Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība;– Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par trūkumu novēršanu informācijas sistēmu starpā

Briselē, 2019. gada 5. februārī

.

Eiropas Parlaments un Padome šodien panāca politisku vienošanos par Komisijas priekšlikumu novērst būtiskus trūkumus drošības jomā, panākot to, ka drošībai, migrācijai un robežu pārvaldībai paredzētās ES informācijas sistēmas sadarbojas viedākā un mērķtiecīgākā veidā. Šis sadarbspējīgais satvars – viena no 2018. un 2019. gada politiskajām prioritātēm – nodrošinās to, ka robežsargiem un policistiem ir piekļuve pareizajai informācijai, kad un kur vien tā vajadzīga viņu pienākumu pildīšanai.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss, atzinīgi novērtējot panākto vienošanos, teica: “Šodien mēs vienojāmies dot tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem pareizos instrumentus, kas viņiem palīdzēs notvert noziedzniekus un labāk aizsargāt Eiropas iedzīvotājus. Tiesībaizsardzības iestāžu un robežsardzes darbinieki, kā arī migrācijas iestāžu amatpersonas jebkurā vietā Eiropas Savienībā varēs strādāt tieši un bez kavēšanās ar visu pieejamo informāciju. Eiropieši sagaida, ka Eiropā tiks gādāts par viņu drošību, un šodien mēs palielinājām mūsu kopējās spējas to darīt.”

 Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls sacīja: “Šodien mēs ieviešam svarīgu mūsu drošības infrastruktūras elementu. Visi mūsu dažādo informācijas sistēmu aspekti nākotnē būs savstarpēji savienoti. Šādi Eiropas Savienība sevi parāda no vislabākās puses – dodot mūsu robežsargiem un policistiem pareizos instrumentus un atbalstot viņus, lai tie varētu darīt savu darbu un aizsargāt Eiropas iedzīvotājus.”

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings piebilda: “Mēs reaģējam uz aicinājumiem, kurus pauduši tie, kas strādā uz robežas – policisti un robežsargi. Runa nav par vienas lielas datubāzes izveidi vai par vairāk datu ievākšanu, bet gan par esošās informācijas viedāku un mērķtiecīgāku izmantošanu, lai palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm darīt savu darbu, vienlaikus pilnībā ievērojot pamattiesības."

Jaunie instrumenti padarīs iespējamu gan esošo, gan nākotnē ieviešamo ES informācijas sistēmu (piemēram, ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS), Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN)) savstarpēju sadarbību, nepieļaujot to, ka svarīgi informācijas elementi paliek nepamanīti. Jaunie instrumenti palīdzēs

  • ar vienu klikšķi veikt esošo datu kontrolpārbaudi – Eiropas meklēšanas portāls ļaus robežsargiem un policijai vienlaikus un vienā ekrānā pārbaudīt identitātes dokumentus, izmantojot visas ES informācijas sistēmas saskaņā ar to attiecīgajām esošajām piekļuves tiesībām. Amatpersonām dokumenti vairs nebūs jāpārbauda daudzās datubāzēs, jo dažu sekunžu laikā viņi iegūs pilnīgu un precīzu ainu;
  • labāk atklāt identitātes viltošanu – robežsargi un policija varēs sekmīgāk identificēt bīstamus noziedzniekus, pateicoties kopējam biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojumam, kurā tiks izmantoti pirkstu nospiedumi un sejas attēli, lai veiktu meklēšanu visās esošajās informācijas sistēmās, kā arī pateicoties kopējam identitātes repozitorijam, kurā tiks glabāti trešo valstu pilsoņu biogrāfiskie dati. Turklāt ar vairāku identitāšu detektora palīdzību tiks veikta kontrolpārbaude un nekavējoties uzrādīts ikviens, kurš izmanto viltotas identitātes vai vairākas identitātes;
  • uzlabot tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi informācijai – tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki varēs efektīvākā un drošākā veidā veikt vaicājumus ES informācijas sistēmās, izmantojot divpakāpju pieeju. Kolīdz amatpersonas meklētā informācija atbildīs kādā sistēmā ietvertajai informācijai (t. i., tiks gūts “trāpījums”), šī amatpersona varēs pieprasīt specifiskāku piekļuvi atbilstīgi katras sistēmas konkrētajiem noteikumiem;
  • aizsargāt pamattiesības – ar sadarbspējas satvaru netiks mainīti noteikumi par piekļuvi ES informācijas sistēmām un to izmantošanas ierobežošanu, tādējādi nodrošinot to, ka pamattiesības joprojām tiek aizsargātas. Turklāt īpaši izstrādāts tīmekļa pakalpojums sniegs trešo valstu valstspiederīgajiem valsts iestāžu kontaktinformāciju, tādējādi atvieglojot viņiem tiesību uz datu aizsardzību izmantošanu.

Turpmākie pasākumi

Abas regulas, ar kurām izveido drošībai, migrācijai un robežu pārvaldībai paredzēto ES informācijas sistēmu sadarbspējas satvaru, tagad būs oficiāli jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei.

eu-LISA – ES aģentūra lielapjoma informācijas sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā – pēc regulu pieņemšanas būs atbildīga par to tehnisko komponentu izstrādi un ieviešanu, ar kuru palīdzību ES informācijas sistēmas kļūs sadarbspējīgas.

Konteksts

Pašlaik ES informācijas sistēmas pietiekamā mērā nesadarbojas, proti, informācija tiek glabāta atsevišķās sistēmās, kuras nav savā starpā savienotas, tādēļ to darbība ir sadrumstalota, tās ir sarežģītas un ar tām ir grūti strādāt. Tas rada risku, ka informācija varētu paslīdēt garām nepamanīta. Ž. K. Junkera vadītās Komisijas prioritāte ir bijusi pašreizējo trūkumu novēršana datu pārvaldības jomā un esošo informācijas sistēmu sadarbspējas uzlabošana.

Kopā ar Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera 2016. gada runu par stāvokli Savienībā Komisija nāca klajā ar paziņojumu par spēcīgākām un viedākām robežu un drošības informācijas sistēmām, tādējādi sākot diskusiju par to, kā panākt ES informācijas sistēmu labāku darbību, lai uzlabotu robežu pārvaldību un iekšējo drošību.

Kopš tā laika Komisija ir regulāri ziņojusi par progresu, kas gūts ES informācijas sistēmās atlikušo informācijas nepilnību novēršanā, lai panāktu to, ka šīs sistēmas sastrādājas viedāk un efektīvāk. Komisija 2017. gada maijā ierosināja jaunu pieeju, lai līdz 2020. gadam sasniegtu drošībai, robežām un migrācijas pārvaldībai paredzēto ES informācijas sistēmu pilnīgu sadarbspēju, un 2017. gada decembrī iesniedza atbilstošos tiesību aktu priekšlikumus.

Plašāka informācija

Paziņojums presei – Drošības savienība – Komisija novērš trūkumus informācijas jomā, lai labāk aizsargātu iedzīvotājus

Paziņojums presei – Drošības savienība – Komisija izklāsta jaunu pieeju attiecībā uz informācijas sistēmu sadarbspēju

Faktu lapa. Drošības savienība – trūkumu novēršana informācijas jomā

Faktu lapa. ES informācijas sistēmas

IP/19/846

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar