Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Zimska gospodarska napoved 2019: rast se pod vplivom globalnih negotovosti umirja

Bruselj, 7. februarja 2019

Pričakuje se, da bo evropsko gospodarstvo v letu 2019 raslo že sedmo leto zapored, pri čemer je rast napovedana v vseh državah članicah. Rast naj bi se v primerjavi z visokimi stopnjami v zadnjih letih na splošno umirila, obeti pa so izpostavljeni veliki negotovosti.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „V letu 2019 naj bi vse države EU še naprej rasle, kar pomeni več delovnih mest in več blaginje. Vendar je napoved Komisije popravljena navzdol, zlasti za največja gospodarstva v evrskem območju. To odraža zunanje dejavnike, kot so trgovinske napetosti in upočasnitev na trgih v vzponu, zlasti na Kitajskem. V nekaterih državah evrskega območja se ponovno pojavlja zaskrbljenost glede negativnih povratnih učinkov med bankami in državo ter vzdržnosti dolga. Možnost neurejenega izstopa Združenega kraljestva iz EU povzroča dodatno negotovost. Zavedanje o teh naraščajočih tveganjih je že polovica opravljenega dela. Druga polovica je izbira prave kombinacije politik, kot so spodbujanje naložb, povečanje prizadevanj za izvedbo strukturnih reform in izvajanje preudarnih fiskalnih politik .“

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je povedal: „Umirjanje gospodarstva EU naj bi se v letu 2019 nadaljevalo, in sicer naj bi rast dosegla 1,5 %, potem ko je bila leta 2017 dosežena najvišja raven. Kaže, da bo upočasnitev izrazitejša, kot smo pričakovali lansko jesen, zlasti v evrskem območju, in sicer zaradi negotovosti v svetovni trgovini in domačih dejavnikov v naših največjih gospodarstvih. Evropski gospodarski temelji ostajajo trdni in še vedno prihajajo dobre novice, zlasti kar zadeva delovna mesta. Rast naj bi se v drugi polovici letošnjega leta in v letu 2020 ponovno nekoliko okrepila.“

Gospodarska rast

Gospodarska aktivnost se je v drugi polovici lanskega leta umirila pod vplivom upočasnitve rasti svetovne trgovine, negotovosti, ki je omajala zaupanje, in negativnega učinka začasnih domačih dejavnikov, kot so motnje v proizvodnji avtomobilov, socialne napetosti in negotovost glede fiskalne politike, na proizvodnjo v nekaterih državah članicah. Posledično naj bi se rast bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2018 tako v evrskem območju kot v EU znižala z 2,4 %, kolikor je znašala v letu 2017, na 1,9 % (jesenska napoved: 2,1 % za EU-28 in evrsko območje).

Gospodarski zagon na začetku letošnjega leta je bil umirjen, vendar temelji ostajajo trdni. Gospodarska rast se bo nadaljevala, čeprav bolj zmerno. Evropskemu gospodarstvu bodo po pričakovanjih še naprej koristili izboljševanje razmer na trgu dela, ugodni pogoji financiranja in rahlo ekspanzivna fiskalna naravnanost. BDP evrskega območja naj bi se v letu 2019 povečal za 1,3 %, v letu 2020 pa za 1,6 % (jesenska napoved: 1,9 % v letu 2019; 1,7 % v letu 2020). Napoved rasti BDP v EU je bila prav tako popravljena navzdol, in sicer na 1,5 % v letu 2019 in 1,7 % v letu 2020 (jesenska napoved: 1,9 % v letu 2019; 1,8 % v letu 2020).

Med večjimi državami članicami so bili popravki rasti navzdol v letu 2019 znatni za Nemčijo, Italijo in Nizozemsko. V številnih državah članicah ima še vedno pozitiven vpliv trdno domače povpraševanje, ki je podprto tudi s sredstvi EU.

Inflacija

Inflacija cen življenjskih potrebščin se je v evrskem območju proti koncu leta 2018 zmanjšala zaradi strmega padca cen energije in nižje inflacije cen hrane. Osnovna inflacija, ki izključuje cene energije in nepredelane hrane, je bila kljub hitrejši rasti plač vse leto umirjena. Skupna inflacija (HICP) je leta 2018 v povprečju znašala 1,7 %, kar je več kot leta 2017, ko je znašala 1,5 %. Napoved ob nižjih predpostavkah glede cen nafte za letos in naslednje leto v primerjavi z jesenjo kaže, da se bo inflacija evrskega območja v letu 2019 umirila na 1,4 % in se nato v letu 2020 rahlo povečala na 1,5 %. V EU bo inflacija letos predvidoma v povprečju znašala 1,6 %, nato pa naj bi se v letu 2020 povečala na 1,8 %.

Negotovosti

Gospodarski obeti so povezani z visoko stopnjo negotovosti, projekcije pa so izpostavljene negativnim tveganjem. Trgovinske napetosti, ki že nekaj časa negativno vplivajo na razpoloženje, so se nekoliko zmanjšale, vendar so še vedno zaskrbljujoče. Kitajsko gospodarstvo se morda upočasnjuje bolj, kot je bilo pričakovano, svetovni finančni trgi in številni trgi v vzponu pa so izpostavljeni nenadnim spremembam zaznavanja tveganj in pričakovanj glede rasti. Proces izstopa Združenega kraljestva ostaja za EU vir negotovosti.

Za Združeno kraljestvo velja za leto 2019 izključno tehnična predpostavka

Glede na izstop Združenega kraljestva iz EU projekcije za leti 2019 in 2020 temeljijo na izključno tehnični predpostavki nespremenjenega stanja v vzorcih trgovanja med EU-27 in Združenim kraljestvom. Ta predpostavka se uporablja zgolj za namene napovedi in ne vpliva na potek postopka iz člena 50.

Ozadje

Ta napoved temelji na vrsti tehničnih predpostavk glede deviznih tečajev, obrestnih mer in cen surovin s presečnim datumom 25. januarja 2019. Za vse ostale vhodne podatke napoved upošteva podatke do 31. januarja.

Evropska komisija vsako leto objavi dve izčrpni napovedi (spomladi in jeseni) in dve vmesni napovedi (pozimi in poleti). Vmesni napovedi zajemata letni in četrtletni BDP ter inflacijo za tekoče in naslednje leto za vse države članice in evrsko območje ter agregate za EU.

Naslednja letošnja izčrpna napoved Evropske komisije bo pomladanska gospodarska napoved, ki bo objavljena maja 2019.

Več informacij

Celoten dokument: Vmesna zimska gospodarska napoved 2019

Spremljajte podpredsednika Valdisa Dombrovskisa na Twitterju: @VDombrovskis

Spremljajte komisarja Pierra Moscovicija na Twitterju: @pierremoscovici

Spremljajte GD ECFIN na Twitterju: @ecfin

Prejšnje sporočilo za javnost: Jesenska gospodarska napoved 2018: nadaljnja, a manj dinamična rast ob visoki negotovosti

Prejšnja napoved (celotni dokument): Jesenska gospodarska napoved 2018

IP/19/850

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar