Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Kambodža: EU je začela postopek za začasni preklic trgovinskih preferencialov

Bruselj, 11. februarja 2019

EU je danes začela postopek, ki bi lahko pripeljal do začasnega preklica preferencialnega dostopa Kambodže na trg EU v okviru trgovinske sheme „Vse razen orožja“. Preferenciali v okviru te sheme se lahko odvzamejo, če upravičena država ne spoštuje temeljnih človekovih pravic in pravic delavcev.

Začetek postopka za začasni preklic ne pomeni takojšnega odvzema tarifnih preferencialov, to se zgodi šele, ko se izčrpajo ostale rešitve. Pomeni pa začetek obdobja intenzivnega spremljanja in sodelovanja. Cilj ukrepanja Komisije je še naprej izboljšati razmere za ljudi na terenu.

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve ter podpredsednica Komisije Federica Mogherini je dejala: „V Kambodži so se v zadnjih osemnajstih mesecih poslabšale razmere na področju demokracije, spoštovanja človekovih pravic in pravne države. Februarja 2018 so ministri za zunanje zadeve EU dali jasno vedeti, kako resno EU jemlje ta razvoj dogodkov. Kamboški organi so v zadnjih mesecih sprejeli več pozitivnih ukrepov, vključno z izpustitvijo političnih osebnosti, aktivistov civilne družbe in novinarjev ter odpravo nekaterih omejitev za dejavnosti civilne družbe in sindikatov.Vendar če ne bo odločnejših ukrepov vlade, bo upravičenost Kambodže do sheme ,Vse razen orožjaʽ zaradi razmer v državi postavljena pod vprašaj. Kot Evropska unija smo zavezani partnerstvu s Kambodžo, ki ustvarja koristi za kamboško ljudstvo. Podpora demokraciji in človekovim pravicam v tej državi je v osrčju našega partnerstva.“

Komisarka EU za trgovino Cecilia Malmström je dejala: „Jasno mora biti, da današnji ukrep ne pomeni niti končne odločitve niti konca postopka. Vendar se čas izteka in želimo videti dejanske ukrepe. Začenjamo postopek spremljanja in vrednotenja, tekom katerega smo pripravljeni polno sodelovati s kamboškimi organi in skupaj poiskati rešitve. Ko pravimo, da trgovinska politika EU temelji na vrednotah, ne gre zgolj za prazne besede. Ponosni smo, da smo eden izmed najbolj odprtih trgov na svetu za najmanj razvite države. Dokazi kažejo, da lahko njihov izvoz na enotni trg EU močno spodbudi njihova gospodarstva. Vendar pa v zameno pričakujemo, da te države spoštujejo nekatera temeljna načela. S spremljanjem razmer v Kambodži smo ugotovili, da so v državi prisotne hude nepravilnosti na področju človekovih pravic in pravic delavcev, ki jih mora vlada odpraviti, če želi ohraniti prednostni dostop na naš trg.“

Po obdobju intenzivnega sodelovanja, ki je zajemalo misijo za ugotavljanje dejstev v Kambodži v juliju 2018 in poznejša dvostranska srečanja na najvišji ravni, je Komisija sklenila, da obstajajo dokazi o resnem in sistematičnem kršenju temeljnih človekovih pravic in pravic delavcev v Kambodži, zlasti pravic do političnega udejstvovanja ter svobode zbiranja, izražanja in združevanja. Te ugotovitve dopolnjujejo dolg seznam pomislekov EU glede pomanjkanja pravic delavcev in glede sporov, povezanih s koncesijami za gospodarsko uporabo zemljišč v državi.

Današnji sklep bo 12. februarja objavljen v Uradnem listu EU. Pomeni začetek procesa, katerega namen je doseči, da bo Kambodža izpolnjevala svoje obveznosti iz temeljnih konvencij ZN in Mednarodne organizacije dela. Ta proces vključuje več faz:

– šestmesečno obdobje intenzivnega spremljanja in sodelovanja s kamboškimi organi;

– temu sledi dodatno trimesečno obdobje, v katerem EU pripravi poročilo na podlagi ugotovitev;

– po izteku skupno 12 mesecev bo Komisija sklenila postopek s končno odločitvijo o morebitnem preklicu tarifnih preferencialov. Na tej stopnji se bo Komisija odločila tudi o obsegu in trajanju preklica. Morebitni preklic bi začel veljati po izteku dodatnega šestmesečnega obdobja.

Visoka predstavnica/podpredsednica Federica Mogherini in komisarka Cecilia Malmström sta 4. oktobra 2018 sprožili notranji postopek za začetek tega postopka. Države članice so odobrile predlog Komisije o začetku postopka preklica konec januarja 2019.

Ozadje

Shema „Vse razen orožja“ je del sheme splošnih preferencialov EU, ki dopušča ranljivim državam v razvoju, da plačujejo le malo ali nič dajatev na izvoz v EU, kar jim zagotavlja pomemben dostop na trg EU in prispeva k njihovi rasti. Shema „Vse razen orožja“ omogoča enostranski dostop brez dajatev in kvot na trg Evropske unije za vse izdelke (razen orožja in streliva) najmanj razvitim državam sveta, kot jih opredeljujejo Združeni narodi. Uredba o splošnih trgovinskih preferencialih določa, da se trgovinski preferenciali lahko začasno prekličejo v primeru resnih in sistematičnih kršitev načel, določenih v konvencijah o človekovih pravicah in pravicah delavcev, ki so navedene v Prilogi VIII k navedeni uredbi

Izvoz tekstila in obutve, pripravljenih jedi in rastlinskih proizvodov (riž) ter koles je predstavljal 97 % celotnega kamboškega izvoza v EU v letu 2018. Od celotnega izvoza v višini 4,9 milijarde EUR je bilo 99 % izvoza (4,8 milijarde EUR) upravičenega do preferencialnih dajatev v okviru sheme „Vse razen orožja“.

Več informacij

Obvestilo: EU je začela postopek za začasni preklic trgovinskih preferencialov za Kambodžo 

Trgovinski odnosi s Kambodžo

Shema splošnih preferencialov

IP/19/882

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar