Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN

MEMO/07/373

Brüsszel, 2007. szeptember 20.

Magyarország vidékfejlesztési terve

Országjellemzők:

Terület: 93 030 km2.

Magyarország 7 régióból áll, ebből 6 a konvergencia-célkitűzés hatálya alá tartozik.

Népessége 10 077 000 fő. Átlagos népsűrűsége 2006-ban négyzetkilométerenként 108,5 lakos volt.

A vidéki területek az egész ország 87%-át teszik ki, ahol a lakosság 45%-a él.

A munkanélküliség aránya 6,33% (2005-ös adat).

2006-ban Magyarország területének közel 62,5%-a állt mezőgazdasági művelés alatt (5,8 millió hektár); széttagolt és polarizált mezőgazdasági üzemszerkezet jellemzi, átlagosan 2,3 hektár területű gazdaságokkal; az összes gazdaság 93,4%-a 10 hektárnál kisebb méretű, és a teljes földterület 25%-át használja.

Az erdőségek 1,85 millió hektáron terülnek el, ami az ország területének 19,1%-a; ebből 58% állami, 41% magántulajdonban, illetve 1% közösségek tulajdonában van.

A teljes munkaerő hozzávetőleg 5%-át a mezőgazdaság foglalkoztatja; előnytelen korstruktúrával rendelkezik: a mezőgazdasági munkaerő 62,2%-a a „40 éves, vagy idősebb” korcsoportba tartozik (2005-ös adat).

A mezőgazdasági hasznosítású területek 14%-a a „kedvezőtlen adottságú” besorolás alá tartozik.

Választott stratégia:

Az átfogó célkitűzéseket a közösségi stratégiai iránymutatásokkal és a nemzeti stratégiai tervvel összhangban választották ki a következők szerint:

  • hozzájárulás a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés és az erdészet versenyképességéhez,
  • a fenntartható fejlődés, valamint a természeti értékek és a biodiverzitás védelme,
  • a vállalkozói szellem erősítése és a szolgáltatások elérhetővé tétele a vidéki területeken.

Az uniós támogatásra vonatkozó költségvetés és arányok

Axis
Közfinanszírozás
Összes közfinanszírozás
Az EMVA hozzájárulási aránya (%)
Az EMVA hozzájárulás összege
1. tengely
2,366,378,274
71,77%
1,698,357,613
2. tengely
1,626,706,126
76,86%
1,250,219,555
3. tengely
690,690,802
71,77%
495,711,102
LEADER
272,355,669
76,86
209,321,387
Technikai segítségnyújtás
202,978,313
75,00%
152,233,735
Összesen
5,159,109,184
73,77%
3,805,843,392

Az ország vidékfejlesztési programjának átfogó célja

A program célja: a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés és az erdészet versenyképességének támogatása (1. tengely), a fenntartható fejlődés alapelveinek figyelembe vétele, illetve a természeti értékek és a biodiverzitás védelme (2. tengely), valamint a vállalkozói szellem erősítése, és a szolgáltatások elérhetővé tétele a vidéki területeken (3. tengely). A Leader-megközelítés segíti a vidékfejlesztési program tengelyeiben foglalt összes célkitűzés megvalósítását.

Az 1. tengely költségvetési előirányzata és fő prioritásai:

EMVA: 1 698 357 613 EUR (a program keretében rendelkezésre álló teljes összeg 45%-a)

Összes közfinanszírozás: 2 366 378 274 EUR

Az 1. tengely célkitűzéseinek megvalósítása a következő fő intézkedések révén történik:

1) a mezőgazdasági üzemek és a termelés szerkezetátalakítása

2) az elsődleges és másodlagos termelés és infrastruktúra területén végzett beruházások támogatása

3) a korösszetétel szerkezetátalakításának támogatása

4) szakképzési és tájékoztató tevékenységek, beleértve a tanácsadó szolgálatok igénybevételét.

A 2. tengely költségvetési előirányzata és fő prioritásai:

EMVA: 1 250 219 555 EUR (a program keretében rendelkezésre álló teljes összeg 33 %-a)

Összes közfinanszírozás: 1 626 706 126 EUR

A 2. tengely célkitűzéseinek megvalósítása a következő fő intézkedések révén történik:

1) az agrár-környezetvédelmi, erdő-környezetvédelmi és Natura 2000 területek támogatása

2) a kedvezőtlen adottságú területek támogatása, valamint 3) az erdészet támogatása.

A 3. tengely költségvetési előirányzata és fő prioritásai:

EMVA: 495 711 102 EUR (a program keretében rendelkezésre álló teljes összeg 13 %-a)

Összes közfinanszírozás: 690 690 802 EUR

A 3. tengely célkitűzéseinek megvalósítása a következő fő intézkedések révén történik:

1) vállalkozásfejlesztés

2) az alapvető szolgáltatások javításának támogatása

3) a természeti és kulturális örökség megóvása

4) a helyi kapacitás kiépítése.

A diverzifikáció, a mikrovállalkozások és az idegenforgalom támogatása a 3. tengely fő alkotóeleme (58%), amely szorosan összefügg a munkahelyteremtéssel, ezt követi az életminőség javítását célzó intézkedések (31%) – e terület tekintetében – a tervezett megvalósítási mechanizmusok alapján – a támogatás jelentős hányadát (10%) irányozták elő a szakképzésre és a kapacitásépítésre.

A Leader költségvetési előirányzata:

EMVA: 209 321 387 EUR (a program keretében rendelkezésre álló teljes összeg 6 %-a)

Összes közfinanszírozás: 272 355 668 EUR

272,3 millió EUR, amelyből 209,3 millió EUR az EMVA hozzájárulása.


Side Bar