Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

MEMO/02/23

Bruxelles, den 13. februar 2002

Spørgsmål og svar

Om samarbejdspolitikken

    Hvor mange karteller har man afsløret og skredet ind over for siden samarbejdsmeddelelsen i 1996?

Siden samarbejdsmeddelelsens vedtagelse i 1996 har Kommissionen vedtaget formelle beslutninger i 16 kartelsager, hvor der var implicerede virksomheder, der samarbejdede i undersøgelserne. Det drejer sig om følgende sager: legeringstillæg (1998), British Sugar (1998), præisolerede rør (1998), græske færger (1998), sømløse stålrør (1999), FETTCSA (søtransport, 2000), lysin (2000), grafitelektroder (juli 2001), SAS-Maersk Air (juli 2001), natriumgluconat (oktober 2001), vitaminer (november 2001), belgiske bryggerier (december 2001), luxembourgske bryggerier, (december 2001), citronsyre (december 2001), zincphosphat (december 2001) og selvkopierende papir (december 2001).

Tilsammen blev der i disse 16 sager pålagt bøder på i alt 2,24 mia. EUR.

Der blev i henhold til samarbejdsmeddelelsen givet forskellige grader af bødenedsættelse i disse sager, lige fra bødefritagelse (100 % nedsættelse), hvor der blev samarbejdet på et tidligt stadium og under hele forløbet, og til små nedsættelser (10 %) når virksomhederne ikke aktivt samarbejdede under sagsbehandlingen, men heller ikke på noget væsentligt punkt anfægtede den sagsfremstilling, der blev givet i klagepunktsmeddelelsen.

    Hvor mange virksomheder har anmodet om bødenedsættelse efter denne ordning siden 1996?

Over 80 virksomheder har anmodet om bødenedsættelse i kartelsager i henhold til samarbejdsmeddelelsen, siden den blev vedtaget.

    Hvor mange virksomheder har indtil nu fået bødefritagelse?

Kun tre virksomheder har opnået bødefritagelse i henhold til den gamle meddelelse, nemlig Rhône-Poulenc for to af de tre vitaminkarteller, som Kommissionen fastslog, at virksomheden havde være impliceret i (se IP/01/1625 af 21. november 2001), Brasserie de Luxembourg (et datterselskab af Interbrew) i det luxembourgske bryggerikartel (se IP/01/1740 af 5. december 2001) og Sappi i sagen om selvkopierende papir (se IP/01/1892 af 20. december 2001).

Desuden har to virksomheder fået en meget klækkelig nedsættelse af deres bøde for deres afgørende og tidlige samarbejde i henhold til det såkaldte afsnit B i samarbejdsmeddelelsen fra 1996. Der var tale om Fujisawa i natriumgluconatkartellet (80 % nedsættelse)


Side Bar