Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI

IP/98/713

Brussel, 29 juli 1998

Commissie stelt verbeteringen aan euromuntstukken voor

De Europese Commissie heeft een aantal wijzigingen voorgesteld ter verbetering van de technische specificaties van de euromuntstukken die op 1 januari 2002 in omloop zullen worden gebracht. De wijzigingen, die uitsluitend op de denominaties van 50 cent en 10 cent betrekking hebben, zijn bedoeld om het gebruiksgemak van de muntstukken voor blinden en slechtzienden te verhogen en de accurate herkenning van de stukken door verkoopautomaten te bevorderen. De Commissie beveelt voor beide muntstukken een rand in tandvorm aan (in plaats van een rand met grove kartel). Deze specifieke randafwerking moet het makkelijker maken de munten op de tast te herkennen, wat voor blinden en slechtzienden van wezenlijk belang is. Bovendien stelt de Commissie voor het muntstuk van 50 cent iets te verzwaren (7,8 gram in plaats van 7 gram), waardoor het dikker wordt. Deze wijziging is er gekomen op verzoek van vertegenwoordigers van de verkoopautomatenindustrie, die vreesden voor een frauduleus gebruik van stukken van 20 cent in plaats van stukken van 50 cent. Alle overige kenmerken van de muntstukken blijven dezelfde als omschreven in de Raadsverordening die op 3 mei 1998 door de Raad van ministers van Financiën (Ecofin) werd vastgesteld. De voorgestelde wijzigingen zouden tegen begin 1999 door de Raad moeten kunnen worden goedgekeurd, na raadpleging van het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank.

Het voorstel voor een verordening van de Raad is ingediend op initiatief van Voorzitter Jacques Santer en de heer Yves-Thibault de Silguy, het lid van de Commissie verantwoordelijk voor economische, monetaire en financiële zaken. De tekst is het resultaat van uitgebreide besprekingen met vertegenwoordigers van consumentenorganisaties (met inbegrip van verenigingen van blinden en slechtzienden), de verkoopautomatenindustrie en deskundigen van de nationale Munten. Tijdens de vergadering van de Ecofin-Raad op 6 juli hebben de ministers van Financiën hun principiële politieke instemming betuigd met de voorstellen van de Commissie onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat geen verdere wijzigingen in de technische specificaties van de euromuntstukken meer worden aangebracht voordat deze op 1 januari 2002 worden ingevoerd. Dit standpunt wordt ook erkend en aanvaard door de European Vending Association en de European Blind Union.

In bijgaande tabel wordt voor de gehele serie muntstukken een overzicht gegeven van de technische specificaties na aanbrenging van de door de Commissie voorgestelde wijzigingen.

Er zullen naar schatting ongeveer 55 miljard muntstukken nodig zijn voor distributie in de 11 landen  België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Oostenrijk en Finland. die met ingang van 1 januari 1999 aan de economische en monetaire unie zullen deelnemen. De verantwoordelijkheid voor de materiële productie berust bij de nationale Munten, met dien verstande dat de Europese Centrale Bank haar goedkeuring moet hechten aan de hoeveelheid munten die in omloop worden gebracht. Ten minste één lidstaat (Frankrijk) is reeds begonnen met het slaan van bepaalde denominaties van de euromuntstukken. Verwacht wordt dat andere lidstaten dit voorbeeld spoedig zullen volgen.

The first series of euro coins will include eight denominations in the range from 1 cent to 2 euro with the following technical specifications:

Face value

(euro)

Diameter

in mm.

Thickness

in mm.

 The values relating to thickness are of an indicative nature

Weight

in gr.

ShapeColourCompositionEdge
225.751.958.5RoundExt.part:

White

Int.part:

Yellow

Copper-nickel(Cu75Ni25)

Three-layer

Nickel-brass/Nickel/ Nickel-brassCuZn20Ni5/

Ni12/

CuZn20Ni5

Edge lettering

Fine

Milled

1

23.252.1257.5

Round

Ext.part: yellow

Int.part:

White

Nickel-brass

(CuZn20Ni5)

three-layer

 • Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25
 • Interrupted
  • Milled
 • 0.5024.251.887.8RoundYellow

  Nordic Gold

  Cu89Al5Zn5

  Sn1

  Shaped edge with fine scallops

  0.2022.251.635.7"Spanish flower" shapeYellowNordic Gold
  • Cu89Al5Zn5
  • Sn1

  Plain

  0.1019.751.514.1RoundYellowNordic Gold

  Cu89Al5Zn5

  Sn1

  Shaped edge with fine scallops

  0.0521.251.363.9RoundRedCopper covered steel

  Smooth

  0.0218.751.363RoundRedCopper covered steel

  Smooth with a groove

  0.01

  16.251.362.3RoundRedCopper covered steel

  Smooth


  Side Bar