Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság üdvözli az információs rendszerek közötti hézagok megszüntetését célzó politikai megállapodást

Brüsszel, 2019. február 5.

.

Az Európai Parlament és a Tanács ma politikai megállapodásra jutott az uniós biztonsági, migrációkezelési és határigazgatási információs rendszerek intelligensebb és célzottabb együttműködésére irányuló bizottsági javaslatról, amelynek célja a jelentős biztonsági hézagok megszüntetése. Ez a 2018–2019 közötti időszak egyik politikai prioritását jelentő interoperábilis keret biztosítani fogja, hogy a határőrök és a rendőrök a feladataik elvégzéséhez szükséges időben és helyen hozzáférjenek a megfelelő információkhoz.

Frans Timmermans első alelnök a következő szavakkal méltatta a megállapodás létrejöttét: „Ma megálllapodtunk arról, hogy a megfelelő eszközökkel segítjük a bűnüldöző szerveket a bűnözők elfogásában és az európai polgárok hatékonyabb védelmében. A bűnüldöző szervek tagjai, a határőrök és a migrációs tisztviselők az EU bármely pontján közvetlenül és azonnal dolgozni tudnak majd a rendelkezésre álló összes információval. Az európaiak elvárják, hogy az Unió garantálja biztonságukat, és a mai megállapodással megerősítettük ezt lehetővé tevő közös képességünket.”

 Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A mai megállapodással megteremtettük az uniós biztonsági infrastruktúra alapvető elemét. A jövőben a különböző információs rendszereink minden tekintetben összekapcsolódnak majd. Itt mutatkozik meg az Európai Unió igazi jelentősége: a megfelelő eszközök biztosításával támogatjuk határőreinket és rendőreinket abban, hogy teljesítsék feladataikat és megvédjék az európai polgárokat.”

Julian King, a biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „A megállapodással a „frontvonalban” dolgozók, a rendőrök és határőrök részéről felmerült igényeket teljesítjük. Nem arról van szó, hogy egyetlen hatalmas adatbázist hozunk létre vagy több adatot gyűjtünk össze, hanem arról, hogy segítjük a bűnüldöző szerveket abban, hogy a meglévő információkat intelligensebben és célzottabban tudják felhasználni és feladataikat az alapvető jogok teljes tiszteletben tartása mellett hajtsák végre.”

Az új eszközök lehetővé teszik, hogy a meglévő és a jövőbeli uniós információs rendszerek, így a határregisztrációs rendszer (EES), az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS), valamint az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS-TCN) kommunikáljanak egymással, így biztosítva, hogy ne maradjanak fontos információk feltáratlanul. Az új eszközökkel:

  • Egyetlen kattintással elvégezhető a meglévő adatok keresztellenőrzése: az európai keresőportál lehetővé teszi a határőrök és a rendőrség számára, hogy – hozzáférési jogosultságuk alapján – a személyazonosító okmányokat egyetlen képernyőn egyidejűleg ellenőrizzék valamennyi uniós információs rendszerben. A tisztviselőknek az okmányok ellenőrzéséhez ezentúl nem kell több adatbázist lekérdezniük, hanem másodperceken belül teljes és pontos képet kapnak;
  • Javítható a személyazonossággal való visszaélés felderítése: az ujjnyomat és arcképmás felhasználásával a meglévő információs rendszerekben keresést végző közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatásnak, valamint az Unión kívüli állampolgárok személyazonosító adatait tároló közös személyazonosítóadat-tárnak köszönhetően a határőrök és a rendőrök képesek lesznek a veszélyes bűnözők jobb azonosítására. Emellett a többszörös személyazonosságot felismerő rendszer keresztellenőrzéseket végez és azonnal jelzi, ha valaki hamis személyazonosítót használ vagy többszörös személyazonossággal rendelkezik;
  • Javul a bűnüldöző hatóságok információhoz való hozzáférése: a kétlépcsős módszer segítségével a bűnüldöző szervek tagjai hatékonyabb és biztonságosabb módon vehetik igénybe az uniós információs adatbázisokat. Amennyiben a tisztviselő által keresett információ egyezik a rendszerek valamelyikében található információval (vagyis van „találat”), a tisztviselő – az egyes rendszerek konkrét szabályainak megfelelően – célzottabb hozzáférést kérhet;
  • Biztosítható az alapvető emberi jogok védelme: az interoperabilitási keret nem módosítja az uniós információs rendszerek igénybevételére és célhoz kötöttségére vonatkozó szabályokat, így biztosítva az alapvető emberi jogok védelmét. Továbbá egy kifejezetten ezért létrehozott webszolgáltatás elérhetővé teszi a harmadik országbeli állampolgárok számára a nemzeti hatóságok kapcsolattartási adatait, ezáltal lehetővé téve adatvédelmi jogaik gyakorlását.

A következő lépések

A biztonság, határigazgatás és migrációkezelés területén használt uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás keretét létrehozó két rendeletet most hivatalosan el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Ezt követően a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagy méretű információs rendszereinek operatív irányításáért felelős uniós ügynökség, az eu-LISA lesz felelős az uniós információs rendszerek interoperabilitását biztosító technikai elemek kidolgozásáért és bevezetéséért.

Háttér-információk

Jelenleg az uniós információs rendszerek nem kommunikálnak kellő mértékben egymással – az információkat külön tárolják egymáshoz nem kapcsolódó rendszerekben, így azok széttöredezettek, összetettek és nehezen működtethetők. Ez azzal kockázattal jár, hogy egyes információelemek észrevétlenül maradnak. A Juncker-bizottság számára alapvető fontosságú az adatkezelés jelenlegi hiányosságainak megszüntetése és a meglévő információs rendszerek interoperabilitásának javítása.

Juncker elnöknek az Unió helyzetét értékelő 2016. évi beszédével párhuzamosan a Bizottság előterjesztette a szilárd és intelligens határigazgatási és biztonsági információs rendszerekről szóló közleményt, és ezzel eszmecserét indított arról, hogy az uniós információs rendszerek miként járulhatnak hozzá még eredményesebben a határigazgatáshoz és a belső biztonsághoz.

Azóta a Bizottság rendszeresen jelentést tesz az uniós információs rendszerek fennmaradó hiányosságainak megszüntetése terén elért eredményekről, hogy e rendszerek észszerűbben és hatékonyabban működhessenek együtt egymással. 2017 májusában a Bizottság új megközelítést javasolt a migráció, a biztonság és a határigazgatás területén működő uniós információs rendszerek teljes interoperabilitásának 2020-ig történő megvalósításához, majd 2017 decemberében előterjesztette az ehhez kapcsolódó jogalkotási javaslatokat.

További információk

Sajtóközlemény – Biztonsági unió: A Bizottság megszünteti az információs hézagokat az uniós polgárok hatékonyabb védelme érdekében

Sajtóközlemény – Biztonsági unió: a Bizottság új megközelítésbe helyezi az információs rendszerek közötti interoperabilitást

Tájékoztató – Biztonsági unió: Az információs hézagok megszüntetése

Tájékoztató – Uniós információs rendszerek

IP/19/846

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar