Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea securității: Comisia salută acordul politic pentru eliminarea lacunelor de comunicare între diferitele sisteme de informații

Bruxelles, 5 februarie 2019

.

Astăzi, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic cu privire la propunerea Comisiei de a elimina lacune importante în materie de securitate prin asigurarea unei funcționări mai inteligente și mai bine orientate a sistemelor de informații ale UE în domeniul gestionării securității, a migrației și a frontierelor. O prioritate politică pentru perioada 2018-2019, acest cadru interoperabil va asigura accesul polițiștilor de frontieră și al agenților de poliție la informații corecte când și unde au nevoie de ele pentru a-și îndeplini sarcinile.

Salutând ajungerea la un acord, prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: Astăzi am convenit să oferim personalului responsabil de asigurarea respectării legii instrumentele necesare pentru a-l ajuta să captureze infractorii și să îi protejeze mai bine pe europeni. Oriunde în UE, autoritățile de aplicare a legii, poliția de frontieră și funcționarii cu responsabilități în materie de migrație vor putea să folosească direct și imediat toate informațiile disponibile. Europenii se așteaptă să li se garanteze siguranța în Europa și astăzi ne consolidăm capacitatea colectivă de a face exact acest lucru.

 Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: Astăzi adoptăm o componentă esențială a infrastructurii noastre în materie de securitate. În viitor, toate elementele diferitelor sisteme de informații vor fi interconectate. Iată un aspect care pune cel mai bine în valoare punctele forte ale Uniunii: le pune la dispoziția polițiștilor de frontieră și a agenților de poliție instrumente adecvate pentru ca aceștia să își îndeplinească sarcinile și să îi protejeze pe cetățenii europeni.

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a declarat: Acțiunile de astăzi răspund apelurilor din partea celor din prima linie, polițiștii de frontieră și agenții de poliție. Nu este vorba de crearea unei mari baze de date sau de colectarea mai multor date, ci de utilizarea informațiilor pe care le avem deja într-un mod mai inteligent și mai bine orientat, pentru a ajuta autoritățile de aplicare a legii să își desfășoare activitatea, respectând în același timp pe deplin drepturile fundamentale.

Datorită noilor instrumente, sistemele de informații ale UE existente, precum și viitoare, cum ar fi Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS-TCN), vor putea să comunice între ele, evitându-se astfel situațiile în care informații importante trec nedetectate. Noile instrumente:

  • Vor permite efectuarea de căutări încrucișate în datele existente cu un singur clic: un portal european de căutare le va permite polițiștilor de frontieră și agenților de poliție să verifice simultan documentele de identitate în toate sistemele de informații ale UE, pe un singur ecran, în conformitate cu drepturile de acces care le-au fost acordate. Agenții nu vor mai fi obligați să verifice documentele în mai multe baze de date, ci, în câteva secunde, vor avea o imagine completă și exactă a identității persoanei verificate;
  • Vor detecta mai bine fraudele de identitate: polițiștii de frontieră și agenții de poliție vor putea identifica mai bine infractorii periculoși datorită serviciului comun de comparare a datelor biometrice, care va utiliza amprentele și imaginile faciale pentru a face căutări în toate sistemele de informații existente, și datorită unui registru comun de date de identitate, care va stoca datele biografice ale cetățenilor din afara UE. În plus, un detector de identități multiple va efectua căutări încrucișate și va semnala imediat orice persoană care utilizează identități frauduloase sau multiple;
  • Vor îmbunătăți accesul în scopul asigurării respectării legii: personalul responsabil cu asigurarea respectării legii va fi în măsură să consulte bazele de date cu informații ale UE într-un mod mai eficient și mai sigur, pe baza unei abordări în două etape. Dacă informațiile căutate de un funcționar se regăsesc într-unul dintre sisteme (adică se obține un „rezultat pozitiv”), acesta va putea să solicite un acces mai bine orientat, în conformitate cu normele specifice fiecărui sistem;
  • Vor proteja drepturile fundamentale: cadrul de interoperabilitate nu va modifica normele privind accesul și limitarea scopului sistemelor de informații ale UE, asigurându-se astfel că drepturile fundamentale rămân protejate. În plus, un serviciu web specializat va pune la dispoziția resortisanților țărilor terțe datele de contact ale autorităților naționale, facilitându-le acestora exercitarea drepturilor de protecție a datelor.

Etapele următoare

Cele două regulamente de instituire a cadrului de interoperabilitate a sistemelor de informații ale UE pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației urmează să fie adoptate în mod oficial de către Parlamentul European și Consiliu.

După adoptarea acestora, eu-LISA, Agenția UE responsabilă cu gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, va fi responsabilă de dezvoltarea și implementarea componentelor tehnice care vor asigura interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE.

Context

În prezent, sistemele de informații ale UE nu comunică suficient – informațiile sunt stocate separat în sisteme care nu sunt interconectate și, din această cauză, sunt fragmentate, complexe și dificil de operat. Aceste informații riscă să nu fie găsite. Depășirea deficiențelor actuale în ceea ce privește gestionarea datelor și îmbunătățirea interoperabilității sistemelor de informații existente a fost o prioritate a Comisiei Juncker.

Pe lângă discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii din 2016, Comisia a prezentat o comunicare intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”, lansând o discuție cu privire la modul în care sistemele de informații ale UE ar putea să funcționeze mai bine pentru a consolida gestionarea frontierelor și securitatea internă.

De atunci, Comisia a raportat cu regularitate progresele înregistrate în ceea ce privește eliminarea lacunelor rămase în materie de informații în sistemele de informații ale UE, astfel încât acestea să funcționeze împreună într-un mod mai inteligent și mai eficace. În mai 2017, Comisia a propus o nouă abordare pentru a realiza interoperabilitatea deplină a sistemelor de informații ale UE în domeniul gestionării securității, a frontierelor și a migrației până în 2020 și pentru a da curs propunerilor legislative din decembrie 2017.

Informații suplimentare

Comunicat de presă – Uniunea securității: Comisia elimină lacunele în materie de informații pentru a-i proteja mai bine pe cetățenii UE

Comunicat de presă – Uniunea securității: Comisia prezintă o nouă abordare privind interoperabilitatea sistemelor de informații

Fișă informativă – Uniunea securității: eliminarea deficitului de informații

Fișă informativă – Sistemele de informații ale UE

IP/19/846

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar