Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR

ip/98/205

Brussel, 2 Maars 1998

AFVALBEHEER : HET BRITSE CONCERN SHANKS & McEWAN VESTIGT ZICH IN BELGIË DOOR HET VERWERVEN VAN VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN VAN HET CONCERN LYONNAISE DES EAUX

De Europese Commissie sluit het dossier Suez Lyonnaise des Eaux ingevolge de verkoop door de joint-venture van bepaalde belangen in de afvalbeheersector in België. De verwerving door Shanks & McEwan van bepaalde filialen van Suez Lyonnaise in België in de afvalbeheersector, is het positieve resultaat van de verbintenissen die Lyonnaise des Eaux en Compagnie de Suez waren aangegaan tijdens het onderzoek door de Commissie van hun beoogde fusie die in april 1997 aangemeld werd.

De beoogde fusie, die uitmondde in de creatie van een nieuw Frans concern Suez Lyonnaise des Eaux, bracht voor het grootste deel van de betrokken activiteiten geen mededingingsproblemen met zich mee. Toch heeft de Commissie tijdens haar onderzoek aan het licht gebracht dat de concentratie in de afvalbeheersector in België belangrijke twijfels kon doen rijzen, voornamelijk op het gebied van gewone afvalophaling, verwerking van speciaal industrieel afval en industriële schoonmaak.

De geïdentificeerde mededingingsproblemen hadden de inleiding van een procedure van verder onderzoek kunnen rechtvaardigen, maar de ondernemingen hadden van in het begin van de eerste fase van het onderzoek verbintenissen voorgesteld die de twijfels van de Commissie moesten wegnemen en die bestonden uit desinvesteringen. De ondernemingen hadden eveneens een dispositief voorgesteld voor de snelle uitvoering van deze desinvesteringen, binnen een vastgestelde termijn, en via een mandataris die voor dit doel werd aangesteld. Omwille van deze redenen had de Commissie op 05.06.1997, aan het einde van de eerste fase van het onderzoek, haar goedkeuring gegeven, onder voorbehoud van het respecteren van de aangegane verbintenissen.

Suez Lyonnaise des Eaux heeft geprobeerd zo snel mogelijk haar participaties in bepaalde filialen over te dragen. Uiteindelijk heeft zij voor Shanks & McEwan gekozen, één van de vier ondernemingen die nog kandidaat bleven aan het einde van de procedure van het bestuderen van de offertes in het begin van februari 1998.

Shanks & McEwan is één van de kandidaten die het beste beantwoordt aan de selectiecriteria die in de verbintenissen voorzien waren. Het gaat namelijk om een levensvatbare concurrent, die ervaring heeft in de betrokken sector, die onafhankelijk is en geen enkele verbinding met Suez Lyonnaise des Eaux heeft. Al deze elementen maken van deze onderneming een werkelijke concurrent van Suez Lyonnaise des Eaux in België. Van haar kant heeft de Commissie op basis van deze criteria verklaard dat één van de andere potentiële kopers niet aan de voorwaarden voldeed en heeft zij, in overeenkomst met de voorzieningen van de verbintenissen, de mandataris opgedragen om de onderhandelingen met deze derde niet verder te zetten.

De overdrachtakkoorden die op het einde van februari 1998 getekend werden, voorzien dat Shanks & McEwan de ondernemingen Page, Sobry, Fusipan en Vancoppenolle verwerft. Al deze bedrijven zijn actief op het gebied van ophaling en verwerking van huisvuil en verwerking van industrieel afval. De Commissie heeft zich tevreden verklaard met de verwezenlijking van de verbintenissen binnen de voorgeschreven termijn en zij hoopt dat de intrede van Shanks & McEwan in België de mededinging in de betrokken sectoren ten goede zal komen.


Side Bar