Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Økonomisk prognose – vinteren 2019: væksten aftager i en tid med global usikkerhed

Bruxelles, den 7. februar 2019

Den europæiske økonomi ventes i 2019 at vokse for syvende år i træk med fremgang i alle medlemsstater. Den samlede vækstrate forventes at blive moderat i forhold til de seneste års høje vækstrater, og prognosen er behæftet med stor usikkerhed.

Valdis Dombrovskis, næstformand med ansvar for euroen og den sociale dialog samt finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Alle EU-landene forventes fortsat at have vækst i 2019, hvilket betyder flere jobs og mere velstand. På trods heraf har vi nedjusteret vores prognose, navnlig for de største økonomier i euroområdet. Dette afspejler eksterne faktorer som handelsspændinger og afmatningen på de nye vækstmarkeder, især i Kina. Bekymringer vedrørende forbindelserne mellem banker og stat og holdbarheden af national gæld er dukket op på ny i visse eurolande. Risikoen for et ødelæggende Brexit giver yderligere usikkerhed. Det forhold, at vi er opmærksomme på de stigende risici løser halvdelen af opgaven. Den anden halvdel går ud på at vælge den rigtige kombination af politikker, således at vi fremmer investeringer, gør en ekstra indsat for at gennemføre strukturreformer og fører en forsigtig finanspolitik."

Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Efter at have nået et toppunkt i 2017 ser afmatningen i EU's økonomi ud til at fortsætte i 2019, idet væksten anslås til 1,5 %. Afmatningen synes at blive mere udtalt, end det blev forventet sidste efterår, navnlig i euroområdet, på grund af usikkerheden om den globale samhandel og interne faktorer i vores største økonomier. Europas grundlæggende økonomiske forhold er fortsat solide, og vi ser til stadighed gode nyheder på især jobfronten. Der forventes et gradvist opsving i væksten i anden halvdel af indeværende år og i 2020."

Den økonomiske vækst

Den økonomiske aktivitet bremsede yderligere op i andet halvår af sidste år efterhånden som den globale handelsvækst er taget af, usikkerhed har undermineret tilliden og produktionen i visse medlemsstater blev ramt af midlertidige indenlandske faktorer, som f.eks. afbrydelser i bilproduktionen, sociale spændinger og finanspolitisk usikkerhed. Som følge heraf er bruttonationalproduktet ("BNP") i både euroområdet og EU faldet til 1,9 % i 2018 fra 2,4 % i 2017 (efterårsprognose: 2,1 % for EU28 og euroområdet).

Det økonomiske opsving i begyndelsen af i år har været afdæmpet, selv om de grundlæggende betingelser fortsat er gode. Den økonomiske vækst vil fortsætte, om end i et mere moderat tempo. Den europæiske økonomi ventes fortsat at drage fordel af den forbedrede situation på arbejdsmarkedet, gunstige finansieringsbetingelser og en lettere ekspansiv finanspolitisk kurs. Euroområdets BNP forventes at stige med 1,3 % i 2019 og 1,6 % i 2020 (efterårsprognose: 1,9 % i 2019; 1,7 % i 2020). Vækstprognosen for EU's BNP er også blevet nedjusteret til 1,5 % i 2019 og 1,7 % i 2020 (efterårsprognose: 1,9 % i 2019; 1,8 % i 2020).

For visse større medlemsstater er vækstforventningerne blev nedjusteret væsentligt for 2019, eksempelvis Tyskland, Italien og Nederlandene. Mange medlemsstater nyder fortsat godt af en solid indenlandsk efterspørgsel, som understøttes af EU-midler.

Inflation

Forbrugerprisinflationen i euroområdet faldt hen mod slutningen af 2018 på grund af kraftige fald i energipriserne og lavere stigninger i fødevarepriserne. Kerneinflationen, der ikke omfatter priser på energi og uforarbejdede fødevarer, forblev afdæmpet hele året på trods af en kraftigere lønudvikling. Den samlede inflation (HICP) var i gennemsnit 1,7 % i 2018, hvilket udgør en stigning i forhold til 1,5 % i 2017. Da forventningerne til oliepriserne for i år og næste år nu er lavere end i efteråret, forventes inflationen i euroområdet at blive moderate 1,4 % i 2019, hvorefter den forventes at stige til 1,5 % i 2020. For EU forventes inflationen i gennemsnit at blive på 1,6 % i år, og derefter stige til 1,8 % i 2020.

Usikkerheder

Et højere niveau af usikkerhed omgærder den økonomiske prognose, og fremskrivningerne er omfattet af nedadrettede risici. Handelsspændingerne, som i nogen tid har haft indflydelse på stemningen, er lettet noget, men de giver fortsat grund til bekymring. Den kinesiske økonomi kan risikere at tabe fart hurtigere end ventet, og de globale finansielle markeder og mange nye vækstmarkeder er sårbare over for pludselige ændringer i risikovilligheden og vækstforventningerne. "Brexit"-processen er fortsat en kilde til usikkerhed for EU.

For Det Forenede Kongerige gælder en rent teknisk antagelse for 2019

I lyset af processen for ratifikation af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU bygger fremskrivningerne for 2019 og 2020 på rent tekniske antagelser om status quo i handelsmønstrene mellem EU-27 og Det Forenede Kongerige. Dette er alene af hensyn til prognosen og påvirker på ingen måde processen efter artikel 50.

Baggrund

Denne prognose bygger på en række tekniske antagelser vedrørende vekselkurser, renter og råvarepriser med skæringsdato den 25. januar 2019. For alle andre indgående data tager denne prognose hensyn til oplysninger frem til den 31. januar.

Europa-Kommissionen offentliggør hvert år to omfattende prognoser (forår og efterår) og to foreløbige prognoser (vinter og sommer). De foreløbige prognoser dækker den årlige og kvartalsvise udvikling i BNP og inflation for indeværende og kommende år for alle medlemsstaterne og euroområdet samt de samlede tal for EU.

Europa-Kommissionens næste omfattende prognose vil være den økonomiske forårsprognose for 2019 i maj 2019.

Yderligere oplysninger

Hele dokumentet: Foreløbig økonomisk prognose — vinter 2019

Følg næstformand Valdis Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Følg kommissær Pierre Moscovici på Twitter: @pierremoscovici

Følg GD ECFIN på Twitter: @ecfin

Tidligere pressemeddelelser: Økonomisk prognose — efteråret 2018: Vedvarende, men mindre dynamisk vækst i usikre tider

Tidligere prognose (hele dokumentet): Økonomisk prognose — efteråret 2018:

IP/19/850

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar