Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Kommissionen udtrykker tilfredshed med politisk aftale om at lukke hullerne mellem informationssystemerne

Bruxelles, den 5. februar 2019

.

Europa-Parlamentet og Rådet nåede i dag til politisk enighed om Kommissionens forslag om at lukke vigtige huller i sikkerheden ved at få EU-informationssystemer inden for sikkerhed, migrations- og grænsestyring til at arbejde sammen på en mere intelligent og målrettet måde. Denne interoperable ramme er en politisk prioritet for 2018-2019 og kommer til at sikre, at grænsevagter og politibetjente får adgang til de rigtige oplysninger, når og hvor de har brug for det for at kunne udføre deres opgaver.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtrykker tilfredshed med aftalen og udtaler: "I dag er vi blevet enige om at give retshåndhævelsesmedarbejdere de rette værktøjer, der kan hjælpe dem med at fange kriminelle og yde europæerne bedre beskyttelse. Politibetjente, kystvagter og migrationsmedarbejdere overalt i EU vil kunne arbejde direkte og smidigt, når de har alle oplysninger til rådighed. Europæerne forventer at kunne være sikre i Europa, og i dag har vi øget vores fælles muligheder for at blive dette."

 Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtaler: "I dag har vi fået styr på en meget vigtig del af vores sikkerhedsinfrastruktur. Fremover vil alle løse tråde i vores forskellige informationssystemer blive forbundet. Dette er EU, når det er bedst: vi styrker og støtter vores grænsevagter og politifolk med de rette værktøjer til at udføre deres arbejde og beskytte de europæiske borgere."

Kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, Julian King, tilføjer: "Det handler om at reagere på opfordringerne fra frontlinjemedarbejdere, politi og grænsevagter. Ikke om at oprette en stor database eller indsamle flere data, men om at bruge de eksisterende oplysninger på en mere intelligent og målrettet måde som en hjælp for det retshåndhævende personale i det daglige arbejde, samtidig med at de grundlæggende rettigheder overholdes."

De nye værktøjer vil gøre det muligt for såvel eksisterende som fremtidige EU-informationssystemer, f.eks. ind- og udrejsesystemet (EES), EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), at tale sammen og dermed forebygge, at vigtige oplysninger overses. Med de nye værktøjer kan:

  • eksisterende data krydstjekkes med et enkelt klik: en europæisk søgeportal vil gøre det muligt for grænsevagter og politi at foretage samtidig kontrol af identitetsdokumenter ved at kontrollere dem i alle EU-informationssystemer på én og samme skærm i overensstemmelse med deres eksisterende ret til adgang. Betjentene skal ikke længere kontrollere dokumenter i flere forskellige databaser, da de i løbet af få sekunder vil få et fuldstændigt og præcist overblik
  • identitetssvig lettere afsløres: grænsevagter og politi vil bedre kunne identificere farlige kriminelle takket være den fælles biometriske matchtjeneste, der kommer til at anvende fingeraftryk og ansigtsbilleder ved søgninger på tværs af eksisterende informationssystemer, og et fælles identitetsregister, der lagrer tredjelandsstatsborgeres personoplysninger. En multiidentitetsdetektor foretager herudover krydstjek og afslører øjeblikkeligt enhver, der anvender falske eller flere identiteter
  • adgangen til retshåndhævelse forbedres: retshåndhævende myndigheder vil kunne søge i EU-informationsdatabaser på en mere effektiv og sikker måde baseret på en totrinstilgang. Når en betjent søger oplysninger og opnår et match med oplysninger i et af systemerne (dvs. får et "hit"), vil vedkommende kunne anmode om mere målrettet adgang i overensstemmelse med de specifikke regler for de enkelte systemer
  • de grundlæggende rettigheder beskyttes: interoperabilitetsrammen vil ikke betyde en ændring af reglerne om adgang og formålsbegrænsning for EU's informationssystemer og sikrer således, at de grundlæggende rettigheder fortsat beskyttes. En særlig webtjeneste kan give tredjelandsstatsborgere de nationale myndigheders kontaktoplysninger, hvilket kan lette udøvelsen af deres ret til databeskyttelse.

De næste skridt

De to forordninger om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer for sikkerhed, grænse- og migrationsstyring vil nu formelt skulle vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet.

Når de er blevet vedtaget, vil eu-LISA (Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) være ansvarligt for udvikling og udrulning af de tekniske komponenter, der kræves til at gøre EU's informationssystemer interoperable.

Baggrund

På nuværende tidspunkt taler EU's informationssystemer ikke i tilstrækkelig grad sammen – oplysningerne lagres separat i systemer, der ikke er sammenkoblede, så de bliver fragmenterede, komplekse og vanskelige at anvende. Dermed er der risiko for, at oplysninger slipper gennem nettet. Det har været en prioritet for Juncker-Kommissionen at afhjælpe de nuværende mangler i dataforvaltningen og forbedre de eksisterende informationssystemers interoperabilitet.

Sideløbende med Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i 2016 fremlagde Kommissionen en meddelelse om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed, hvilket satte gang i en drøftelse om, hvordan EU's informationssystemer kan komme til at arbejde bedre sammen med henblik på at forbedre grænseforvaltningen og den indre sikkerhed.

Siden da har Kommissionen regelmæssigt rapporteret om de fremskridt, der er gjort med at lukke de resterende huller i EU's informationssystemer, således at de kan arbejde sammen på en mere intelligent og effektiv måde. Kommissionen foreslog i maj 2017 en ny tilgang med henblik på at opnå fuld interoperabilitet mellem EU's informationssystemer for sikkerhed, grænse- og migrationsstyring inden 2020 og fulgte op med et lovgivningsforslag i december 2017.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse – Sikkerhedsunionen: Kommissionen lukker informationshuller for bedre at beskytte borgerne

Pressemeddelelse – Sikkerhedsunionen: Kommissionen foreslår ny tilgang til interoperabilitet mellem informationssystemer

Faktablad — Sikkerhedsunionen: Lukning af informationshuller

Faktablad — EU-informationssystemer

IP/19/846

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar