
 • 82,7% (3.281.345 εκτάρια) της συνολικής γεωργικής έκτασης κατατάσσεται στις μειονεκτικές περιοχές.

Επιλεγείσα στρατηγική σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά

Οι συνολικοί στόχοι που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και το εθνικό στρατηγικό σχέδιο είναι:

 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στους τομείς της πρωτογενούς βιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων βελτιώνοντας τις υποδομές και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών δυσκολιών και η αναδιάρθρωση του γεωργικού πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα θα αποτελέσουν προτεραιότητες σε αυτό το πλαίσιο
 • Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της βιοποικιλότητας, η βιώσιμη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η διατήρηση του τοπίου·
 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού και η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας κυρίως στις ορεινές και τις μειονεκτικές περιοχές.

Συνολικός προϋπολογισμός και τμήμα της κοινοτικής χρηματοδότησης

Άξονας
Συνολική Δημόσια Δαπάνη (1)
Συνδρομή του ΕΓΤΑΑ* στη δημόσια δαπάνη (ποσοστό)
Συνδρομή ΕΓΤΑΑ (σε ευρώ)
Άξονας 1
2.254.921.209
70,87%
1.598.153.220
Άξονας 2
1.714.908.870
75,60%
1.296.518.200
Άξονας 3
709.898.244
71,96%
510.813.004
LEADER
295.266.850
76,06%
224.570.000
Τεχνική βοήθεια
103.000.000
75,00%
77.250.000
Σύνολο
5.077.995.174
73,01%
3.707.304.424

* ΕΓΤΑΑ = Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Συνολικός στόχος του προγράμματος

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και του τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής,
 • βιώσιμη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και διατήρηση του τοπίου,
 • βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας.

Άξονας 1: πιστώσεις του προϋπολογισμού και βασικές προτεραιότητες

Συνολική δημόσια χρηματοδότηση € 2.254.921.209 – Συνδρομή ΕΓΤΑΑ: € 1.598.153.220

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα, οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί περιλαμβάνουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας στον γεωργικό και τον δασικό τομέα καθώς και στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής, τη βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα, τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων.

Άξονας 2: πιστώσεις του προϋπολογισμού και βασικές προτεραιότητες

Συνολική δημόσια χρηματοδότηση: € 1.714.908.870 – Συνδρομή ΕΓΤΑΑ: € 1.296.518.200

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη των φυσικών πόρων, οι στόχοι περιλαμβάνουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη γεωργικών και δασικών συστημάτων και παραδοσιακών αγροτικών τοπίων, την ορθολογική διαχείριση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού και την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους.

Άξονας 3: πιστώσεις του προϋπολογισμού και βασικές προτεραιότητες

Συνολική δημόσια χρηματοδότηση: € 709.898.244 – Συνδρομή ΕΓΤΑΑ: € 510.813.004

Τα προτεινόμενα μέτρα αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές μέσω της στήριξης για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της κατάρτισης και της απόκτησης δεξιοτήτων, τη διατήρηση και την αναβάθμιση της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βελτίωση της κυκλοφορίας των πληροφοριών.

LEADER πιστώσεις του προϋπολογισμού και βασικές προτεραιότητες

Συνολική δημόσια χρηματοδότηση: € 295.266.850 – Συνδρομή ΕΓΤΑΑ: € 224.570.000

Τα μέτρα θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του ενδογενούς δυναμικού των αγροτικών περιοχών με την προώθηση της συνεργασίας και την εφαρμογή της προσέγγισης “από κάτω προς τα άνω”. Οι ενέργειες του Leader μπορούν να εφαρμοστούν μέσω του Άξονα 1 (0,8%) και του Άξονα 2 (5,1%) του προγράμματος. Η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα και η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας είναι τα βασικά θέματα αυτού του άξονα.
Βλέπε:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm


Side Bar