Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

MEMO/06/21

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2006

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων

Ποιοι είναι οι στόχοι του σχεδίου δράσης;

Ο γενικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι να καθορίσει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή κατά την επόμενη πενταετία για την προώθηση της καλής μεταχείρισης των ζώων. Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει ήδη αποκτηθεί σ’ αυτόν τον τομέα, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, καθώς και τις συζητήσεις που έχουν γίνει με ευρύ φάσμα σχετικών φορέων και διεθνών οργανισμών, η Επιτροπή καθόρισε τους ακόλουθους πρωταρχικούς στόχους για το σχέδιο δράσης:

 • σαφέστερος προσανατολισμός των κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων
 • συνέχιση της προώθησης υψηλών προτύπων στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων
 • καλύτερη επικέντρωση όσον αφορά την κατανομή των πόρων
 • υποστήριξη των μελλοντικών τάσεων στην έρευνα για την καλή μεταχείριση των ζώων
 • συνέχιση της αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων αντί των πειραμάτων σε ζώα
 • εξασφάλιση συνεκτικότερης και πιο συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων σε όλους τους τομείς της κοινοτικής πολιτικής

Ποιες είναι οι κύριες πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης για να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των ζώων;

Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει 5 βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να αναληφθεί δράση για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 2006-2010:

 • Αναβάθμιση των ελάχιστων προτύπων προστασίας και καλής μεταχείρισης των ζώων
 • Απόδοση υψηλής προτεραιότητας στην προώθηση της προσανατολισμένης στην πολιτική έρευνας και στην εφαρμογή του τριπτύχου "αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση" όσον αφορά τη χρήση ζώων σε πειράματα
 • Εισαγωγή τυποποιημένων δεικτών καλής μεταχείρισης των ζώων
 • Εξασφάλιση της ευρύτερης συμμετοχής και της καλύτερης ενημέρωσης όσων χειρίζονται ζώα αλλά και του ευρέος κοινού για τα ζητήματα της καλής μεταχείρισης των ζώων
 • Υποστήριξη και ανάληψη περαιτέρω διεθνών πρωτοβουλιών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την επίτευξη μεγαλύτερης συναίνεσης όσον αφορά το ζήτημα της καλής μεταχείρισης των ζώων

Σε πίνακα που επισυνάπτεται στο σχέδιο δράσης, η Επιτροπή συνοψίζει τις συγκεκριμένες ενέργειες που έχει προγραμματίσει για τη βελτίωση της προστασίας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, μερικές από τις οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη.

Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται και οι εξής: πρόταση επικαιροποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας για την επιθεώρηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (2006)· ανάληψη εργασιών για την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού κέντρου-εργαστηρίου για την καλή μεταχείριση των ζώων και ενός κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς για την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών (2006)· αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν σήμερα την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή και τη θανάτωσή τους για σκοπούς καταπολέμησης νόσων (2007)· πιθανή δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας για τα προϊόντα που προέρχονται από συστήματα παραγωγής με ιδιαίτερα καλή μεταχείριση των ζώων (2010).

Τι προτείνεται όσον αφορά τα κατώτατα επίπεδα καλής μεταχείρισης των ζώων;

Έχουν ήδη θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ κατώτατα γενικά επίπεδα για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων εκτροφής, με συγκεκριμένους κανόνες για ορισμένα είδη (βλ. κατωτέρω). Ωστόσο, το σχέδιο δράσης επισημαίνει ότι αυτή η νομοθεσία πρέπει να επικαιροποιηθεί με γνώμονα τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, την υπάρχουσα πρακτική πείρα και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε διεθνή φόρα όσον αφορά την προώθηση υψηλότερων προτύπων. Συνιστά επίσης την επέκταση των κατώτατων επιπέδων, ούτως ώστε να καλυφθούν είδη και ζητήματα τα οποία σήμερα δεν καλύπτονται επαρκώς από την κοινοτική νομοθεσία. Η Επιτροπή ετοιμάζει επίσης αυτήν την περίοδο μια πρόταση για την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειράματα και για άλλους επιστημονικούς σκοπούς.

Τι προβλέπεται για την έρευνα σ’ αυτόν τον τομέα;

Το σχέδιο δράσης επισημαίνει σαφώς ότι κάθε μέτρο που λαμβάνεται στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να στηρίζεται σε στέρεη επιστημονική βάση, που να τεκμηριώνεται μέσω σχετικής έρευνας. Επιπλέον, αν δεν υπάρχουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την χάραξη των κατάλληλων πολιτικών, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πραγματοποίηση έρευνας για την κάλυψη αυτού του κενού. Το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ (FP7), το οποίο οριστικοποιείται αυτήν την περίοδο από την Επιτροπή και προβλέπεται να καλύψει το διάστημα 2007-2013, περιλαμβάνει την καλή μεταχείριση των ζώων στη θεματική δράση του για τα τρόφιμα, τη γεωργία και τη βιοτεχνολογία. Τα ζώα που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς αποτελούν επίσης αντικείμενο τεσσάρων από τους εννέα θεματικούς τομείς: υγεία· τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία· περιβάλλον· νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής. Έρευνα συναφής με την καλή μεταχείριση των ζώων διεξάγεται επίσης από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, ιδίως όσον αφορά το τρίπτυχο "αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση".

Ποιος θα ήταν ο πιθανός ρόλος ενός νέου ευρωπαϊκού κέντρου για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων;

Το σχέδιο δράσης προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης ενός ευρωπαϊκού κέντρου ή εργαστηρίου για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων. Ο φορέας αυτός θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά το συντονισμό και την τόνωση της έρευνας στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων, ενεργώντας επίσης ως "κέντρο αριστείας" για τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Το Κέντρο θα μπορούσε να συμμετάσχει στον καθορισμό των νέων δεικτών καλής μεταχείρισης των ζώων και στην ανάπτυξη ενός κοινοτικού σήματος καλής μεταχείρισης των ζώων.

Ποια δράση προτείνεται σε σχέση με τα πειράματα σε ζώα;

Περίπου 10 εκατομμύρια ζώα χρησιμοποιούνται ετησίως για τη διεξαγωγή ερευνών και δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών για τρόφιμα και φάρμακα. Η κοινοτική οδηγία 86/609/EOK προβλέπει ορισμένα μέτρα για την προστασία των πειραματόζωων, αλλά τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα και η αυξανόμενη ανησυχία της κοινής γνώμης σχετικά με το ζήτημα αυτό τονίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της δράσης στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή ετοιμάζει ήδη την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε πειράματα λαμβάνουν την κατάλληλη περίθαλψη και αντιμετωπίζονται ανθρωπιστικά. Επιπλέον, το 1999, η ΕΕ έγινε συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των σπονδυλωτών που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της οποίας καταρτίζονται επίσης συστάσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Αναπόσπαστο τμήμα της προσέγγισης που ακολουθεί η Επιτροπή όσον αφορά τη χρήση των ζώων για πειραματικούς και ερευνητικούς σκοπούς είναι το τρίπτυχο "αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση" της χρήσης ζώων. Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία στον τομέα αυτόν είναι η "δήλωση του τριπτύχου", που συμφωνήθηκε από την Επιτροπή και τη βιομηχανία το Νοέμβριο του 2005. Αυτή η δήλωση αποτέλεσε την αφετηρία μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα επιδιώξουν στο μέλλον, με συγκεκριμένες ενέργειες, τη μείωση των πειραμάτων σε ζώα και την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Το νέο σχέδιο δράσης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Στο τέλος του 2006 θα δημοσιευθεί μια πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με την εν λόγω συνεργασία.

Γιατί το σχέδιο δράσης υποστηρίζει την εισαγωγή τυποποιημένων δεικτών για την καλή μεταχείριση των ζώων;

Οι τυποποιημένοι δείκτες καλής μεταχείρισης των ζώων αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερο ίσους όρους για τους παραγωγούς σε όλη την ΕΕ και να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα που παράγονται με αποδεδειγμένα βιώσιμες μεθόδους. Σήμερα, ορισμένες εθνικές νομοθεσίες και μερικά εθελοντικά συστήματα υπερακοντίζουν τα κατώτατα πρότυπα που έχει θεσπίσει η ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, ενώ όλοι οι παραγωγοί της ΕΕ οφείλουν να εφαρμόζουν πρότυπα που ενδέχεται να είναι αυστηρότερα από εκείνα που εφαρμόζονται σε μερικές τρίτες χώρες. Η εφαρμογή ενός συστήματος δεικτών που θα αναγνωρίζει την τήρηση ή την υπέρβαση αυτών των προτύπων θα ενθάρρυνε τη συνεχή βελτίωση των όρων καλής μεταχείρισης των ζώων και θα παρείχε στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες για την προστιθέμενη αξία της καλής μεταχείρισης των ζώων στο τελικό προϊόν.

Ποια θα ήταν η προστιθέμενη αξία ενός κοινοτικού σήματος καλής μεταχείρισης των ζώων;

Η καθιέρωση ενός κοινοτικού σήματος που θα πιστοποιεί την καλή μεταχείριση των ζώων θα επέτρεπε την καλύτερη προώθηση των προϊόντων που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων και τη διαφοροποίηση μεταξύ των προϊόντων που λαμβάνονται σύμφωνα με τα βασικά υποχρεωτικά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και των προϊόντων που παράγονται με υψηλότερα πρότυπα. Θα αντιστάθμιζε επίσης ως ένα βαθμό τις ανταγωνιστικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της ΕΕ μέσα στην όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη αγορά γεωργικών προϊόντων, όπου οι υποχρεώσεις καλής μεταχείρισης των ζώων ποικίλλουν πάρα πολύ.

Η καθιέρωση ενός σαφούς σήματος που θα προσδιορίζει το εκάστοτε επίπεδο καλής μεταχείρισης θα μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για την εμπορική προώθηση των προϊόντων και να βελτιώσει τις πληροφορίες που διαθέτουν οι καταναλωτές, τόσο στην ΕΕ και όσο και σε διεθνές επίπεδο, όταν κάνουν τις αγοραστικές επιλογές τους. Μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα, κατέδειξε ότι το 74% των καταναλωτών θεωρούν ότι μπορούν να βελτιώσουν την καλή μεταχείριση των ζώων μέσω των αγοραστικών επιλογών τους, ενώ πάνω από το 50% των καταναλωτών που πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για είδη διατροφής που παράγονται με τρόπο που προωθεί την καλή μεταχείριση των ζώων. Ωστόσο, η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι οι καταναλωτές θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά εντοπίζονται δύσκολα. Ένα κοινοτικό σήμα που θα πιστοποιεί την καλή μεταχείριση των ζώων θα συνέβαλλε στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Τι έχει ήδη γίνει για την καλή μεταχείριση των ζώων σε επίπεδο ΕΕ;

Η πρώτη νομοθετική πράξη για την καλή μεταχείριση των ζώων σε επίπεδο ΕΕ εκδόθηκε το 1974 και αφορούσε την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή (αυτή η νομοθετική πράξη επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια με την οδηγία 93/119/EOK). Έκτοτε συγκροτήθηκε ένα σημαντικό "οπλοστάσιο" κοινοτικών νομοθετικών πράξεων για τη μεταχείριση των ζώων. Όσον αφορά τα ζώα εκτροφής, τα γενικά κατώτατα επίπεδα για την προστασία τους καθορίστηκαν από την οδηγία 98/58/EK. Αυτοί οι κανόνες αντικατοπτρίζουν τις λεγόμενες "πέντε ελευθερίες", δηλ. την απαλλαγή από την πείνα και τη δίψα, την απαλλαγή από τις καταπονήσεις, την απαλλαγή από τους πόνους, τους τραυματισμούς και τις νόσους, το δικαίωμα έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς και την απαλλαγή από το φόβο και την ψυχική ταλαιπωρία.

Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες προβλέπονται για τους μόσχους, τους χοίρους και τις ωοτόκες όρνιθες, ενώ το 2005 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την καλή μεταχείριση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής. Ήδη το Νοέμβριο του 2004 συμφωνήθηκαν επικαιροποιημένοι κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, κανόνες οι οποίοι αποσαφηνίζουν την ευθύνη για την προστασία των ζώων σε όλη τη μεταφορική αλυσίδα, προβλέπουν καλύτερα πρότυπα για το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεταφέρονται τα ζώα και καθορίζουν αυστηρότερους όρους για τα ταξίδια που υπερβαίνουν τις 8 ώρες.

Τι προβλέπει το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη ΕΕ;

Το νομικά δεσμευτικό πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων, που προσαρτάται στη συνθήκη ΕΕ, αναγνωρίζει ότι τα ζώα είναι όντα που αισθάνονται. Ως εκ τούτου, ορίζει ότι κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των πολιτικών της Κοινότητας στους τομείς της γεωργίας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς και της έρευνας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ανάγκες της καλής διαβίωσης των ζώων, τηρώντας συνάμα τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιμα των κρατών μελών που αφορούν, ιδίως, τους λατρευτικούς τύπους, τις πολιτιστικές παραδόσεις και την κατά τόπους πολιτιστική κληρονομιά.

Τι προβλέπει για την προστασία των ζώων η γεωργική πολιτική της ΕΕ;

Το 2003, με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), θεσπίστηκαν διάφορα μέτρα για τη βελτίωση του χειρισμού και της μεταχείρισης των ζώων. Η αρχή της πολλαπλής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την οποία οι αγρότες πρέπει να πληρούν ορισμένα πρότυπα για να μπορούν να λαμβάνουν πληρωμές βάσει της ΚΓΠ, καλύπτει τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, ενώ προβλέπεται πρόσθετη υποστήριξη για τις γεωργικές πρακτικές που υπερακοντίζουν τις απαιτούμενες πρακτικές καλής μεταχείρισης των ζώων βάσει των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Υπάρχουν μέτρα για την παροχή οικονομικής συνδρομής στους αγρότες, ούτως ώστε να προσαρμοστούν στα κοινοτικά πρότυπα τα σχετικά με την υγεία των ζώων, ενώ παρέχεται επίσης οικονομική υποστήριξη σε όσους συμμετέχουν σε συστήματα προώθησης της ποιότητας των τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που βασίζονται σε υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων). Μια νέα πρόταση που αφορά τη βιολογική καλλιέργεια ορίζει ότι στη βιολογική παραγωγή προϊόντων πρέπει να εφαρμόζεται το πλέον υψηλό επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων.

Τι προβλέπει για την προστασία των ζώων η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ;

Από τη δεκαετία του '80 οι περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ περιλαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων. Τα μέτρα αυτά καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα πρότυπα παγίδευσης, το εμπόριο άγριων ζώων, τη μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε ζωολογικούς κήπους, την εισαγωγή δερμάτων νεογνών φώκιας και την προστασία των φυσικών βιοτόπων.

Τα ψάρια καλύπτονται από τη νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων;

Τα τελευταία χρόνια συγκεντρώθηκαν βαθμιαία διάφορα στοιχεία για την ευαισθησία των ψαριών. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το Συμβούλιο της Ευρώπης διατύπωσε ήδη συστάσεις σχετικά με τη μεταχείριση των εκτρεφόμενων ψαριών (δηλ. των ψαριών ιχθυοτροφείου), ενώ ο Διεθνής Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE) καταρτίζει επίσης οδηγίες καλής μεταχείρισης για τα εκτρεφόμενα ψάρια. Σε επίπεδο ΕΕ, η κοινή αλιευτική πολιτική περιλαμβάνει μια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, στρατηγική η οποία έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των εκτρεφόμενων ψαριών. Τον Αύγουστο του 2005, η Επιτροπή υπέβαλε ένα σχέδιο οδηγίας για τη βελτίωση της υγείας των ζώων υδατοκαλλιέργειας.

Η Επιτροπή θα απαγορεύσει τη χρήση της γούνας γάτας και σκύλου στην ΕΕ;

Η Επιτροπή εξετάζει αυτήν την περίοδο τρόπους απαγόρευσης της εμπορίας γούνας γάτας και σκύλου στην ΕΕ τόσο για ηθικούς λόγους όσο και ανταποκρινόμενη στις σημαντικές ανησυχίες που έχει εκφράσει η κοινή γνώμη για το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν προτού καταστεί δυνατόν να τεθεί σε ισχύ μια τέτοια απαγόρευση, αλλά η Επιτροπή είναι αισιόδοξη ότι μπορεί να βρεθεί στο εγγύς μέλλον μια ευρωπαϊκή λύση.

Ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων;

Οι εθνικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα εκτροφής, διακίνησης και εμπορίας ζώων, καθώς και οι κάτοχοι ζώων, τηρούν τους κανόνες καλής μεταχείρισης των ζώων. Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της ΕΕ (ΓΤΚΘ) διενεργεί επιθεωρήσεις για να ελέγχει ότι η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται και επιβάλλεται σωστά. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης προβλέπεται η εκπαίδευση των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων, επιπλέον των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιούνται ήδη σε εθνικό επίπεδο. Σ’ αυτά τα προγράμματα κατάρτισης θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν εκπρόσωποι τρίτων χωρών, και ιδίως εκπρόσωποι αναπτυσσόμενων χωρών.

Πώς προωθεί η Επιτροπή το ζήτημα της καλής μεταχείρισης των ζώων σε διεθνές επίπεδο;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς οργανισμούς με στόχο την προώθηση της προστασίας και της καλής μεταχείρισης των ζώων παγκοσμίως, ενώ υποστηρίζει τις εργασίες που πραγματοποιούν στον τομέα αυτόν ο Διεθνής Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE: 167 κράτη μέλη) και το Συμβούλιο της Ευρώπης (45 κράτη μέλη). Η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος σε διάφορες συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των πειραματόζωων και των ζώων εκτροφής και για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τη σφαγή. Η ΕΕ έχει αρχίσει επίσης να εντάσσει το ζήτημα της καλής μεταχείρισης των ζώων στις πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες (π.χ. Χιλή και Καναδάς).

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζονται σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων;

Η διεθνής συναίνεση για τη σημασία της καλής μεταχείρισης των ζώων είναι μικρή, ενώ τα πρότυπα που εφαρμόζονται στα διάφορα μέρη του κόσμου ποικίλλουν πολύ. Στην παγκοσμιοποιημένη πλέον αγορά, οι διαφορές στη νομοθεσία για τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων μπορούν να προκαλέσουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, διότι η εξασφάλιση της σωστής μεταχείρισης των ζώων απαιτεί περισσότερους πόρους. Το 2002 η ΕΕ υπέβαλε ανακοίνωση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), στην οποία ανέφερε ότι η ΕΕ, επισημαίνοντας τα ζητήματα της καλής μεταχείρισης των ζώων σε διεθνές επίπεδο, δεν επιδιώκει να δημιουργήσει νέους εμπορικούς περιορισμούς, αλλά να εξασφαλίσει ότι το εμπόριο δεν υπονομεύει τις προσπάθειες προώθησης της καλής μεταχείρισης των ζώων ούτε θέτει την ΕΕ σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση λόγω των υψηλότερων απαιτήσεών της.

Τι προβλέπει το σχέδιο δράσης για την προώθηση καλύτερων προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων διεθνώς;

Το σχέδιο δράσης προβλέπει τη συνεχή υποστήριξη της ΕΕ στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν ο OIE και το Συμβούλιο της Ευρώπης για να βελτιώσουν τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων διεθνώς. Προτείνει επίσης την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών που εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, ούτως ώστε να αναπτυχθούν σχέσεις με τις εθνικές αρχές και τους σχετικούς φορείς και να δημιουργηθεί ένας πυρήνας διεθνούς συναίνεσης για τα πρότυπα καλής μεταχείρισης.

Πώς βοηθά η ΕΕ τις εξαγωγικές αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την τήρηση των κοινοτικών προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων;

Εκπρόσωποι τρίτων χωρών μπορούν ήδη να συμμετάσχουν στα μαθήματα κατάρτισης που οργανώνει η ΕΕ για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων καλής μεταχείρισης των ζώων. Η Επιτροπή έχει συμμετάσχει επίσης σε προγράμματα τεχνικής βοήθειας σε εμπορικά θέματα (TRTA) με αναπτυσσόμενες χώρες, π.χ. βοηθώντας τους εμπειρογνώμονές τους να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις κατάρτισης διεθνών προτύπων και αποστέλλοντας τεχνικούς εμπειρογνώμονες της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες.


Side Bar