Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

  Concentratieverordening

  De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een operatie waarbij
  Philips  Electronics N.V.  alle  aandelen  verwerft  in  Grundig
  Verwaltungs GmbH. Grundig Verwaltungs GmbH controleert de meerderheid van
  de aandelen in Grundig AG.

  Vóór de operatie werd Grundig Verwaltungs GmbH gezamenlijk gecontroleerd
  door Philips en drie banken, waarbij Philips 40% van de aandelen bezat en
  de overblijvende 60% in handen was van de volgende drie banken (via
  dochtermaatschappijen) :   Dresdner  Bank AG  (22%),   Bayerische
  Vereinsbank AG (19%) en Schweizerische Bankgesellschaft (19%).

  Door de aankoop van de aandelen van de drie banken zal Philips als enige
  de controle verwerven over Grundig Verwaltungs GmbH en zodoende een
  controlemeerderheid bezitten in de aandelen van Grundig AG.

  De  relevante  produktmarkten  omvatten  hoofdzakelijk  televisies,
  videorecorders, camcorders, Hifi-apparatuur, audiosystemen en autoradio's
  (consumentenelectronica).

  Ofschoon Philips en Grundig belangrijke marktdeelnemers zijn op de markt
  voor consumentenelectronica en zij binnen de Europese  Gemeenschap
  relatief hoge marktaandelen hebben, zal de operatie in feite weinig
  effect hebben op de markt.

  De markt voor consumentenelecronica is een zeer concurrentiële markt en
  binnen  de  Europese Gemeenschap ondervinden  Philips  en  Grundig
  concurrentie  van verschillende grote marktdeelnemers (zoals  Sony,
  Matshushita, Thomson en Nokia) en dienen zij rekening te houden met de
  sterke onderhandelingspositie van grote distributie- of aankoopgroepen.

  Bovendien had Philips reeds vóór de operatie gezamenlijke zeggenschap
  over Grundig Verwaltungs GmbH, en had zij in feite reeds de industriële
  leiding over Grundig AG. In die zin brengt de operatie geen belangrijke
  wijzigingen aan in de relatie tussen Philips en Grundig.

  Mitsdien is de Commissie tot het besluit gekomen dat de voorgenomen
  concentratie geen machtspositie in het leven roept of versterkt. Zij
  heeft dus beslist om geen bezwaren te maken en vast te stellen dat de
  voorgenomen concentratie verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

                   * * *

Side Bar