Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „Да поискаме по-интелигентно регулиране на електронните цигари!“

Страсбург, 12 февруари 2019 r.

Днес Европейската комисия взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива под наслов „Да поискаме по-интелигентно регулиране на електронните цигари!“.

Целта на инициативата е да се създаде специално законодателство, с което електронните цигари и свързаните с тях продукти ясно да се разграничат от тютюневите изделия и фармацевтичните продукти. Организаторите призовават Комисията да въведе ново законодателство [за електронните цигари и свързаните с тях продукти], което се основава на задължително спазване на строги стандарти за качество, безопасност и производство на продуктите, заедно с отговорни пазарни практики, гарантиращи защитата на младежта.

Решението на Европейската комисия да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап Комисията все още не е анализирала неговото съдържание.

Регистрацията на тази инициатива ще се осъществи на 20 февруари 2019 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако в рамките на една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави от ЕС, Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. Комисията може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. Това стана след влизането в сила на Регламента относно европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора. През 2017 г., като част от речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, Европейската комисия представи предложения за реформа на Европейската гражданска инициатива, за да я направи още по-удобна за използване. През декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за реформата и преразгледаните правила ще започнат да се прилагат от 1 януари 2020 г.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите от ЕС да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

Условията за допустимост са предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, да не е явно в злоупотреба, несериозно или злонамерено и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

За повече информация

Пълен текст на предложената европейска гражданска инициатива

Европейски граждански инициативи, за които понастоящем се събират подписи

Уебсайт на Европейската гражданска инициатива

Регламент относно Европейската гражданска инициатива

 

IP/19/989

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar