Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

Kommissionen har godkendt, at den belgiske bank General Bank N.V. (G-Bank)
har overtaget den nederlandske bank, Crédit Lyonnais Bank Nederland N.V.
(CLBN).

CLBN har hidtil hørt ind under den franske Crédit Lyonnais-gruppe og udøver
bankvirksomhed med  betjening af erhvervslivet og  almindelige kunder,
hovedsagelig i Nederlandene. G-Bank har kun få aktiviteter i Nederlandene,
og de to bankers samlede markedsandele betragtes ikke som nogen hindring mod
konkurrencen på hverken nationalt eller internationalt plan. Kommissionen
har derfor besluttet, at den ikke vil modsætte sig transaktionen.

* * *

Side Bar