Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR ES MT

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská pohraniční a pobřežní stráž: dohoda o operativní spolupráci s Černou Horou

Brusel 5. února 2019

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos a ministr vnitra Černé Hory Mevludin Nuhodžić dnes parafovali dohodu o postavení jednotek, která umožní vyslání příslušníků evropské pohraniční stráže do Černé Hory.

Poté, co dohoda vstoupí v platnost, bude Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž Černé Hoře pomáhat se správou hranic a realizovat společné operace, zejména při náhlé změně migračních toků.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Dnes podnikáme další krok k posílení naší spolupráce se zeměmi západního Balkánu, pokud jde o správu hranic, migraci a bezpečnost. Rád bych Černé Hoře poděkoval za její úsilí a odhodlání parafovat tuto dohodu a věřím, že bude rychle uzavřena. Problémy, s nimiž se potýkáme, jsou společné a jediným způsobem jejich řešení je spolupráce.“

Užší spolupráce s třetími zeměmi, které sousedí s EU, a jejich větší podpora jsou zásadní pro lepší ochranu vnějších hranic EU, řízení nelegální migrace a zvýšení bezpečnosti. V roce 2016 proto Komise posílila mandát Evropské pohraniční a pobřežní stráže, jejíž příslušníci tak nyní mohou být vysíláni do zemí v bezprostředním sousedství EU. Podle těchto pravidel může Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž vysílat své příslušníky a realizovat společné operace na území sousedních nečlenských zemí, a to za předpokladu, že EU s danou zemí předem uzavře dohodu o postavení jednotek.

Dnešní dohoda je pátou dohodou s partnerskou zemí západního Balkánu a představuje další krok k zajištění plné operativnosti agentury.

V návaznosti na tuto činnost Komise v září 2018 navrhla Evropskou pohraniční a pobřežní stráž dále posílit, aby bylo možné provádět společné operace a vysílat příslušníky i do vzdálenějších zemí, které s EU přímo nesousedí. Evropská pohraniční a pobřežní stráž bude díky tomu moci rozšířit své cíle tak, aby odpovídaly společným výzvám, které musí Evropa při řízení migrace a správě hranic řešit.

Další kroky

Dnes parafovaný návrh dohody s Černou Horou bude oficiálně podepsán k pozdějšímu datu, jakmile obě strany dokončí potřebný právní postup. Navíc je nezbytné získat podporu Evropského parlamentu.

Jakmile dohoda vstoupí v platnost, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž bude moci vykonávat operační činnosti a vysílat příslušníky stráže po dohodě s černohorskými orgány a příslušnými orgány sousedních členských států do těch regionů Černé Hory, které hraničí s EU.

Souvislosti

Dnešní dohoda je pátou dohodou sjednanou s partnerskou zemí západního Balkánu. Podobné dohody byly podepsány s Albánií (říjen 2018) a parafovány s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (červenec 2018), Srbskem (září 2018) a Bosnou a Hercegovinou (leden 2019).

Další informace

Tisková zpráva: Správa hranic: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž posiluje operativní spolupráci s Albánií

Tisková zpráva: Správa hranic: EU podepsala s Albánií dohodu o spolupráci s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží

Tisková zpráva: Evropská pohraniční a pobřežní stráž: dohoda o operativní spolupráci s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií

Tisková zpráva: Evropská pohraniční a pobřežní stráž: dohoda o operativní spolupráci se Srbskem

Tisková zpráva: Evropská pohraniční a pobřežní stráž: dohoda o operativní spolupráci s Bosnou a Hercegovinou

Internetové stránky: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Internetové stránky: Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci

 

IP/19/851

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar