Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Veiligheidsunie: Commissie ingenomen met politiek akkoord over nieuwe regels voor precursoren van explosieven

Brussel, 14 februari 2019

De lidstaten hebben vandaag het akkoord bekrachtigd dat het Europees Parlement en de Raad eerder bereikten over het voorstel van de Commissie ter versterking van de EU-regels voor precursoren voor explosieven.

De verscherpte regels zorgen voor krachtiger waarborgen en betere controles in verband met de verkoop van gevaarlijke chemische stoffen die kunnen worden misbruikt om zelf explosieven te maken.

In een reactie op dit akkoord toonde Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, zich ingenomen: “Een Europa dat bescherming biedt, moet het beslist lastiger maken voor criminelen en terroristen om toegang te krijgen tot de middelen die zij gebruiken om ons te treffen. Steeds weer worden burgers het doelwit van zelfgemaakte explosieven die zijn vervaardigd uit vrij verkrijgbare bestanddelen. De nieuwe EU-regels voor precursoren van explosieven omvatten een verbod op meer chemische stoffen, verscherpen de regelgeving voor onlineverkoop en leggen de toegang voor particulieren verder aan banden. Het akkoord van vandaag is opnieuw een stap in de goede richting. We werken volop aan een Europa dat bescherming biedt.”

Julian King, commissaris voor de Veiligheidsunie, verklaarde: “Om de armslag van terroristen te beperken, moeten we ervoor zorgen dat de middelen waarmee zij ons kunnen treffen, buiten hun bereik zijn. Het politieke akkoord van vandaag maakt het minder gemakkelijk om de explosieven te maken die al zo vaak dood en verderf hebben gezaaid in Europa.”

De EU heeft al strikte regels ingevoerd inzake de toegang tot precursoren die voor zelfgemaakte explosieven kunnen worden gebruikt. Om het nog moeilijker te maken voor terroristen en criminelen om aan deze stoffen te komen, heeft de Commissie in april 2018 voorgesteld de bestaande regels verder aan te scherpen. Daarmee hebben het Europees Parlement en de Raad nu ook ingestemd. De nieuwe maatregelen omvatten:

  • een verbod op meer chemische stoffen: er zullen twee nieuwe chemische stoffen worden toegevoegd aan de lijst van aan beperkingen onderworpen stoffen: zwavelzuur, een belangrijk ingrediënt voor de vervaardiging van het zeer explosieve triacetontriperoxide (TATP), en ammoniumnitraat, een chemische stof die hoofdzakelijk als meststof wordt gebruikt, maar ook in explosieven kan worden verwerkt;
  • harmonisering van de regels voor online- en offlineaankopen: aangezien de stoffen zowel in fysieke winkels als online kunnen worden gekocht, zullen de nieuwe regels ook gelden voor onlineverkoop. Bedrijven en onlinemarktplaatsen worden verplicht om procedures in te voeren voor het herkennen en binnen 24 uur melden van verdachte transacties;
  • beperkte toegang voor particulieren: particulieren zullen een vergunning nodig hebben voor de aankoop van bepaalde precursoren waarvoor beperkingen gelden. De voorwaarden voor het verlenen van vergunningen worden ook aangescherpt; zo zal onder meer een antecedentenonderzoek plaatsvinden. De praktijk om transacties van particulieren te registreren, zal worden gestaakt;
  • betere informatie-uitwisseling: handelaren moeten bij de verkoop controles uitvoeren en de volgende actor in de toeleveringsketen waarschuwen dat een product onderworpen is aan EU-beperkingen. Ook zullen ondernemingen informatie over transacties registreren, waardoor het gemakkelijker wordt voor de nationale autoriteiten om zo nodig passend onderzoek in te stellen naar verdachte transacties.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 4 februari een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel van de Commissie ter versterking van de EU-regels voor precursoren voor explosieven. Vandaag is dit akkoord bevestigd door de lidstaten; het moet nu ook door het Europees Parlement worden bekrachtigd. De verordening moet nu formeel worden vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad. Zij wordt 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van toepassing.

Chronologisch overzicht

In 2013 heeft de EU regels ingevoerd om de toegang te beperken tot precursoren die gebruikt konden worden voor zelfgemaakte explosieven. De veiligheidsdreiging evolueert echter voortdurend: terroristen maken gebruiken van nieuwe tactieken en ontwikkelen nieuwe recepten en technieken voor de fabricage van bommen. Daarom heeft de Commissie in april 2018 voorgesteld deze regels verder aan te scherpen, als onderdeel van een breder pakket maatregelen om terrorisme te belemmeren.

Daarom geeft de Commissie-Juncker al vanaf dag één prioriteit aan veiligheid. De Europese veiligheidsagenda dient als leidraad voor de activiteiten van de Commissie op dit gebied. De agenda beschrijft de voornaamste maatregelen die nodig zijn voor een doeltreffend antwoord van de EU op terroristische en veiligheidsdreigingen, zoals het bestrijden van radicalisering, het bevorderen van cyberveiligheid, het tegengaan van terrorismefinanciering en het verbeteren van informatie-uitwisseling. Sinds de goedkeuring van de agenda is er aanzienlijke vooruitgang met de uitvoering geboekt, ter voorbereiding van een echte en doeltreffende veiligheidsunie.

Meer informatie

Persbericht over maatregelen om terroristen en criminelen de middelen en de kansen te onthouden voor het plegen van hun daden (17 april 2018)

Veelgestelde vragen: Security Union – Denying terrorists the means to act (17 April 2018)

IP/19/849

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar