Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/99/806

Bruxelles, den 27. oktober 1999

Kommissionen godkender rapport om den fremtidige strategi for humanitær bistand

Kommissionen har vedtaget en meddelelse(1) til Rådet og Europa-Parlamentet, hvori den evaluerer ECHO's (EU's Kontor for Humanitær Bistand) aktiviteter og foreslår visse forbedringer. Rapporten er baseret på to omfattende eksterne evalueringer af ECHO's virksomhed.

Uafhængige evalueringseksperter har anført, at "ECHO i øjeblikket finansierer levering af humanitær bistand mindst lige så godt som enhver anden organisation og sandsynligvis bedre og på en mere omkostningseffektiv måde end andre internationale organisationer, som kontoret kan sammenlignes med." Konsulenterne konkluderer, at ECHO har opnået gode resultater som kontor i Kommissionen, og at denne status bør fastholdes.

Kommissionen er enig i denne vurdering, men mener dog, at der på en række områder er mulighed for forbedring, og den har taget en række af konsulenternes forslag til sig:

  • partnerskaberne med De Forenede Nationer og Røde Kors-organisationerne skal forbedres

  • der er behov for en bedre forvaltning af projektforløbet, som bør lægge større vægt på at kontrollere resultater end input

  • den overordnede ledelse skal styrkes, og der bør udarbejdes en strategisk ledelsesplan.

Sammenkædning mellem humanitær bistand og udvikling

Kommissionen angav også, at den har planer om at udsende endnu en meddelelse i juli 2000 om, hvordan den vil gennemføre en sammenhængende og effektiv strategi for "gråzonen" mellem egentlig humanitær bistand og udviklingsbistand. Senest i juni 2001 agter Kommissionen at gennemføre en revision med henblik på at fastlægge en samlet strategi for alle sine interventionsinstrumenter til humanitære krisesituationer. Samtidig understregede Kommissionen, at det er vigtigt, at humanitær bistand opretholder en distance til udenrigspolitikken med henblik på at bibeholde sin upartiskhed.

Kommissionen har ingen umiddelbare planer om at ændre forordningen om humanitær bistand, men den ønsker dog at holde denne mulighed åben i betragtning af den kommende revision af den samlede strategi.

(1)Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-ParlamentetEvaluering af og fremtiden for Fællesskabets humanitære aktiviteter artikel 20 i forordning (EF) nr. 1257/96)


Side Bar