Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/99/618

Brussel, 4 augustus 1999

Hutchison en de Rotterdamse havenautoriteiten zien af van de gezamenlijke overname van ECT

Op 10 maart 1999 hebben Hutchison Port Holdings Ltd. ('Hutchison') en het Rotterdamse Gemeentelijk havenbestuur ('RMPM') hun voornemen om de gezamenlijke zeggenschap van European Combined Terminals BV ('ECT') te verwerven bij de Europese Commissie aangemeld. Uit het diepgaand onderzoek was gebleken dat ECT/Hutchison door de concentratie een machtspositie zou hebben gekregen op de markt van stuwadoordiensten voor diepzeecontainerschepen in Noord-Europa. Op 30 juli 1999 hebben Hutchison en RMPM besloten af te zien van hun concentratievoornemen. De Commissie heeft derhalve geen enkele reden meer om de lopende procedure op grond van de concentratievoorschriften voort te zetten, en zij zal geen eindbeschikking over de transactie geven.

Hutchison, die deel uitmaakt van de groep Hutchison Whampoa (Hong-Kong), verstrekt stuwadoordiensten in 17 havens over de hele wereld, onder meer in Hong-Kong, de grootste haven ter wereld. In Europa heeft Hutchison een meerderheidsaandeel in de containerhaventerminals voor de grote vaart van Felixstowe en Thamesport. RMPM is een gemeentelijke dienst van Rotterdam die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van de Rotterdamse haven. De onderneming ECT biedt stuwadoordiensten aan in bepaalde Europese havens, op de eerste plaats in Rotterdam.

De concentratie zou de markt van stuwadoordiensten ten behoeve van diepzeecontainerschepen in Noord-Europa hebben beïnvloed. Deze diensten omvatten het verkeer van en naar het "achterland", waarbij de haven van lading/lossing de eerste of de laatste haven vormt, en het "overslag"verkeer, waarbij de haven wordt gebruikt als platform voor containers van en naar de kusthavens, of als pleisterplaats voor containers die worden gelost van een zeeschip en op een ander zeeschip worden geladen. De Noord-Europese markt voor de diepzeevaart behelst 12 diepzeehavens: de havens van Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge voor de Benelux, de Duitse havens van Hamburg en Bremerhaven, de Britse havens van Felixstowe, Thamesport, Southampton, Tibury en Liverpool, de haven van Le Havre in Frankrijk en de haven van Gotenburg in Zweden.

Als gevolg van de concentratie zou de grootste marktdeelnemer van het continent samen zijn gegaan met de nummer één van het Verenigd Koninkrijk. Door de concentratie zou ECT/Hutchison een aandeel van 36% op de Noord-Europese markt van de diepzeevaart hebben verworven, en zouden de eerstvolgende concurrenten minder dan de helft van dit gecombineerde aandeel hebben gehad.

De marktpositie van ECT/Hutchison zou in feite veel sterker geweest zijn dan het gezamenlijke marktaandeel van de partijen doet vermoeden, wegens hun sterke gezamenlijke positie op het gebied van de overslag en van het vrachtverkeer in het verre Oosten en omdat hun terminals bijzonder goed aangepast zijn voor de dienstverlening aan de zeer grote diepzeeschepen.

Als gevolg van de concentratie zou ECT/Hutchison derhalve een machtspositie op de markt van stuwadoordiensten voor diepzeecontainerschepen in Noord-Europa hebben verworven. De partijen hebben verklaard het niet eens te zijn met de analyse van de gevolgen van het concentratievoornemen. Op 30 juli 1999 hebben zij echter besloten hun voornemen te laten varen.


Side Bar