Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/10

Bruxelles, 10 ianuarie 2007

O abordare europeană asupra energiei, siguranţei şi securităţii nucleare

Fiecare stat membru are libertatea de a decide dacă să utilizeze sau nu energia nucleară. Acest tip de energie poate deţine un rol important în cadrul bilanţului energetic al Uniunii Europene. Cu toate acestea se dovedeşte necesară continuarea abordării unor aspecte legate de siguranţa şi securitatea nucleară. Recunoscând importanţa acestor aspecte, Comisia Europeană a propus constituirea unui Grup la nivel înalt care să reunească la nivelul UE reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de reglementare nucleară în vederea elaborării unei abordări comune şi a unor norme europene în domeniul siguranţei şi securităţii nucleare.

În conformitate cu dispoziţiile articolul 40 din Tratatul Euratom, Comisia Europeană are obligaţia de a publica periodic un program nuclear indicativ. În acest scop Comisia a prezentat o comunicare care trece în revistă investiţiile realizate în domeniul energiei nucleare pe parcursul ultimilor zece ani şi descrie aspectele economice legate de generarea energiei nucleare, impactul acesteia asupra bilanţului energetic, precum şi condiţiile acceptării acesteia de către societate.

Rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să decidă asupra utilizării sau a neutilizării energiei nucleare pentru producerea de electricitate. Finlanda şi Franţa au luat de curând decizia de a dezvolta această sursă energetică. Alte state membre ale UE, precum Ţările de Jos, Polonia, Suedia, Republica Cehă, Lituania, Estonia, Letonia, Slovacia, Regatul Unit, Bulgaria şi România au lansat o nouă dezbatere asupra politicii lor privind energia nucleară. Prin intermediul celor 152 de reactoare răspândite pe teritoriul UE 27, energia nucleară contribuie la producerea a 30% din electricitatea generată la ora actuală în Europa. Cu toate acestea însă, în cazul în care anumite state membre îşi vor continua politica propusă de renunţare la producerea de energie nucleară, această proporţie se va reduce în mod semnificativ. Pentru a satisface cererea previzibilă de energie şi pentru a reduce dependenţa Europei de importurile energetice, ar putea fi luate decizii referitoare la investiţii noi sau la prelungirea duratei de viaţă a anumitor centrale.

Consolidarea producerii de energie nucleară ar putea, de asemenea, reprezenta o cale de reducere a emisiilor de CO2 şi ar putea juca un rol important în abordarea schimbărilor climatice la nivel global. Energia nucleară nu produce emisii de carbon şi se regăseşte în planul de reducere a emisiilor de carbon al Comisiei care are drept obiectiv reducerea emisiilor de CO2. Aceasta ar putea avea, de asemenea, o importanţă deosebită în cadrul dezbaterii viitoarelor sisteme de comercializare a emisiilor.

Din perspectiva dezvoltării energiei nucleare, aspectele economice subiacente reprezintă factorul determinant, deoarece o centrală nucleară implică o investiţie iniţială de ordinul a 2 până la 3 miliarde €. În raport cu combustibilii fosili, producerea de energie nucleară presupune costuri de construcţie mai ridicate, dar o dată investiţia iniţială realizată, costurile de funcţionare sunt net inferioare. Mai mult decât atât, energia nucleară nu este în general afectată de variaţia preţurilor pentru materiile prime, dat fiind că o cantitate redusă de uraniu, provenind în principal din regiuni stabile ale lumii, este suficientă pentru a asigura funcţionarea unui reactor pentru câteva decenii. În consecinţă, în majoritatea ţărilor industrializate noile centrale nucleare oferă un mijloc economic de producere a energiei electrice la sarcina de bază.

Industria nucleară a realizat investiţii semnificative din 1997 încoace. UE recunoaşte importanţa menţinerii unui avans tehnologic în domeniul energiei nucleare şi susţine dezvoltarea cadrului celui mai avansat în acest domeniu, inclusiv în domeniul neproliferării, al gestionării deşeurilor şi al declasării. De la încheierea Tratatului Euratom, siguranţa nucleară şi protecţia radiologică a populaţiei au reprezentat unele dintre preocupările majore ale Comunităţii Europene şi au câştigat în importanţă în contextul ultimelor extinderi.

La nivelul UE, se dovedeşte necesară dezvoltarea în continuare a cadrului celui mai avansat în domeniul energiei nucleare în acele state membre care au optat pentru energie nucleară cu respectarea celor mai stricte norme privind siguranţa, securitatea şi neproliferarea nucleară, potrivit cerinţelor Tratatului Euratom. Gestionarea deşeurilor şi declasarea ar trebui, de asemenea, incluse în acest cadru.


Side Bar