Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

MEMO/04/30

Bρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2004

Συχνές ερωτήσεις: προϋπολογισμός και δημοσιονομικές προοπτικές

1/ Ο προϋπολογισμός της ΕΕ

  Από πού προέρχονται τα κονδύλια;

Μετά τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού το 1970, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διαθέτει τους δικούς της πόρους για να χρηματοδοτεί τις δαπάνες της. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δικαιούται τέσσερα διαφορετικά είδη πόρων χωρίς να απαιτείται η έκδοση περαιτέρω αποφάσεων από τις εθνικές αρχές. Το 2004, το 73,4% του εισοδήματος του προϋπολογισμού της ΕΕ θα προέλθει από πόρους που βασίζονται στο ΑΕΕ, το 1,3% από γεωργικούς δασμούς, το 10,4% από τελωνειακούς δασμούς, το 14,1% από πόρους που βασίζονται στο ΦΠΑ.

Tο σύστημα των ιδίων πόρων διέπεται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου η τελευταία από τις οποίες εκδόθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2000

http://ec.europa.eu/budget/pdf/financing/decisionrp_09_2000/jol253el.pdf

Η απόφαση λαμβάνεται ομόφωνα και πρέπει να κυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια πριν τεθεί σε ισχύ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων.

http://ec.europa.eu/budget/financing/index_en.htm

  Πού διατίθενται τα κονδύλια;

Περίπου το 80% του προϋπολογισμού του 2004 διατίθεται για τις γεωργικές ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ Τμήμα Εγγυήσεων (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) και σε διαρθρωτικές ενέργειες (διαρθρωτικές δαπάνες και δαπάνες συνοχής)· οι δύο αυτοί τομείς καλύπτουν αντίστοιχα το 44% και το 34% του προϋπολογισμού. Άλλοι τομείς δαπανών είναι οι εξωτερικές ενέργειες με ποσοστό 6,9%, οι εσωτερικές πολιτικές με 7% και οι διοικητικές δαπάνες με 6%.

  Ποιος αποφασίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό;

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστούν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή υποβάλλει την πρόταση, το Συμβούλιο και το ΕΚ προβαίνουν έκαστο σε δύο αναγνώσεις του προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο για ορισμένα είδη δαπανών, κυρίως για τις γεωργικές δαπάνες, ενώ το ΕΚ για όλες τις άλλες δαπάνες. Η διαδικασία του προϋπολογισμού ξεκινά το Μάιο με την πρόταση της Επιτροπής και κανονικά ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο με την έγκριση του προϋπολογισμού από το ΕΚ.

  Τι σημαίνει «καθαρές συνεισφορές»;

Οι «καθαρές συνεισφορές» δεν είναι ούτε τεχνικός ούτε νομικός όρος. Από τη στιγμή που έχουν παραχωρηθεί στην Κοινότητα μόνιμοι πόροι, δεν υπάρχουν, υπό την αυστηρή έννοια του όρου, συνεισφορές από τα κράτη μέλη. Στην πράξη όμως, το ποσό των κονδυλίων που καταβάλλονται από ένα κράτος μέλος μπορεί να υπολογισθεί και να συγκριθεί με τα κονδύλια που λαμβάνει το εν λόγω κράτος μέλος στο πλαίσιο των διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται ετησίως στην έκθεση για τις ετήσιες δαπάνες ανά κράτος μέλος της ΕΕ.

http://ec.europa.eu/budget/agenda2000/reports_en.htm

Πρόκειται ωστόσο για μια καθαρά τεχνική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως η οικονομική ενοποίηση ή η γεωπολιτική σταθερότητα.

  Ποιος δαπανά τα κονδύλια;

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το άρθρο 274 της συνθήκης προβλέπει ότι «η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό, ⋶.. με δική της ευθύνη και εντός των ορίων των πιστώσεων που εγκρίθηκαν, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης».

Παρόλο που εφαρμόζει τον κανόνα της άμεσης διαχείρισης, στην πράξη η Επιτροπή βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στα κράτη μέλη για τη διαχείριση ορισμένων πολιτικών, ιδίως όσον αφορά τις γεωργικές και τις διαρθρωτικές δαπάνες. Στη συνέχεια η Επιτροπή, σε εταιρική σχέση με τα κράτη μέλη, ελέγχει εάν τα σχέδια έχουν τεθεί ορθά σε εφαρμογή και εάν έχουν δαπανηθεί σωστά τα κονδύλια.

  Ποιο είναι το ανώτατο όριο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων, το μέγιστο δηλαδή ποσό που τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ανέρχεται στο 1,24% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ και προσδιορίζεται στην απόφαση για τους ίδιους πόρους η οποία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο ομόφωνα και μετά από κύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια. Το ανώτατο όριο των δημοσιονομικών προοπτικών μπορεί να κυμαίνεται χαμηλότερα από το απόλυτο αυτό ανώτατο όριο προκειμένου να υπάρχει περιθώριο για τις απρόβλεπτες δαπάνες. Το επίπεδο του ετήσιου προϋπολογισμού συνήθως κυμαίνεται χαμηλότερα από τα δύο αυτά ανώτατα όρια.

  Τι είναι οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων;

Οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων είναι τα ποσά που εγκρίνονται για προγράμματα ή σχέδια και μπορούν να εγγραφούν σε συγκεκριμένο έτος. Οι πιστώσεις αυτές συνιστούν ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους της ΕΕ έναντι του δικαιούχου.

  Τι είναι οι πιστώσεις πληρωμών;

Οι πιστώσεις πληρωμών είναι πραγματικά ποσά που πρέπει να καταβληθούν από τα κράτη μέλη και μπορούν να δαπανηθούν σε συγκεκριμένο έτος. Οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών διαφέρουν καθόσον η ανάληψη της υποχρέωσης για τα πολυετή προγράμματα και σχέδια πραγματοποιείται κατά το έτος που αποφασίζονται ενώ η πληρωμή πραγματοποιείται σταδιακά με την πάροδο των ετών καθώς προχωρεί η εφαρμογή του προγράμματος και του σχεδίου.

Κατά γενικό κανόνα, οι πιστώσεις πληρωμών είναι χαμηλότερες από τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, καθόσον ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξάνεται και ορισμένα σχέδια δεν υλοποιούνται.

2/ Οι δημοσιονομικές προοπτικές

  Τι είναι οι δημοσιονομικές προοπτικές (ΔΠ);

Οι δημοσιονομικές προοπτικές συνιστούν ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που καθορίζει όρια στις δαπάνες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χαρακτήρας τους είναι δεσμευτικός κατά την έννοια ότι το ανώτατο όριο των δημοσιονομικών προοπτικών πρέπει να τηρείται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Οι δημοσιονομικές προοπτικές καθορίζονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή και προσδιορίζουν, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια των ιδίων πόρων που διατίθενται στην ΕΕ, τα μέγιστα ποσά ανά βασικό τομέα δαπανών που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού για την αντίστοιχη περίοδο.

Οι δημοσιονομικές προοπτικές εκφράζουν σε δημοσιονομικούς όρους τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για τις πολιτικές της Ένωσης ενώ παράλληλα αποτελούν όργανο δημοσιονομικής πειθαρχίας και προγραμματισμού και προσδιορίζουν τα όρια για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

  Ποιος είναι ο στόχος των δημοσιονομικών προοπτικών;

Ο κύριος στόχος είναι η δημοσιονομική πειθαρχία δηλαδή η διασφάλιση του ελέγχου της εξέλιξης των δαπανών του προϋπολογισμού. Άλλοι στόχοι: μεσοπρόθεσμη προβλεψιμότητα των ευρωπαϊκών δαπανών, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των οργάνων κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Η πολιτική και θεσμική ισορροπία του δημοσιονομικού καθεστώτος της Κοινότητας υποβαθμίστηκε σταδιακά κατά τη δεκαετία του 1980. Η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από όλο και μεγαλύτερες εντάσεις που είχαν ως συνέπεια τη δυσχερέστερη λειτουργία της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και μια όλο και μεγαλύτερη αναντιστοιχία μεταξύ των πόρων και των αναγκών της Κοινότητας. Οι διαδοχικές αυτές δημοσιονομικές κρίσεις οδήγησαν τα κοινοτικά όργανα σε συμφωνία σχετικά με μέθοδο για τη βελτίωση της λειτουργίας της διαδικασίας του προϋπολογισμού με παράλληλη διασφάλιση της τήρησης της δημοσιονομικής προστασίας.

  Ποια είναι η διαδικασία της θέσπισης των ΔΠ;

Ο σημερινός πίνακας των δημοσιονομικών προοπτικών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διοργανικής συμφωνίας1 μεταξύ της Επιτροπής, του ΕΚ και του Συμβουλίου. Οι δημοσιονομικές προοπτικές καθορίζουν το μέγιστο ποσό και τον καταμερισμό των προγραμματισμένων δαπανών της Κοινότητας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ) αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με τα ποσά, βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά με την έγκριση του κειμένου από την πλειοψηφία των μελών που το αποτελούν (τουλάχιστον 315 ψήφοι).

  Το χρονοδιάγραμμα της θέσπισης των ΔΠ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί το πρώτο βήμα (10 Φεβρουαρίου 2004).

Ακολουθούν οι αντιδράσεις από το Συμβούλιο (αναμένεται κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου) και το Κοινοβούλιο (μετά τη διεύρυνση θα εκλεγεί νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσημη πρόταση πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού. Υπολογίζεται να εκδοθεί απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το πρώτο εξάμηνο του 2005.

  Γιατί επιλέχθηκε το χρονοδιάγραμμα αυτό;

Την τελευταία φορά, στο πλαίσιο της Agenda 2000, η θέσπιση των ΔΠ την άνοιξη του 1999 με προβλεπόμενη θέση σε ισχύ την 01.01.2000 αποδείχθηκε πολύ καθυστερημένη: ο προγραμματισμός των διαρθρωτικών ταμείων δεν ήταν έτοιμος και κατά τα πρώτα έτη παρουσιάστηκαν σημαντικές καθυστερήσεις.

Είναι πιθανό η θέσπιση των δημοσιονομικών πρακτικών στην ΕΕ των 25 κρατών μελών να είναι πιο περίπλοκη απ'ότι με τα 15 κράτη μέλη.

  Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των δημοσιονομικών προοπτικών μετά τη θέσπισή τους, για παράδειγμα εάν τα ποσά αποδειχθούν ανεπαρκή;

Κατά την ετήσια τεχνική προσαρμογή λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του ΑΕΕ και του πληθωρισμού. Η «αναθεώρηση» είναι δυνατή, υπό αυστηρούς όρους, μετά από πρόταση της Επιτροπής η οποία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτό ωστόσο συμβαίνει σπάνια.

  Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών;

Τα αριθμητικά ποσά των δημοσιονομικών προοπτικών καθορίζονται στο πλαίσιο διοργανικής συμφωνίας, δηλαδή κοινής απόφασης που λαμβάνεται από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, και δεν αναγράφονται στις ισχύουσες σήμερα συνθήκες.

  Τι προτάθηκε στη Συνέλευση σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές;

Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης πρότεινε στο σχέδιο συντάγματος να ενσωματωθούν οι δημοσιονομικές προοπτικές στο μελλοντικό σύνταγμα με τη νέα ονομασία «πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο». Με την πρόταση αυτή αναγνωρίστηκε η αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών προοπτικών και ότι πρέπει συνεπώς να αποκτήσουν μόνιμη βάση. Το σχέδιο συντάγματος προβλέπει την ύπαρξη των δημοσιονομικών προοπτικών υπό μορφή ευρωπαϊκής νομοθετικής πράξης του Συμβουλίου, διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών. Το σχέδιο προβλέπει ακόμη ότι οι πρώτες δημοσιονομικές προοπτικές μετά την θέσπιση της συνθήκης θα αποφασιστούν ομόφωνα από το Συμβούλιο.

