Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DA ES NL IT PT

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της
Επιτροπής, στο πλαίσιο των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, σχετικά με τη
σύναψη της συμφωνίας  εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας  μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας
της Λευκορωσίας αφετέρου.

Μετά  την έγκριση  από  το Συμβούλιο  στις  5 Οκτωβρίου  1992 των
διαπραγματευτικών οδηγιών, οι διαπραγματεύσεις με  τη Δημοκρατία της
Λευκορωσίας διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των ετών 1993 και 1994. Μετά από
τρεις συνόδους διαπραγματεύσεων, αυτή η συμφωνία μονογραφήθηκε στις 22
Δεκεμβρίου 1994.

Πρόκειται για μια μεικτή συμφωνία που καλύπτει τομείς κοινοτικής και
εθνικής αρμοδιότητας και συνάφθηκε για αρχική περίοδο δέκα ετών.

Η συμφωνία καθιερώνει πολιτικό διάλογο. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις
σχετικά με τις ανταλλαγές εμπορευμάτων, τις συνθήκες σχετικά με την
απασχόληση, τη σύσταση εταιρειών και τη δραστηριότητά τους, την παροχή
διασυνοριακών υπηρεσιών, τις πληρωμές και τα κεφάλαια, τον ανταγωνισμό,
την προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, τη
νομοθετική, οικονομική πολιτιστική και χρηματοδοτική συνεργασία.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μία ρήτρα που θέτει όρους σχετικά με τα δικαιώματα
του ανθρώπου και η οποία επιτρέπει την αναστολή της συμφωνίας, έστω
μονομερώς, σε περίπτωση παραβίασης των βασικών στοιχείων της συμφωνίας,
ήτοι του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου
καθώς και των αρχών της οικονομίας αγοράς.

Η συμφωνία δημιουργεί μία θεσμική δομή που περιλαμβάνει ένα Συμβούλιο
Συνεργασίας, μια Επιτροπή Συνεργασίας και μία Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Συνεργασίας.

Η συμφωνία αναφέρεται στην προοπτική μελλοντικής δημιουργίας μιας ζώνης
ελευθέρων συναλλαγών. Το 1998, θα εκτιμηθεί η κατάσταση για να εκτιμηθεί
εάν μπορούν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μια τέτοια ζώνη.

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών σχετικά με τη σύναψη της
συμφωνίας, η συμφωνία μπορεί να υπογραφεί και να ακυρωθεί από τα μέρη
(κράτη μέλη, Κοινότητες και Δημοκρατία της Λευκορωσίας) και να αρχίσει να
ισχύει.

* * * 

Side Bar