Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DA ES IT PT EL

De Commissie heeft vandaag een voorstel goedgekeurd voor een besluit van
de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de Partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst met Wit-Rusland.

Op 5 oktober  1992 werden door de  Raad onderhandelingsrichtsnoeren
vastgesteld. Daarna zijn in 1993 en 1994 onderhandelingen met Wit-Rusland
gevoerd. Na drie onderhandelingsronden werd de overeenkomst op 22 december
1994 geparafeerd.

Het gaat om een overeenkomst van gemengde aard met betrekking tot sectoren
die onder de communautaire en nationale bevoegdheid vallen. De looptijd is
in eerste instantie tien jaar.

Er wordt een politieke dialoog ingesteld, en daarnaast zijn er bepalingen
inzake de handel in goederen, voorwaarden voor tewerkstelling, voor
vestiging  en  exploitatie  van  ondernemingen,  grensoverschrijdend
dienstenverkeer, betalings- en kapitaalverkeer, concurrentie, bescherming
van de intellectuele, industriële en commerciële eigendom en samenwerking
op het gebied van wetgeving, economie, cultuur en financiën.

In de overeenkomst is een  mensenrechtenclausule opgenomen, die het
mogelijk maakt het akkoord, ook unilateraal, op te schorten wanneer
essentiële  elementen  worden  geschonden,  d.w.z.  de  democratische
beginselen, de mensenrechten en de beginselen van de markteconomie.

De  overeenkomst stelt  een institutionele  structuur  in, met  een
Samenwerkingsraad,  een  Samenwerkingscomité  en  een  Parlementaire
Samenwerkingscommissie.

De overeenkomst voorziet erin dat in de toekomst een vrijhandelszone wordt
ingesteld. In 1998 wordt de situatie geëvalueerd om te bezien of kan
worden gestart met onderhandelingen daarover.

Wanneer de vereiste procedures zijn afgerond kan de overeenkomst worden
ondertekend door de partijen (de lidstaten, de Gemeenschappen en Wit-
Rusland) en in werking treden.

* * *

Side Bar