  Ποια θα είναι η διάρκεια των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών;

Οι προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2007. Κατά το παρελθόν η διάρκειά τους ήταν είτε πέντε είτε επτά έτη. Η Επιτροπή προτείνει να επιλεγεί η διάρκεια των πέντε ετών για να υπάρξει καλύτερη ευθυγράμμιση με τη διάρκεια των εντολών της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρόλο που για να επιτευχθεί η ευθυγράμμιση αυτή χρειάζεται μια ακόμη περίοδος επτά ετών για τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές.

  Πότε καταρτίσθηκαν οι πρώτες δημοσιονομικές προοπτικές;

Το 1988, για διάρκεια 5 ετών.

Οι τελευταίες τρεις δημοσιονομικές προοπτικές χρησίμευσαν για τη στήριξη της ενιαίας πράξης (1988-92 «Πακέτο Delors I »), την εφαρμογή της συνθήκης του Μάαστριχ (1993-99 «Delors II») και τη διεύρυνση της ΕΕ (2000-06 «Agenda 2000»). Η περίοδος που καλύπτεται από το κάθε ένα από αυτά τα «πακέτα» ποικίλλει από πέντε έτη (Delors I) έως επτά έτη (Delors II και Agenda 2000). Οι τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές εφαρμόζονται μέχρι το 2006.

  Το πρόγραμμα δράσης Agenda 2000

Τον Ιούλιο του 1997, η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωση «Πρόγραμμα δράσης 2000 Για μια ισχυρότερη και ευρύτερη Ένωση» σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, το μέλλον της πολιτικής για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, τη χάραξη προενταξιακής στρατηγικής, τις συνέπειες της μελλοντικής διεύρυνσης και τη χρηματοδότηση της Κοινότητας.

Το Μάρτιο του 1998 η Επιτροπή, παράλληλα με σχέδια νομοθετικών προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις διαρθρωτικές ενέργειες και την προενταξιακή βοήθεια, παρουσίασε το νέο πίνακα των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2000-06 και μια έκθεση για την εφαρμογή και την ανανέωση της διοργανικής συμφωνίας της 29ης Οκτωβρίου 1993. Τον Οκτώβριο του 1998 η Επιτροπή πρόσθεσε στα έγγραφα της Agenda 2000 έκθεση για τη λειτουργία του συστήματος ιδίων πόρων.

Τα κύρια συστατικά στοιχεία της δέσμης μέτρων της Agenda 2000 συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου, στις 24 και 25 Μαρτίου 1999. Μετά από έναν τελικό γύρο διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα διοργανική συμφωνία στις 6 Μαΐου 1999 η οποία περιλαμβάνει τις δημοσιονομικές προοπτικές 2000-06.

Δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://ec.europa.eu/budget/financialfrwk/index_en.htm#why

  Πού μπορώ να βρω σήμερα την ισχύουσα διοργανική συμφωνία;

Οι ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές 2000-2006 θεσπίστηκαν με την διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ αριθ. C172 της 18.6.1999). Η εν λόγω συμφωνία βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της ΓΔ Budget:

http://ec.europa.eu/budget/pdf/financialfrwk/aii1999/aiiel.pdf

  Τί είναι ο τομέας;

