Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI

IP/98/713

Bryssel den 29 juli 1998

Kommissionen föreslår förbättringar av euromynten

Europeiska kommissionen har föreslagit ett antal ändringar för att förbättra de tekniska specifikationerna för mynt i euro som skall sättas i omlopp den 1 januari 2002. Ändringarna, som bara påverkar 50- och 10-centsmynten, kommer att göra det lättare för synskadade att hantera mynten och också att underlätta en säker identifikation av mynten i varuautomater. För båda dessa mynt föreslår kommissionen att kanten skall förses med ett grovt vågmönster (i stället för grov räffling). Genom denna tydliga skillnad i utformningen bör det bli lättare att skilja mynten åt med känseln, vilket är av avgörande betydelse för synskadade användare. Dessutom föreslår kommissionen att 50-centsmynten skall bli något tyngre (7,8 i stället för 7 gram) och därmed tjockare. Denna ändring är ett svar på oron bland företrädare för varuautomatsbranschen för den potentiella risken för bedrägerier med 20-centsmynt som används i stället för 50-centsmynt. I alla andra avseenden är mynten oförändrade i förhållande till vad som fastställs i den rådsförordning som finansministrarna i Ekofinrådet antog den 3 maj 1998. Rådet bör kunna anta de föreslagna ändringarna i början av år 1999 efter samråd med Europaparlamentet och Europeiska centralbanken.

Den föreslagna rådsförordningen läggs fram på initiativ av ordförande Jacques Santer och Yves-Thibault de Silguy, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska, monetära och finansiella frågor. Texten har utformats efter intensiva diskussioner med konsumentgrupper, bl.a. med företrädare för de synskadade, varuautomatsbranschen och de nationella myntverken. Vid sammanträdet i Ekofinrådet den 6 juli gav finansministrarna sitt principiella politiska stöd för kommissionens förslag under den uttryckliga förutsättningen att det inte skulle göras några ytterligare ändringar av de tekniska specifikationerna för euromynten innan de införs den 1 januari 2002. Detta krav har också framförts till och godtagits av European Vending Association, som företräder varuautomatsbranschen, och de synskadades sammanslutning European Blind Union.

I den bifogade tabellen anges de tekniska specifikationerna för alla myntvalörer med kommissionens föreslagna ändringar införda. Man beräknar att det kommer att krävas att cirka 55 miljarder mynt sätts i omlopp i de elva länder  Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Österrike och Finland. som kommer att delta i den ekonomiska och monetära unionen från den 1 januari 1999. De nationella myntverken kommer att ha ansvaret för själva produktionen av mynten efter det att Europeiska centralbanken först har godkänt den mängd mynt som sätts i omlopp. Åtminstone en medlemsstat (Frankrike) har redan börjat prägla vissa valörer av euromynten och andra medlemsstater förväntas följa efter inom kort.

The first series of euro coins will include eight denominations in the range from 1 cent to 2 euro with the following technical specifications:

Face value

(euro)

Diameter

in mm.

Thickness

in mm.

 The values relating to thickness are of an indicative nature

Weight

in gr.

ShapeColourCompositionEdge
225.751.958.5RoundExt.part:

White

Int.part:

Yellow

Copper-nickel(Cu75Ni25)

Three-layer

Nickel-brass/Nickel/ Nickel-brassCuZn20Ni5/

Ni12/

CuZn20Ni5

Edge lettering

Fine

Milled

1

23.252.1257.5

Round

Ext.part: yellow

Int.part:

White

Nickel-brass

(CuZn20Ni5)

three-layer

 • Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25
 • Interrupted
  • Milled
 • 0.5024.251.887.8RoundYellow

  Nordic Gold

  Cu89Al5Zn5

  Sn1

  Shaped edge with fine scallops

  0.2022.251.635.7"Spanish flower" shapeYellowNordic Gold
  • Cu89Al5Zn5
  • Sn1

  Plain

  0.1019.751.514.1RoundYellowNordic Gold

  Cu89Al5Zn5

  Sn1

  Shaped edge with fine scallops

  0.0521.251.363.9RoundRedCopper covered steel

  Smooth

  0.0218.751.363RoundRedCopper covered steel

  Smooth with a groove

  0.01

  16.251.362.3RoundRedCopper covered steel

  Smooth


  Side Bar