Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

Hvilke behov for erhvervsuddannelse og kompetence opstår i et samfund i
konstant ændring? Hvilket bidrag kan de nye informationsteknologier give til
uddannelse? Hvordan udvikles lærlingeuddannelsen? Hvordan gennemføres tanken
om skoler, der giver mulighed for opsamling? Dette er nogle af de emner, som
25 europæiske personligheder på områderne uddannelse og erhvervsuddannelse
opfordres til at behandle for således at give et bidrag til de overvejelser,
Kommissionen skal gøre sig om disse spørgsmål inden årets udgang. Denne
arbejdsgruppe på højt plan, hvis medlemmer netop er blevet godkendt af
kommissionsmedlemmet for videnskab, forskning og udvikling, menneskelige
ressourcer, uddannelse og ungdomsanliggender, Edith Cresson, holdt sit
første møde i Bruxelles, torsdag den 21. september.

Uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne skal være i stand til at
imødekomme  det voksende  behov for  kvalifikationer,  der kræves  på
arbejdsmarkedet, og derved bidrage effektivt til beskæftigelsen. Uddannelse
og erhvervsuddannelse er således en prioritet i Den Europæiske Unions
virksomhed. Kommissionen har på sin side til hensigt inden årets udgang
bl.a. at forelægge en hvidbog om disse spørgsmål. Det forekommer endvidere
nødvendigt ud over gennemførelsen af de eksisterende programmer som LEONARDO
(erhvervsuddannelse) og SOKRATES (uddannelse) at fremme uddannelse  og
erhvervsuddannelse inden for rammerne af Fællesskabets politik til fordel
for beskæftigelsen og virksomhedernes konkurrenceevne.

En arbejdsgruppe på højt plan til at bistå Kommissionen

Den arbejdsgruppe på højt plan, Kommissionen har nedsat, har mandat til at
drøfte følgende emner:

*  uddannelse og erhvervsuddannelse i et samfund og en økonomi baseret på
   viden,som  omfatter  hele  uddannelsesforløbet,  herunder  også
   børnehaveklasser og voksenundervisning

*  en bedre identificering af behovet for erhvervsuddannelse og kompetence
   i  et stadig  mere  konkurrencepræget  samfund, der  kræver  nye
   arbejdsmetoder

*  lærlingeuddannelsens betydning på alle niveauer i en kontekst af
   europæisk mobilitet

*  de nye  informationsteknologiers og multimediesystemers bidrag til
   uddannelse og erhvervsuddannelse, såvel basisuddannelse som efter- og
   videreuddannelse, herunder udvikling af pædagogisk software

*  uddannelse og erhvervsuddannelse til informationssamfundet

*  iværksættelse af smidige valideringssystemer for den opnåede kompetence

*  skoler til "opsamling"

*  udvikling af net mellem universiteter, erhvervsuddannelsescentre og
   virksomheder for bedre på det europæiske plan at udbrede kendskabet til
   de  mest   vellykkede  eksperimenter   på  uddannelses-   og
   erhvervsuddannelsesområdet

*  definition af europæiske "masters" i visse discipliner på grundlag af
   aftaler  mellem  universiteter  og gennem  undervisningspersonalets
   mobilitet

*  bidrag til specifikke programmer, målrettet socio-økonomisk forskning
   og forskeres uddannelse og mobilitet, som indgår i det 4. rammeprogram
   for F&U

*  den internationale dimension

I denne gruppe, som har fået mandat på to år, føres forsædet af Jean-Louis
REIFFERS, professer i økonomisk videnskab ved universitetet Aix-Marseille. I
forretningsudvalget deltager  endvidere: Roberto  CARNEIRO (formand for
Televisao Independente S.A., Portugal), John COOLAHAN (professor ved St.
Patrick's College,  universitetet i Maynooth,  Irland), David  MARSDEN
(professor ved London School of Economics), Martin TWARDY (direktør for
instituttet for erhvervsuddannelsesforskning ved universitetet i Köln), og
fr. Anna Maria Ginevra Conti Odorisio (professor i kvindespørgsmåls histore
ved fakultetet for politiske videnskaber ved Luiss Universitetet, Italien).

