Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnosna unija: Sigurnosna unija: Komisija pozdravlja politički dogovor o uklanjanju nedostataka u protoku informacija među informacijskim sustavima

Bruxelles, 5. veljače 2019.

Europski parlament i Vijeće danas su postigli politički dogovor o prijedlogu Komisije kojim se bitni sigurnosni nedostaci uklanjaju pametnijim i ciljanijim integriranim radom informacijskih sustava EU-a za upravljanje sigurnošću, migracijama i granicama. Taj je interoperabilni okvir politički prioritet za 2018. – 2019. Službenicima graničnog nadzora i policijskim službenicima omogućit će pravodoban pristup pravim informacijama gdje im je to potrebno.

Pozdravljajući dogovor prvi potpredsjednik Frans Timmermans rekao je: Zahvaljujući današnjem dogovoru službenici za izvršavanje zakonodavstva moći će uspješnije otkrivati kriminal i štititi Europljane. Službenicima za izvršavanje zakonodavstva, službenicima graničnog nadzora i službenicima za migracije svugdje će u EU-u bez odgode biti raspoložive sve informacije. Europljani se u Europi moraju osjećati zaštićenima, a danas smo to u stanju dodatno zajamčiti.

 Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Današnji dogovor neizostavan je za našu sigurnosnu infrastrukturu. U budućnosti će naši informacijski sustavi biti povezani u svim aspektima. To je Europska unija u najboljem svjetlu: štiti svoje građane tako što službenicima graničnog nadzora i policiji na raspolaganje stavlja alate koji su im za to potrebni.

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King dodao je: Osluškujemo potrebe policijskih službenika, službenika graničnog nadzora i ostalih koji su na prvoj crti. Ne stvaramo veliku bazu podataka niti prikupljamo dodatne podatke, nego postojeće informacije koristimo pametnije i ciljanije kako bi tijela za izvršavanje zakonodavstva mogla obavljati svoje dužnosti. Pritom su temeljna prava u cijelosti zaštićena.

Novim će se alatima omogućiti komunikacija između postojećih i budućih informacijskih sustava EU-a, kao što su sustav ulaska/izlaska (EES), europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanje (ETIAS) i europski informacijski sustav kaznene evidencije za državljane trećih zemalja (ECRIS-TCN), kako važni dijelovi informacija ne bi promakli. Novim će se alatima:

  • Podaci provjeravati jednim klikom: Europski portal za pretraživanje omogućit će službenicima graničnog nadzora i policiji da, u skladu sa svojim pravima pristupa, istovremeno na jedinstvenom zaslonu mogu provjeriti osobne isprave u svim informacijskim sustavima EU-a. Službenici više neće morati provjeravati dokumente u više baza podataka – u nekoliko će sekundi imati potpunu i točnu sliku.
  • Bolje otkrivati zlouporabe identiteta: službenici graničnog nadzora i policija lakše će identificirati opasne kriminalce zahvaljujući zajedničkoj usluzi uspoređivanja biometrijskih podataka, u kojoj će se upotrebljavati otisci prstiju i prikazi lica u svrhu pretraživanja postojećih informacijskih sustava, te zajedničkog repozitorija podataka o identitetu, u kojem će se pohranjivati osobni podaci državljana trećih zemalja. Osim toga, detektorom višestrukih identiteta provjerit će se i odmah označiti svi koji se služe lažnim ili višestrukim identitetima.
  • Tijelima za izvršavanje zakonodavstva olakšati pristup: Službenici za izvršavanje zakonodavstva moći će u dva koraka na učinkovitiji i sigurniji način pristupati informacijskim bazama podataka EU-a. Kad se informacije koje unosi službenik pronađu u nekom od sustava, službenik će moći zatražiti ciljaniji pristup u skladu s posebnim pravilima za svaki sustav.
  • Štititi temeljna prava: Okvirom za interoperabilnost neće se promijeniti pravila o pristupu i ograničavanju upotrebe informacijskih sustava EU-a sukladno svrsi. Temeljna prava ostaju zaštićena. Osim toga, državljani trećih zemalja na namjenskim će internetskim stranicama imati uvid u podatke za kontakt nacionalnih tijela kako bi mogli lakše ostvariti svoja prava na zaštitu podataka.

Sljedeći koraci

Europski parlament i Vijeće trebaju službeno donijeti dvije uredbe kojima se uspostavlja okvir za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a za upravljanje sigurnošću, granicama i migracijama.

Potom bi Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) bila odgovorna za razvoj i uvođenje tehničkih komponenti kojima će se uspostaviti interoperabilnost informacijskih sustava EU-a.

Kontekst

Informacijski sustavi EU-a trenutačno ne komuniciraju dovoljno. Podaci se pohranjuju odvojeno u nepovezanim sustavima i stoga su rascjepkani, složeni i zahtjevni za rad. Zbog toga bi neke informacije mogle promaknuti. Prevladavanje postojećih nedostataka u upravljanju podacima i poboljšanje interoperabilnosti postojećih informacijskih sustava prioritet je Junckerove Komisije.

Uz govor predsjednika Junckera o stanju Unije 2016., Komisija je predstavila Komunikaciju o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost i tako zapodjenula raspravu o tome kako pospješiti rad informacijskih sustava EU-a kako bi se poboljšalo upravljanje granicama i povećala unutarnja sigurnost.

Komisija je u međuvremenu redovito izvješćivala o tome kako napreduje uklanjanje preostalih nedostataka u protoku informacija u informacijskim sustavima EU-a kako bi ti sustavi zajedno funkcionirali pametnije i djelotvornije. Komisija je u svibnju 2017. predložila novi pristup za postizanje potpune interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a za upravljanje sigurnošću, granicama i migracijama do 2020., a zatim i zakonodavne prijedloge u prosincu 2017.

Dodatne informacije

Priopćenje za tisak – Sigurnosna unija: Komisija rješava nedostatke u protoku informacija za bolju zaštitu građana EU-a

Priopćenje za tisak – Sigurnosna unija: Komisijin novi pristup interoperabilnosti informacijskih sustava

Informativni članak – Sigurnosna unija: Uklanjanje nedostataka u protoku informacija

Informativni članak – Informacijski sustavi EU-a

IP/19/846

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar