Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Камбоджа: ЕС започва процедура по временно преустановяване на търговските преференции

Брюксел, 11 февруари 2019 r.

Днес ЕС започна процеса, който би могъл да доведе до временно преустановяване на преференциалния достъп на Камбоджа до пазара на ЕС по търговския режим „Всичко освен оръжие“ (ВОО). Преференциите по линия на ВОО могат да се оттеглят, ако държавите бенефициери не спазват основните права на човека и трудовите права.

Започването на процедурата по временно оттегляне не води до непосредствено премахване на тарифните преференции, което би могло да е крайното решение. Вместо това тя дава началото на период на интензивно наблюдение и ангажираност. Целта на действията на Комисията остава без промяна — да се подобри положението на хората в съответната държава.

Върховният представител по въпросите на външните работи и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини заяви: През последните осемнадесет месеца в Камбоджа наблюдаваме отстъпление от демократичните принципи, от спазването на правата на човека и от върховенството на закона. През февруари 2018 г. министрите на външните работи от ЕС изразиха ясно сериозните опасения на ЕС във връзка с това развитие. През последните месеци камбоджанските органи предприеха серия от положителни действия, включително освобождаване на политически фигури, обществени дейци и журналисти, и предприеха мерки по отношение на някои от ограниченията във връзка с обществените и синдикалните дейности. Въпреки това, ако правителството не предприеме по-решителни действия, положението в държавата поставя под въпрос участието на Камбоджа във ВОО. Европейският съюз започна партньорство с Камбоджа, което дава резултати за камбоджанския народ. Нашата подкрепа за демокрацията и правата на човека в държавата е в основата на това партньорство.

Комисарят по въпросите на търговията на ЕС Сесилия Малмстрьом заяви: Следва да е ясно, че днешното действие не е окончателно решение, нито бележи края на процеса. Но официалното отброяване започва и трябва да видим скоро реални действия. Сега даваме ход на процес за наблюдение и оценка, в който сме готови да се ангажираме изцяло с камбоджанските органи и да работим с тях за намирането на решение. Когато заявяваме, че търговската политика на ЕС се основава на ценности, това не е празнословие. Горди сме, че сме един от най-отворените в световен мащаб пазари за най-слаборазвитите държави, и опитът показва, че износът за единния пазар на ЕС може да се превърне в мощен стимул за икономиките им. В замяна на тази наша политика ние искаме обаче от тези държави да съблюдават някои основни принципи. Ангажираността ни във връзка с положението в Камбоджа ни доведе до заключението, че са налице сериозни слабости по отношение на правата на човека и трудовите права в държавата, които правителството трябва да отстрани, ако иска да запази привилегирования достъп на Камбоджа до пазара ни.

След период на засилени действия, включително провеждане на мисия за установяване на фактите в Камбоджа през юли 2018 г. и последващи двустранни срещи на най-високо равнище, Комисията заключи, че има доказателства за сериозни и системни нарушения на основни права на човека и трудови права в тази държава, особено правата на политическо участие и свободата на събранията, изразяването и сдруженията. Тези констатации се добавят към дългогодишните опасения на ЕС, породени от липсата на права на работниците и от споровете за икономическите концесии на земя в държавата.

Днешното решение ще бъде публикувано в Официален вестник на ЕС на 12 февруари и поставя началото на процес, чиято цел е Камбоджа да изпълни задълженията си по основните конвенции на ООН и МОТ:

- шестмесечен период на интензивно наблюдение и ангажираност с камбоджанските органи;

- последван от друг тримесечен период, за да може ЕС да изготви доклад въз основа на констатациите си;

- след общо дванадесет месеца Комисията ще приключи процедурата с окончателно решение относно евентуалното оттегляне на тарифните преференции. На този етап също така Комисията ще реши за обхвата и срока на оттеглянето. Оттеглянето ще породи действие след допълнителен период от шест месеца.

Върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Могерини и комисарят Малмстрьом започнаха вътрешния процес с оглед на началото на тази процедура на 4 октомври 2018 г. Държавите членки одобриха предложението на Комисията за започване на процедурата по оттегляне в края на януари 2019 г.

Контекст

Режимът „Всичко освен оръжие“ е едно от средствата на общата схема от преференции (ОСП) на ЕС, която дава възможност митата при износ за ЕС от страна на уязвимите развиващи се държави да са по-ниски или въобще да отпаднат, като така тези държави получават изключително важен достъп до пазара на ЕС и се допринася за растежа им. Схемата ВОО едностранно предоставя безмитен и безквотен достъп до Европейския съюз за всички продукти (без оръжие и боеприпаси) за най-слаборазвитите държави в световен мащаб съгласно определението на Организацията на обединените нации. В Регламента за ОСП се предвижда, че търговските преференции могат да се преустановят в случай на „тежки и системни нарушения на принципите“, залегнали в конвенциите във връзка с правата на човека и трудовите права, посочени в приложение VІІІ към същия регламент.

Износът на текстилни изделия и обувки, продукти на хранителната промишленост и растителни продукти (ориз) и велосипеди представляваше 97 % от общия износ на Камбоджа за ЕС през 2018 г. Общият износ възлизаше на 4,9 млрд. евро, от който 99 % (4,8 млрд. евро) е отговарял на изискванията за преференциалните мита по ВОО.

За повече информация:

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: ЕС дава ход на процедура по временно преустановяване на търговските преференции за Камбоджа 

Търговски отношения с Камбоджа

Обща схема от преференции

IP/19/882

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar