Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2019 m. žiemos ekonominė prognozė. Visuotinio nenuspėjamumo sąlygomis augimas mažėja.

Briuselis, 2019 m. vasario 7 d.

2019 m. Europos ekonomika turėtų augti septintus metus iš eilės, o kiekvienoje valstybėje narėje prognozuojama plėtra. Apskritai numatoma, kad augimo tempas, palyginti su dideliais pastarųjų metų rodikliais, lėtės, o perspektyva bus labai nenuspėjama.

Komisijos pirmininko pavaduotojas euro ir socialinio dialogo reikalams, taip pat atsakingas už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, Valdis Dombrovskis teigė: Tikimasi, kad 2019 m. visų ES šalių ekonomika toliau augs, o tai reiškia, kad bus daugiau darbo vietų ir bus užtikrinta gerovė. Tačiau mūsų prognozė kuklesnė, ypač kalbant apie didžiausios euro zonos ekonomikos šalis. Tai susiję su išorės veiksniais, pavyzdžiui, įtampa prekybos srityje ir besiformuojančių rinkų, ypač Kinijoje, augimo sulėtėjimu. Kai kuriose euro zonos šalyse vėl susirūpinta dėl vyriausybės ir bankų ryšių ir skolos tvarumo. Netvarkingo „Brexit'o“ poveikio galimybė dar prideda nenuspėjamumo. Vis dėlto žinoti apie šią didėjančią riziką – tik pusė darbo. Kita pusė – pasirinkti tinkamas politikos kryptis, pavyzdžiui, sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms, padvigubinti struktūrinių reformų vykdymo pastangas ir vykdyti apdairią fiskalinę politiką.

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre'as Moscovici sakė: „2017 m. pasiekus aukščiausią augimo tašką ES ekonomikos augimo tempas 2019 m. turėtų ir toliau lėtėti. Dėl pasaulio prekybos nenuspėjamumo ir vidaus veiksnių mūsų didžiausios ekonomikos šalyse šis augimo sulėtėjimas turėtų būti ryškesnis, nei tikėtasi praėjusį rudenį, ypač euro zonoje. Europos ekonomikos pagrindai tebėra tvirti, toliau matome gerų permainų, ypač susijusių su darbo vietomis. Augimas turėtų pamažu atsigauti per antrąjį šių metų pusmetį ir 2020 m.“

Ekonomikos augimas

Sulėtėjus pasaulio prekybos augimui, nenuspėjamumui veikiant pasitikėjimą, o produkciją kai kuriose valstybėse narėse neigiamai paveikus laikiniems vidaus veiksniams, pavyzdžiui, automobilių gamybos sutrikdymams, socialinei įtampai ir nenuspėjamumui dėl fiskalinės politikos, antrąjį praėjusių metų pusmetį ekonominės veiklos tempas mažėjo. Todėl greičiausiai tiek euro zonos, tiek ES bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas nuo 2,4 % 2017 m. sumažėjo iki 1,9 % 2018 m. (rudens prognozė: 2,1 % – ES 28 ir euro zonoje).

Ekonomikos pagreitis šių metų pradžioje buvo nedidelis, tačiau pagrindiniai elementai išlieka patikimi. Nors ir nuosaikiau, bet ekonomika ir toliau augs. Europos ekonomika turėtų ir toliau justi gerėjančių darbo rinkos sąlygų, palankių finansavimo sąlygų ir kiek ekspansyvios fiskalinės politikos naudą. Dabar prognozuojama, kad 2019 m. euro zonos BVP išaugs 1,3 %, o 2020 m. – 1,6 % (rudens prognozė: 2019 m. – 1,9 %; 2020 m. – 1,7 %). ES BVP augimo prognozė taip pat sumažinta iki 1,5 % 2019 m. ir 1,7 % 2020 m. (rudens prognozė: 2019 m. – 1,9 %; 2020 m. – 1,8 %).

Iš didesnių valstybių narių labai sumažintos Vokietijos, Italijos ir Nyderlandų 2019 m. ekonomikos augimo prognozės. Daugeliui valstybių narių ir toliau naudinga stabili vidaus paklausa, taip pat remiama ES lėšomis.

Infliacija

Dėl staigaus energijos kainų sumažėjimo ir mažesnės maisto kainų infliacijos vartotojų kainų infliacija euro zonoje 2018 m. pabaigoje sumažėjo. Nepaisant greitesnio darbo užmokesčio augimo, grynoji infliacija, kurią skaičiuojant neįtraukiamos energijos ir neperdirbtų maisto produktų kainos, visus metus buvo nedidelė. Bendroji infliacija (SVKI) padidėjo nuo 1,5 % 2017 m. ir 2018 m. vidutiniškai siekė 1,7 %. Atsižvelgiant į šių ir kitų metų naftos kainų, kurios šiuo metu mažesnės nei rudenį, prielaidas, prognozuojama, kad 2019 m. infliacija euro zonoje sumažės iki 1,4 %, o 2020 m. šiek tiek padidės – iki 1,5 %. Prognozuojama, kad infliacija ES šiemet vidutiniškai sieks 1,6 %, o 2020 m. padidės iki 1,8%.

Nenuspėjamumas

Ekonominė perspektyva yra labai neaiški, o prognozės susijusios su ekonomikos vystymosi sulėtėjimo rizikos veiksniais. Prekybos įtampa, tam tikrą laiką slėgusi ekonominę nuotaiką, šiek tiek sumažėjo, bet vis dar kelia susirūpinimą. Kinijos ekonomika gali lėtėti sparčiau, nei tikėtasi, o pasaulinės finansų rinkos ir daugelis besiformuojančių rinkų jautriai reaguoja į staigius rizikos srities pokyčius ir augimo lūkesčius. Kalbant apie ES, vienas iš nenuspėjamumo šaltinių ir toliau yra „Brexit‘o“ procesas.

Su JK susijusi grynai techninė prielaida dėl 2019 m.

Atsižvelgiant į JK išstojimo iš ES procesą, 2019 ir 2020 m. prognozės grindžiamos grynai technine prielaida, kad ES 27 ir JK prekybos modeliai nepakis. Tai daroma išimtinai prognozavimo tikslais ir neturi jokios įtakos vykstančiam procesui, susijusiam su 50 straipsniu.

Pagrindiniai faktai

Ši prognozė pagrįsta techninėmis prielaidomis dėl valiutos kursų, palūkanų normų ir biržos prekių kainų (galutinė duomenų įtraukimo data – 2019 m. sausio 25 d.). Dėl visų kitų gautų duomenų, šioje prognozėje atsižvelgiama į informaciją, gautą iki sausio 31 d. imtinai.

Europos Komisija kasmet skelbia dvi išsamias prognozes (pavasarį ir rudenį) ir dvi tarpines prognozes (žiemos ir vasaros). Tarpinės prognozės apima visų valstybių narių ir euro zonos, taip pat visos ES metinį ir ketvirčio BVP ir einamųjų bei vėlesnių metų infliaciją.

Kita Europos Komisijos išsami prognozė – 2019 m. pavasario ekonominė prognozė – bus pateikta 2019 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos

Visas dokumentas – 2019 m. žiemos tarpinė ekonominė prognozė.

Komisijos pirmininko pavaduotojo V. Dombrovskio paskyra tinkle „Twitter“: @VDombrovskis

Komisijos nario P. Moscovici paskyra tinkle „Twitter“: @pierremoscovici

Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato paskyra tinkle „Twitter“: @ecfin

Ankstesnis pranešimas spaudai – 2018 m. rudens ekonominė prognozė. Stabilus, bet ne toks dinamiškas augimas didelio nenuspėjamumo sąlygomis.

Ankstesnė prognozė (visas dokumentas) – 2018 m. rudens ekonominė prognozė.

IP/19/850

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar