Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

MEMO/07/377

Brussel, 24 september 2007

Operationeel programma "Euregio Maas-Rijn" 2007-2013 tussen België, Duitsland en Nederland

1. Operationeel programma "INTERREG IV-A Euregio Maas-Rijn" 2007-2013, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) uit hoofde van de doelstelling Europese territoriale samenwerking.

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

2. Op 18 september 2007 heeft de Europese Commissie het operationeel programma (OP) INTERREG IV-A "Euregio Maas-Rijn" goedgekeurd voor communautaire steunverlening uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van de doelstelling Europese territoriale samenwerking in België, Duitsland en Nederland. Met het programma is in totaal 144,8 miljoen euro gemoeid. De maximumbijdrage van het EFRO in het operationeel programma bedraagt 72,4 miljoen euro, wat neerkomt op een medefinancieringspercentage van 50 %. Het programma bestrijkt de Belgische provincies Luik en Limburg, de regio Aken en de arrondissementen Bitburg-Prüm en Daun in Duitsland, en Midden- en Zuid-Limburg in Nederland. De arrondissementen Hoei-Borgworm en Leuven (B) en Zuidoost-Noord-Brabant (NL) kunnen als aangrenzende zones ook deelnemen en in aanmerking komen voor maximaal 20 % van de EFRO-bijdrage.

3. Strategische doelstellingen van het operationeel programma

De strategie voor grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn voor 2007-2013 beoogt de duurzame stimulering van de regionale ontwikkeling uit economisch, ruimtelijk en sociaal oogpunt. Grenzen mogen geen barrières meer vormen. Met de strategie wil de regio zich sterker als innovatieve regio profileren, waar sociale cohesie en milieubescherming hand in hand gaan met economische ontwikkeling en nieuwe werkgelegenheid.

4. Verwacht effect van het operationeel programma

Het programma voor grensoverschrijdende samenwerking heeft ten doel een aantal bedrijvenclusters te creëren, talrijke kleine en middelgrote ondernemingen in de hightechsector aan te trekken, publiek-privaat onderzoek te stimuleren, ongeveer 30 hectare grensoverschrijdend natuurgebied te beschermen, nieuwe duurzame vervoersverbindingen en –diensten te creëren, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen uit te breiden, een tiental nieuwe grensoverschrijdende gezondheidsdiensten in het leven te roepen, alsook nieuwe toeristische producten en culturele evenementen te creëren.

5. Prioriteiten

Het operationeel programma omvat vier prioriteiten:

1) Versterken van de economische structuur, bevorderen van kennis en innovatie, en meer en betere banen

Deze prioriteit beoogt het economisch concurrentievermogen van de Euregio Maas-Rijn te verbeteren door het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te vergroten, technologie en innovatie te stimuleren, de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bevorderen, de toeristische sector te versterken en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt te ondersteunen.

2) Natuur en milieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en mobiliteit

De belangrijkste actiegebieden binnen deze prioriteit zijn: behoud van natuur en landschap, bevordering van duurzame mobiliteit en productie en promotie van hernieuwbare energie.

3) Kwaliteit van leven

Het gaat erom de gezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling van grensoverschrijdende diensten, de culturele diversiteit te stimuleren, de leefbaarheid te verbeteren en de samenwerking inzake openbare veiligheid te versterken.

4) Technische bijstand

Deze prioriteit is bedoeld voor steun bij de uitvoering van een doeltreffend beheers-, monitoring- en controlesysteem, de evaluatie van het programma en de projecten, en de communicatie over en pr voor het programma.

6. Managementautoriteit
Stichting Euregio Maas-Rijn
Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
Contactgegevens:
Programmasecretariaat
Mevr. Isabelle Jeanfils
Mevr. Nadia Thissen
Gospertstrasse 1
B-4700 Eupen
Tel. +32 (0) 87 79 86 40
Fax +32 (0) 87 78 96 33
isabellejeanfils@euregio-mr.eu
nadiathissen@euregio-mr.eu

7. Operationeel programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

"INTERREG IV-A Euregio Maas-Rijn" 2007-2013 – Doelstelling Europese territoriale samenwerking
CB nr.: 2007FR163PO001
Beschikking nr. C/2007/4250
Datum van goedkeuring: 18/09/2007

8. Verdeling van de financiële steun over de prioriteiten (in euro's)

Prioriteit
Totale kosten
Communautaire financiering (EFRO)
Nationale overheidsbijdrage
Particuliere financiering
1- Economische structuur, kennis, innovatie en arbeidsmarkt
93 658 296
46 829 148
42 146 233
4 682 915
2- Natuur en milieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en mobiliteit
25 936 144
12 968 072
12 192 576
775 496
3- Kwaliteit van leven
15 849 866
7 924 933
7 766 434
158 499
4- Technische bijstand
8 645 380
4 322 690
4 322 690
0
TOTAAL
144 089 686
72 044 843
66 427 933
5 616 910


Side Bar