Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN SV

MEMO/07/244

Bryssel 20. kesäkuuta 2007

Suomen maaseudun kehittämissuunnitelma

Maaprofiili:

 • Maatalous: 8,9 prosenttia Suomen pinta-alasta on maatalousmaata, joka on luokiteltu kokonaisuudessaan epäsuotuisaksi.
 • Maatalousalan työllisyys on 3,9 prosenttia, ja alkutuotannon osuus BKT:sta oli 2,9 prosenttia vuonna 2005.
 • Luonnonolot ovat vaikeat, maatilarakenne on pirstoutunut, etäisyydet ovat pitkät ja asutus on harvaa.
 • Ympäristö: vesien tilaa on parannettu, painopiste on maaseudun ympäristö- ja maisemanäkökohdissa.
 • Maaseutu: metsät ovat tärkeä luonnonvara, bioenergian kysyntä on kasvanut, työllisyysmahdollisuudet ovat rajalliset.

Maaprofiilin mukaisesti valittu strategia:

 • Säilytetään maaseutu elinvoimaisena ja vireänä, parannetaan ympäristön tilaa ja edistetään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä.
 • Keskitytään luonnonhaittakorvauksiin ja maatalouden ympäristötukiin.
 • Otetaan huomioon ympäristövaikutusten ennakkoarviointia ja strategista ympäristöarviointia koskevat myönteiset lausunnot.

Suomen manneralueita koskevalle maaseudun kehittämisohjelmalle on kaudeksi 2007–2013 myönnetty rahoitustukea 6 626 miljoonaa euroa, josta 2 062 miljoonaa euroa (31 prosenttia) on peräisin EU:lta.

Toiminta-linja
Kokonais-rahoitustuki
(milj. euroa)
Maaseutu-rahaston* prosenttiosuus
Maaseutu-rahaston tuki
(milj. euroa)
Prosentti-osuus
1
504
45
227
11
2
5 407
28
1 513
74
3
433
45
195
14
LEADER
242
45
109
(5,3)**
TT***
40
45
18
1
Yhteensä
6 626
31
2 062
100

* Maaseuturahasto: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

** Kokonaisprosenttiosuus (5,8 prosenttia) miinus TT

*** TT: ohjelmien täytäntöönpanoon annettava tekninen tuki.

TAVOITTEET:

Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteet ovat seuraavat:

 • Harjoitetaan maa- ja metsätaloutta taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla maan kaikissa osissa.
 • Toteutetaan toimia, jotka lisäävät ja edistävät yritysten kilpailukykyä, uusia yrityksiä ja yrittäjien verkostoitumista, jotta maaseututaloudet monipuolistuvat ja työllisyys paranee.
 • Tehostetaan paikallisia aloitteita elinvoimaisuuden ja elämänlaadun parantamiseksi maaseutualueilla.

Toimintalinjassa 1 maaseuturahaston tukea myönnetään 227 miljoonaa euroa (11 prosenttia) erityisesti

 • nuorille maanviljelijöille (32 prosenttia)
 • maatilojen nykyaikaistamiseen (23 prosenttia)
 • lisäarvon tuomiseen maa- ja metsätaloustuotteille (22 prosenttia).

Toimintalinjassa 2 maaseuturahaston tukea myönnetään 1 513 miljoonaa euroa (74 prosenttia) erityisesti

 • luonnonhaittakorvauksiin (55 prosenttia)
 • maatalouden ympäristötukiin (43 prosenttia).

Toimintalinjassa 3 maaseuturahaston tukea myönnetään 195 miljoonaa euroa (14 prosenttia) erityisesti

 • monipuolistumiseen muilla kuin maatalouteen liittyvillä aloilla (39 prosenttia)
 • mikroyritysten perustamiseen ja kehittämiseen (37 prosenttia).

Leader-ohjelmassa maaseuturahaston tukea myönnetään 109 miljoonaa euroa (5,3 prosenttia) kaikille toimintalinjoille siten, että suurin osa on osoitettu toimintalinjalle 3.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website