Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU zahajuje řízení pro dočasné pozastavení obchodních preferencí vůči Kambodži

Brusel 11. února 2019

EU dnes zahájila postup, který by mohl vést k dočasnému pozastavení preferenčního přístupu Kambodže na trh EU v rámci obchodního režimu „Vše kromě zbraní“. Preference podle tohoto režimu lze zrušit, když zvýhodněné země nedodržují základní lidská a pracovní práva.

Zahájení řízení pro dočasné odnětí preferencí neznamená okamžité zrušení celních preferencí; to by bylo až poslední možností. Namísto toho začíná období intenzivního monitorování a spolupráce. Komise chce svými opatřeními i nadále zlepšovat situaci lidí, kteří v dané zemi žijí.

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová k tomu uvedla: „Posledních osmnáct měsíců sledujeme, jak se v Kambodži zhoršuje stav demokracie, dodržování lidských práv a právního státu. V únoru 2018 dali ministři zahraničních věcí EU jasně najevo, jak vážně Unie tento vývoj vnímá. V posledních měsících učinily kambodžské orgány řadu pozitivních kroků, například propustily politické osobnosti, aktivisty občanské společnosti a novináře a řešily některá omezení činností občanské společnosti a odborových svazů. Situace v zemi je však vzhledem k tomu, že vláda neprojevuje přesvědčivější aktivitu, důvodem k závažnému zpochybnění účasti Kambodže v režimu „Vše kromě zbraní“. Jako Evropská unie jsme se zavázali k partnerství s Kambodžou, které přináší prospěch kambodžskému lidu. Základem tohoto partnerství je naše podpora demokracie a lidských práv v této zemi.“

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová prohlásila: „Měli bychom jasně říci, že dnešní krok není ani konečným rozhodnutím, ani ukončením celého postupu. Hodiny však teď již oficiálně tikají a my bychom rádi v dohledné době viděli skutečný posun. Nyní zahajujeme postup monitorování a hodnocení, při němž jsme připraveni spolupracovat s kambodžskými orgány a hledat s nimi další cestu. Když říkáme, že obchodní politika EU je založena na hodnotách, nejsou to jen prázdná slova. Jsme hrdí na to, že jsme jedním z nejotevřenějších trhů na světě pro nejméně rozvinuté země, a jsou důkazy, že vývoz na jednotný trh EU může jejich ekonomikám výrazně prospět. Nicméně žádáme tyto země, aby dodržovaly určité základní zásady. Při sledování situace v Kambodži jsme dospěli k závěru, že v oblasti lidských práv a pracovních práv má tato země vážné nedostatky, které musí vláda vyřešit, chce-li své zemi zachovat privilegovaný přístup na náš trh.“

Po období posílené spolupráce, včetně zjišťovací mise v Kambodži v červenci 2018 a následných dvoustranných jednání na nejvyšší úrovni, dospěla Komise k závěru, že existují důkazy o závažném a systematickém porušování základních lidských a pracovních práv v Kambodži, zejména práva na politickou účast a na svobodu shromažďování, projevu a sdružování. Tato zjištění doplňují dlouhodobé obavy EU ohledně nedostatků v dodržování pracovních práv a řešení sporů souvisejících s koncesemi na hospodářské využití půdy v zemi.

Dnešní rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 12. února a zahájí postup, který by měl přivést Kambodžu zpět do souladu s jejími závazky podle základních úmluv OSN a MOP:

– šestiměsíční období intenzivního monitorování a spolupráce s kambodžskými orgány,

– následná tříměsíční lhůta, během které EU vypracuje zprávu založenou na příslušných zjištěních,

– po uplynutí celkem dvanácti měsíců uzavře Komise řízení konečným rozhodnutím, zda celní preference odejme, či nikoli; v této fázi Komise rovněž rozhodne o rozsahu a délce jejich odnětí. Jakékoli takové opatření by nabylo účinnosti po uplynutí další šestiměsíční lhůty.

Vysoká představitelka Unie a místopředsedkyně Komise Mogheriniová a komisařka Malmströmová zahájily interní postup vedoucí k uvedenému řízení dne 4. října 2018. Členské státy schválily návrh Komise na zahájení řízení o odnětí obchodních preferencí koncem ledna 2019.

Souvislosti

Režim „Vše kromě zbraní“ je součástí všeobecného systému preferencí EU (GSP), který umožňuje zranitelným rozvojovým zemím platit nižší nebo nulové clo z vývozu do EU. To jim umožňuje životně důležitý přístup na trh EU a přispívá to k jejich růstu. Režim „Vše kromě zbraní“ jednostranně zaručuje nejméně rozvinutým zemím světa, jak je definuje Organizace spojených národů, bezcelní a bezkvótový přístup na trh Evropské unie pro všechny výrobky (kromě zbraní a střeliva). Nařízení o GSP stanoví, že obchodní preference mohou být pozastaveny v případě „závažného a systematického porušování zásad“ stanovených v úmluvách o lidských právech a o pracovních právech uvedených v příloze VIII nařízení.

V roce 2018 představoval 97 % celkového vývozu z Kambodže do EU vývoz textilu a obuvi, potravinářských a zeleninových výrobků (rýže) a jízdních kol. Z celkového vývozu ve výši 4,9 miliardy EUR bylo 99 % (4,8 miliardy EUR) způsobilých pro vývoz v režimu „Vše kromě zbraní“.

Další informace

MEMO: EU zahajuje řízení pro dočasné pozastavení obchodních preferencí vůči Kambodži 

Obchodní vztahy s Kambodžou

Všeobecný systém preferencí

IP/19/882

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar