Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL

Efter EF-Domstolens dom af 15. juni 1994, der af proceduremæssige
arsager annullerede Kommissionens beslutning af 21. december 1988 om
bøder til PVC-producenter (jf. IP/94/538), har Kommissionen i dag, pa
forslag af kommissær Van Miert, besluttet at vedtage samme beslutning pa
ny.

Denne beslutning  vedrører  som bekendt  et  hemmeligt kartel  om
markedsopdeling og prisfastsættelse inden for PVC i begyndelsen af
1980'erne. Alle de  europæiske PVC-producenter deltog i et stærkt
institutionaliseret system med det formal at forhøje priserne gennem en
række nøje planlagte initiativer. Kartellet anvendte et system til
mængdekontrol, hvorved hver producent fik tildelt en kvote.

Kommissionen palagde den 21. december 1988 virksomhederne bøder pa i alt
23,5 mio. ECU. Kommissionen har besluttet, at de enkelte virksomheder
palægges de samme bøder, som den tidligere har fastsat. Beslutningen
vedrører de tolv virksomheder, som den oprindelige beslutning var rettet
til. Beslutningen af 1988 gælder fortsat for to af virksomhederne,
nemlig Solvay og Norsk Hydro, idet Solvay ikke anlagde søgsmal, og Norsk
Hydros søgsmal blev afvist, fordi det blev indbragt for sent.

Virksomhederne palægges følgende bøder:

1,5 mio. ECU  BASF
0,6         DSM NV
3,2         Elf Atochem SA
2,5         Enichem SPA
1,5         Hoechst AG
2,2         Huels AG
2,5         Imperial Chemical Industries PLC
0,75        Limburgse Vinyl Maatschappij N.V.
1,75        Montedison SpA
0,4         Société artésienne de vinyl S.A.
0,85        Shell International Chemical Company LTD
1,5         Wacker Chemie GMBH

Solvay og Norsk Hydro fik palagt bøder pa henholdsvis 3,5 mio. ECU og
0,75 mio. ECU.

PVC-KARTELLET

PVC-kartellet er led i en række grove overtrædelser inden for den
petrokemiske sektor: polypropylen, PVC, LdP, som Kommissionen opdagede
og iværksatte sanktioner  over for i 1980'erne De fleste  af de
virksomheder, der palægges bøder ved denne beslutning, deltog ogsa i to
andre karteller: ATOCHEM, BASF, DSM, ENICHEM, HOECHST, ICI, MONTEDISON
og SHELL. SOLVAY var ud over sin deltagelse i det foreliggende kartel
ogsa involveret i polypropylenkartellet.

PVC-kartellet blev indført ved udgangen af 1980 som en "ny ramme", der
skulle erstatte en eksisterende markedsopdelingsordning. I lighed med
andre karteller, som Kommissionen havde opdaget, skulle dette (ifølge de
dokumenter, Kommissionens  inspektører fandt hos  ICI) omfatte  to
organisationsniveauer: en snæver "planlægningsgruppe" og en bredere
sakaldt "driftsgruppe", som alle producenter deltog i. Der blev holdt
hemmelige møder hver maned, normalt i Zürich. Pa disse møder drøftede
man spørgsmal som kvotetilsyn, manedlig udveksling af salgstal for de
enkelte lande, indførelse af en fælles "europæisk" pris samt prismæssige
initiativer.

***

Side Bar