De øvrige medlemmer af gruppen er:

Giuseppe AIROLDI

I  Vicepræsident for erhvervsuddannelsesaktiviteter ved universitetet i
   Bocconi
   Tidligere direktør for udvikling og menneskelige ressourcer ved SDA-
   Bocconi
   Medlem af styrelsen i forskellige forskningsinstitutter
   Coordinator  for   en  lang  række  forskningsprojekter   om
   virksomhedsorganisation

Fr. Marla AMBROSIO

P  Professor ved det tekniske universitet i Lissabon
   En lang række arbejder om forbindelser mellem erhvervsuddannelse og
   teknologisk innovation
   Ekspert i Fællesskabets erhvervsuddannelsesprogrammer (Eurotecnet)

Wenceslas BAUDRILLARD

F  Leder af et erhvervsuddannelsesorgan i tilknytning til en
   stor industrikoncern i elektroniksektoren (Thomson)
   Tidligere leder af det socialpolitiske kontor i premierministerens
   kabinet

Erhard BUSEK

A  Tidligere undervisningsminister i Østrig
   Ansvarlig for de vigtigste reformer i det østrigske undervisningssystem
   Leder af IDM-instituttet

François CORNELIS

B  Direktor for Petrofina 
   Leder  af  industriens  rundbordsarbejde  om  uddannelse  og
   erhvervsuddannelse 
   Ekspert i forvaltning af menneskelige ressourcer

Stig HAGSTROM

S  Kansler for "Swedish University and College System"
   Formand for Det Kongelige Svenske Ingeniørvidenskabernes Akademi
   Medlem af "Research Advisory Board" nedsat af den svenske regering

Ian JOHNSTON

UK  Vice Chancelor ved universitetet i Sheffield 
   Tidligere leder af kontoret for uddannelse og erhvervsuddannelse i
   "Department of employment"

Fr. Kerstin THOURSIE

S  Arbejdsmarkedsekspert

Fr. Helene LUND

DK  Ledelsesfunktioner på kommunalt plan
   Ekspert i uddannelsesspørgsmål
   En lang række arbejder om voksenundervisning for Europa-Rådet 

Fr. Beatriz  MUNOZ-SECA

ES  Professor ved Universitetet i Madrid 
   Ekspert i menneskelige ressourcers økonomi
   Rådgivning af Kommissionen om erhvervuddannelse i små og mellemstore
   virksomheder (FORCE)

Fr. Britta NAUMANN

D  Ekspert i forholdet mellem ledelsen og arbejdstagerne
   Medlem af det europæiske fagforeningsudvalg
   Medlem af "Status of Women Committee" under "Internationale Education"
   Medlem af styrelsen af GEW

Orlol HOMS

E  Professor i Barcelona
   Ekspert i forholdet mellem ledelsen og arbejdstagerne og forbindelserne
   mellem innovation og kvalifikation
   En lang række opgaver inden for rammerne af fællesskabsprogrammer
   (EUROTECNET - FORCE)
   Koordinator for forsknings- og undersøgelsesprojekter
   Rådgivning af Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation 

Nikolaos PLYDORIDES

GR  Professor i byplanlægning og regionsplanlægning ved
   universitet i Patras
   Direktor for laboratoriet for arkitektonisk teknologi og rumplanlægning
   Formand  for  det  videnskabelige  råd  ved  det  nationale
   dokumentationscenter
   Koordinator med ansvar for projekter under programmerne VALUE og IMPACT

Paul QUINTAS

UK  Leder ved "Open University" i Det Forenede Kongerige
   Ekspert  i  fjernundervisning og  nye  kommunikationsteknologier i
   uddannelsen

Fr. Aino SALLINEN

FIN Filosof
   Rektors  stedfortræder,  rektor  ved  universitetet  i  Jyväskylä
   Journalistiske aktiviteter
   Professor i kommunikation

Walther SCHUSSER

D  Vicepræsident for SIEMENS
   Leder af kontoret for menneskelige ressourcer ved SIEMENS
   Formand for arbejdsgruppen om forholdet mellem kvalitet og relevans
   under IRDAC

Claude THELOT

F  Planlægning og evaluering af den statslige uddannelse
   Ekspert  i  statistik  på  uddannelsesområdet  og  systemdatas
   sammenlignelighed

Fr. Sylvia TOTH

NL  Tidligere    formand    for    arbejdsgiverorganisationernes
   erhvervsuddannelsesinstitut i Nederlandene
   Fik i 1985 Cliquot-prisen som årets forretningskvinde 
   Medlem af styrelsen af NIMA og "Royal Bijenlorf Begeer"
   Formand for "Content Beheer B.H."

Jean SEYWERT

LUX Direktør for menneskelige  ressourcer ved Banque Internationale à
   Luxembourg
   Ekspert i spørgsmål om lige muligheder

***

Side Bar