Το τομέας είναι συστατικό στοιχείο δημοσιονομικών προοπτικών. Στις ΔΠ οι βασικές κατηγορίες των κοινοτικών δαπανών είναι κατανεμημένες σε τομείς. Για παράδειγμα, ο τομέας 1 περιλαμβάνει σήμερα τις γεωργικές δαπάνες, ο τομέας 2 τις διαρθρωτικές δαπάνες κ.λπ. Κάθε ένας από τους εν λόγω τομείς περιλαμβάνει ένα μέγιστο ποσό σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για κάθε έτος και αποβλέπει στον προσδιορισμό ενός κεντρικού στόχου όσον αφορά τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριμένη περίοδο. Από το 1988, η δομή των προϋπολογισμών ακολουθεί συστηματικά τους τομείς των δημοσιονομικών προοπτικών κατά τρόπον ώστε να είναι ευκολότερο να διαπιστωθεί πόσοι πόροι έχουν διατεθεί για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Η Επιτροπή προτείνει νέα δομή για τους τομείς κατά την περίοδο μετά το 2006. Η ταξινόμηση των κοινοτικών δαπανών στο πλαίσιο των νέων τομέων των δημοσιονομικών προοπτικών βασίζεται σε μια προσέγγιση με βάση τις πολιτικές. Η κατανομή του συνόλου των δαπανών μεταξύ των διαφόρων τομέων πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες που έχουν θεσπιστεί για τη χρονική περίοδο.

  Τί είναι το ανώτατο όριο;

Το ανώτατο όριο είναι το μέγιστο ποσό που εγγράφεται κάτω από επιμέρους τομέα για συγκεκριμένο έτος και συνολικά.

Η διαφορά των δημοσιονομικών προοπτικών σε σχέση με τον ενδεικτικό δημοσιονομικό προγραμματισμό είναι ότι τα ανώτατα όριά τους είναι δεσμευτικά για τα μέρη της διοργανικής συμφωνίας. Δεν μπορούν ωστόσο να εξομοιωθούν με έναν πολυετή προϋπολογισμό καθώς η ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού παραμένει απαραίτητη για τον καθορισμό του πραγματικού επιπέδου της δαπάνης στο πλαίσιο των ανωτάτων ορίων και ιδίως για τον καταμερισμό των ποσών μεταξύ των διαφόρων γραμμών του προϋπολογισμού.

Ο "Πίνακας των δημοσιονομικών προοπτικών" παρουσιάζει επίσης το συνολικό ποσό των πιστώσεων πληρωμών εκφρασμένο σε εκατ. ευρώ και ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της Κοινότητας με βάση πρόβλεψη για την εξέλιξη του ΑΕΕ. Κατά τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται σύνδεση με το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων το οποίο επίσης ορίζεται ως ποσοστό του ΑΕΕ της Κοινότητας από την απόφαση για τους ιδίους πόρους. Το εν λόγω ανώτατο όριο των ιδίων πόρων έχει σήμερα καθοριστεί στο 1,24% του ΑΕΕ της ΕΕ.

  Τα κονδύλια που εγκρίνονται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών δαπανώνται εξ ολοκλήρου;

  Από τα στοιχεία του παρελθόντος προκύπτει ότι ο πραγματικός ετήσιος προϋπολογισμός παρέμενε πάντα σε επίπεδο αρκετά χαμηλότερο από το ανώτατο όριο.

   Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων διαθέσιμες στο παρελθόν

'

1988

Delors I

1994

Delors II

1995

(ΕE 15)

2000

Agenda 2000

2001200220032004 (ΕΕ 25)
ημοσιονομικές προοπτικές

%

45 30373 48680 94393 79297 189100 672102 145115 434
% του ΑΕΠ (ΑΕΕ από το 2002)1,12%1,27%1,26%1,13%1,13%1,13%1,10%1.08%
γκεκριμένος προϋπολογισμός σε εκατ. ευρώ45 30371 78979 84393 32397 00099 43599 686111 300

1 Η Διοργανική Συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού ΕΕ C 172, 18.6.1999.

  http://ec.europa.eu/budget/pdf/financialfrwk/aii1999/aiiel.pdf


Side Bar