Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Talven 2019 talousennuste: globaalit epävarmuustekijät hidastavat kasvua

Bryssel 7. helmikuuta 2019

Euroopan talouden odotetaan kasvavan seitsemättä vuotta peräkkäin vuonna 2019, ja kasvua ennustetaan tapahtuvan kaikissa jäsenvaltioissa. Kasvuvauhdin ennustetaan yleisesti ottaen hidastuvan viime vuosien suuriin lukuihin verrattuna, ja näkymät ovat hyvin epävarmat.

Kasvun odotetaan jatkuvan kaikissa EU-maissa vuonna 2019, mikä lisää myös työpaikkoja ja vaurautta”, totesi eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis, joka vastaa myös rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista. ”Ennustettamme on kuitenkin tarkistettu alaspäin, erityisesti euroalueen suurimpien talouksien osalta. Tämä johtuu ulkoisista tekijöistä, kuten kaupan jännitteistä ja kasvun hidastumisesta kehittyvillä markkinoilla, varsinkin Kiinassa. Joissakin euroalueen maissa nousee huolenaiheita, jotka koskevat valtion ja pankkien välistä yhteyttä ja velan kestävää tasoa. Vahingollisen brexitin mahdollisuus luo lisää epävarmuutta. Kun näistä kasvavista riskeistä ollaan tietoisia, ne on jo puoliksi voitettu. Lisäksi on valittava oikea toimien yhdistelmä, joka voisi koostua esimerkiksi investointien edistämisestä, rakenneuudistusponnistelujen tehostamisesta ja varovaisesta finanssipolitiikasta”, Dombrovskis jatkoi.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen Pierre Moscovici totesi EU:n talouden kasvun hidastuvan edelleen 1,5 prosenttiin vuonna 2019 vuoden 2017 huippulukemista. ”Tästä taantumasta on tulossa voimakkaampi kuin viime syksynä odotettiin, erityisesti euroalueella. Tämä johtuu maailmankaupan epävarmuustekijöistä ja EU:n suurimpien talouksien kotimaisista tekijöistä. Euroopan talouden perustekijät ovat kuitenkin pysyneet vakaina ja erityisesti työllisyyden alalla tapahtuu edelleen myönteistä kehitystä. Kasvun odotetaan palautuvan vähitellen tämän vuoden loppupuoliskolla ja vuonna 2020”, Moscovici sanoi.

Talouskasvu

Talouden toimeliaisuus heikkeni edelleen viime vuoden jälkipuoliskolla, kun maailmankaupan kasvu hidastui, epävarmuus heikensi luottamusta ja tuotanto kärsi eräissä jäsenvaltioissa tilapäisistä kotimaisista tekijöistä, kuten autojen tuotantoon liittyvistä häiriöistä, yhteiskunnallisista jännitteistä ja finanssipolitiikan epävarmuudesta. Tämän seurauksena sekä euroalueen että EU:n bruttokansantuotteen (BKT) kasvu todennäköisesti laski 1,9 prosenttiin vuonna 2018, kun se vuonna 2017 oli 2,4 prosenttia (syksyn talousennuste: 2,1 prosenttia EU-28:ssa ja euroalueella).

Talouden toimeliaisuus oli tämän vuoden alussa vaimeaa, mutta perustekijät ovat edelleen vankat. Talouskasvu jatkuu edelleen, joskin hitaampana. Euroopan talous hyötyy edelleen työmarkkinaolosuhteiden kohenemisesta, suotuisista rahoitusehdoista ja hieman elvyttävästä finanssipolitiikan virityksestä. Euroalueen BKT:n ennustetaan nyt kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2019 ja 1,6 prosenttia vuonna 2020 (syksyn talousennuste: 1,9 prosenttia vuonna 2019; 1,7 prosenttia vuonna 2020). Myös EU:n BKT:n kasvuennustetta on tarkistettu alaspäin 1,5 prosenttiin vuonna 2019 ja 1,7 prosenttiin vuonna 2020 (syksyn talousennuste: 1,9 prosenttia vuonna 2019; 1,8 prosenttia vuonna 2020).

Suuremmista jäsenvaltioista Alankomaiden, Italian ja Saksan osalta kasvuennusteita on tarkistettu merkittävästi alaspäin vuonna 2019. Monet jäsenvaltiot hyötyvät edelleen vankasta kotimaisesta kysynnästä, jota tuetaan myös EU:n varoilla.

Inflaatio

Kuluttajahintainflaatio hidastui euroalueella vuoden 2018 lopulla. Syynä siihen oli energian hintojen jyrkkä lasku ja elintarvikkeiden hintainflaation heikkeneminen. Pohjainflaatio, jossa ei oteta huomioon energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden hintoja, oli vaimeaa koko vuoden ajan palkkojen nousun nopeutumisesta huolimatta. Kokonaisinflaatio (YKHI) oli vuonna 2018 keskimäärin 1,7 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 1,5 prosenttia. Öljyn hintaa koskevat oletukset tälle vuodelle ja ensi vuodelle ovat nyt alhaisemmat kuin syksyllä, ja euroalueen inflaation ennustetaan hidastuvan 1,4 prosenttiin vuonna 2019 ja sen jälkeen hieman kiihtyvän 1,5 prosenttiin vuonna 2020. EU:ssa inflaation ennustetaan olevan tänä vuonna keskimäärin 1,6 prosenttia ja sen jälkeen kiihtyvän 1,8 prosenttiin vuonna 2020.

Epävarmuustekijät

Talouden näkymiin liittyy paljon epävarmuutta, ja ennusteisiin kohdistuu kasvua hidastavia riskejä. Jonkin aikaa ilmapiiriin vaikuttaneet kaupan jännitteet ovat lieventyneet hieman mutta ovat edelleen huolenaihe. Kiinan talouskasvu voi hidastua ennakoitua jyrkemmin, ja globaalit rahoitusmarkkinat ja monet kehittyvät markkinat ovat alttiita riski-ilmapiirin ja kasvuodotusten äkillisille muutoksille. EU:n kannalta brexit-prosessi on edelleen epävarmuustekijä.

Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva oletus on puhtaasti tekninen vuoden 2019 osalta

Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamista koskevan prosessin vuoksi vuosia 2019 ja 2020 koskevat ennusteet perustuvat puhtaasti tekniseen oletukseen, jonka mukaan EU-27:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset kaupankäyntimallit säilyvät ennallaan. Tämä oletus on tehty vain ennusteita varten, ja sillä ei ole vaikutusta käynnissä olevaan 50 artiklan mukaiseen menettelyyn.

Tausta

Ennuste perustuu teknisiin oletuksiin vaihtokursseista, koroista ja hyödykkeiden hinnoista, sellaisina kuin ne olivat 25. tammikuuta 2019. Kaikkien muiden tietojen osalta ennusteessa on otettu huomioon 31. tammikuuta käytettävissä olleet tiedot.

Euroopan komissio julkaisee joka vuosi kaksi kattavaa ennustetta (keväällä ja syksyllä) ja kaksi väliennustetta (talvella ja kesällä). Väliennusteet kattavat vuosittaisen ja neljännesvuosittaisen BKT:n ja inflaation kuluvana vuonna ja sitä seuraavana vuonna kaikkien jäsenvaltioiden ja euroalueen osalta sekä yhteenlaskettuna koko EU:n osalta.

Euroopan komission seuraava kattava ennuste on kevään 2019 talousennuste, joka julkaistaan toukokuussa 2019.

Lisätietoa

Asiakirja kokonaisuudessaan: Talven 2019 talouden väliennuste

Seuraa varapuheenjohtaja Dombrovskisia Twitterissä: @ VDombrovskis

Seuraa komissaari Moscovicia Twitterissä: @ pierromoscovici

Seuraa talouden ja rahoituksen pääosastoa Twitterissä: @ ecfin

Edellinen lehdistötiedote: Syksyn 2018 talousennuste: Kasvu on kestävää mutta heikkenee epävarmassa tilanteessa

Edellinen ennuste (koko asiakirja): Syksyn 2018 talousennuste

IP/19/850

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar