Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT

Η Επιτροπή εγκρίνει 6 επιχειρησιακά προγράμματα για τα νέα ομοσπονδιακά
κρατίδια (Laender) αποσκοπώντας στην ανάπτυξη του έμψυχου δυναμικού και
την προαγωγή της απασχόλησης.

Μετά από πρόταση του κ. Flynn, Επιτρόπου αρμοδίου για την απασχόληση και
τις  Κοινωνικές   Υποθέσεις,   η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ενέκρινε  έξη
επιχειρησιακά προγράμματα για την ανάπτυξη του έμψυχου δυναμικού και την
προαγωγή  της  απασχόλησης  στα  νέα  ομοσπονδιακά  κρατίδια,  όπου
συμπεριλαμβάνεται ένα  ομοσπονδιακό πρόγραμμα  υποστηριζόμενο από  το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για όλα τα νέα κρατίδια και το Ανατολικό
Βερολίνο και ένα πρόγραμμα διαχειριζόμενο από το ΕΚΤ για κάθε κρατίδιο με
εξαίρεση το Βερολίνο.

Η οικονομική δέσμευση φθάνει τα 3.619 δις ECU, περισσότερο από 25% των
πόρων που παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει
του κοινοτικού πλαισίου στήριξης που εγκρίθηκε στις 29 Ιουλίου 1994.

Πόροι που πρόκειται να κατανεμηθούν στα  έξη προγράμματα (τα οποία θα
εκτελεστούν κατά τη διάρκεια έξη ετών (1994-1999)) ως εξής:

                        εκατ. ECU

                    Σύνολο     ΕΚΤ     ΕΤΠΑ

Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία     362.176    314.390    47.786

Βραδεμβούργο             471.912    396.666    75.246

Σαξωνία-Άνχαλτ            590.598    540.062    50.536

Θουριγγία               457.880    401.536    56.344

Σαξωνία                659.812    334.007   325.805

Ομοσπονδιακό πρόγραμμα        1076.241    1076.241     -

Αναμένεται ότι τα προγράμματα αυτά θα προσφέρουν μία διαρκή βελτίωση της
κατάστασης απασχόλησης και θα αναπτύξουν τις δυνατότητες του εργατικού
δυναμικού στα νέα ομοσπονδιακά κρατίδια.

Οι πόροι των Διαρθρωτικών  Ταμείων γι'αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα
θα χρησιμοποιηθούν κυρίως σε μέτρα σχετιζόμενα με το εργατικό δυναμικό,
για βελτίωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και την πρόληψη της
ανεργίας καθώς και τη βελτίωση της ένταξης και της απασχόλησης  μεταξύ
εκείνων των ομάδων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην αγορά
εργασίας. Η τελευταία πλευρά περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της
πρόσβασης σε αρχική κατάρτιση και την μετάβαση στην αγορά εργασίας για
νεαρά άτομα (περιλαμβανόμενων των μέτρων Youthstart), για τη βελτίωση
ευκαιριών απασχόλησης και εξειδίκευσης  για εκείνους τους ανέργους που
είναι δύσκολο να τοποθετηθούν  σε εργασία, τους ανέργους μακράς εργασίας
και εκείνους που αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και
για τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και την (επαν)ένταξη γυναικών
σε όλους τους τομείς. Σε συνδυασμό με αυτά, υποστήριξη θα δοθεί επίσης σε
καινοτόμα μέτρα όπως σχέδια πιλότου και επίδειξης στην αγορά εργασίας ενώ
θα  αναληφθούν μέτρα  τεχνικής  συνδρομής  για την  υποστήριξη  του
διαχειριστικού προγράμματος και την αξιολόγηση των υποστηριζόμενων μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  προτίθεται να
προωθήσει:

- την προσαρμογή των εξειδικεύσεων
- μέτρα υποστήριξης της εγκατάστασης ανεξάρτητων επαγγελματιών
- επιδόματα πρόσληψης και εξοικείωσης 
- παροχή οδηγιών, κατάρτισης και συμβουλών σε νέους αναφορικά με την αγορά
 εργασίας
- κατάρτιση κατά την εργασία και από εξωτερικούς επαγγελματίες της
 κατάρτισης, περιλαμβανομένων εκείνων  του συστήματος επαγγελματικής
 κατάρτισης
- καθοδήγηση, οδηγίες, περαιτέρω κατάρτιση και ανακατάρτιση για τους
 ανέργους, ιδιαίτερα τους ανέργους μακράς διαρκείας
- διασυνδεδεμένα προγράμματα εξειδίκευσης και χρόνου εργασίας
- μέτρα εξειδίκευσης και απασχόλησης για  γυναίκες, περιλαμβανομένων
 εγκαταστάσεων φύλαξης παιδιών και άλλων μέτρων υποστήριξης.

Επιπλέον, πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα
χρησιμοποιηθούν σε μεμονωμένα ομοσπονδιακά κρατίδια για την προώθηση της
ανάπτυξης των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα για την
δημιουργία:

- θέσεων κατάρτισης στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα
- εργαστηρίων κατάρτισης και παρομοίων εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις
- εγκαταστάσεων κατάρτισης, περαιτέρω κατάρτισης και ανακατάρτισης που θα
 εξυπηρετούν αριθμό επιχειρήσεων
- σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης , η ευθύνη λειτουργίας των οποίων
 ανήκει σε τοπικές αρχές ή δημόσια μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
- ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

Μεταξύ άλλων, η συντονισμένη και συνδυασμένη  χρήση πόρων από αμφότερα τα
διαρθρωτικά ταμεία στα νέα ομοσπονδικά κρατίδια θα βοηθήσει τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητάς τους και θα παράσχει μονιμότερη υποστήριξη  για
διαρθρωτική ανάπτυξη.

Ενώ τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα για τα επιμέρους ομοσπονδιακά
κρατίδια προβλέπουν την κοινή χρήση των πόρων ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, το οριζόντιο
ομοσπονδιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κάνοντας αποκλειστική χρήση των
πόρων  ΕΚΤ. Το  πρόγραμμα αυτό  θα εκτελεστεί  για λογαριασμό  των
ομοσπονδιακών αρχών κυρίως από την Bundesanstalt fur Arbeit μέσω των
υπηρεσιών απασχόλησης του ομοσπονδιακού κρατιδίου σε στενό συντονισμό με
τις αρμόδιες αρχές του κρατιδίου.  Αναμένεται ότι τα κύρια σημεία του
προγράμματος θα εφαρμοστούν σε περιοχές  εκτός του κανονικού πεδίου
εφαρμογής των μέτρων  βάσει του νόμου   Προώθησης    Απασχόλησης
(Arbeitsforderungsgesetz) και μέσω αυτού θα παρασχεθεί πρόσθετη υποστήριξη
για την πολιτική αγοράς εργασίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο και σε επίπεδο
ομοσπονδιακού κρατιδίου. Τα μέτρα συσχετίζουν ιδιαίτερα την κοινωνική και
εκπαιδευτική παρακολούθηση, την προώθηση των ξένων γλωσσών στα μέτρα
επαγγελματικής κατάρτισης, τις τοποθετήσεις σε εργασία για άλλα κράτη μέλη
σε συνδυασμό με μέτρα κατάρτισης, την κατάρτιση σε κοινωνικές ειδικότητες
και άλλους τομείς.

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί, ότι η Επιτροπή  ενέκρινε πρόσφατα άλλα
ολοκληρωμένα προγράμματα διαχειριζόμενα από τα ΕΤΠΑ ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Γεωργικού Προσανατολισμού και Εγγυήσεων  (ΦΕΟΓΚΑ)  το οποίο επίσης
συνεπάγεται την χρησιμοποίηση  σημαντικών πόρων ΕΚΤ για υποστήριξη των
άλλων σκοπών που ορίζονται στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης στον τομέα των
παραγωγικών επενδύσεων, την υποστήριξη για ΜΜΕ, την προώθηση έρευνας και
ανάπτυξης, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την αγροτική ανάπτυξη.
Συνολικά περίπου 75% των περίπου 4,1 δις ECU σε πόρους ΕΚΤ που διατίθενται

μέσω του κοινοτικού  πλαισίου στήριξης  δεσμεύονται  σύμφωνα με τα
προγράμματα που εγκρίθηκαν σήμερα ενώ τα υπόλοιπα 25% δεσμεύονται μέσω των
προγραμμάτων που εκτελούνται βάσει του ΕΤΠΑ (ή σε μικρότερο βαθμό) βάσει
του ΦΕΟΓΚΑ

Ο κ. Flynn δέχθηκε  με ευχαρίστηση την έγκριση  των επιχειρησιακών
προγραμμάτων και δήλωσε "η ανάπτυξη του έμψυχου δυναμικού θα βοηθήσει στην
επίτευξη  μιας περισσότερο  ευέλικτης  αγοράς εργασίας,   υψηλότερης
παραγωγικότητας και πιο  μακροπρόθεσμα,  σε αυξημένη απασχόληση και
οικονομική ανάπτυξη τα ανατολικά ομόσπονδα κρατίδια".

* * * 

Side Bar