Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnostní unie: Bezpečnostní unie: Komise vítá politickou dohodu o odstranění mezer mezi informačními systémy

Brusel 5. února 2019

Evropský parlament a Rada dnes dosáhly politické dohody o návrhu Komise, jehož cílem je odstranit závažné bezpečnostní nedostatky díky inteligentnější a účinnější spolupráci informačních systémů EU pro bezpečnost, migraci a správu hranic. Tento interoperabilní rámec představující politickou prioritu na období 2018–2019 zajistí, aby příslušníci pohraniční stráže a policisté měli přístup ke správným informacím, kdykoli a kdekoli to budou při výkonu svého povolání potřebovat.

První místopředseda Komise Frans Timmermans dohodu uvítal: „Dnes jsme se dohodli na tom, že pracovníkům donucovacích orgánů poskytneme vhodné nástroje pro dopadení zločinců a lepší ochranu Evropanů. Příslušníci donucovacích orgánů, pohraniční stráže a imigrační úředníci kdekoli v EU budou moci přímo a okamžitě pracovat s veškerými dostupnými informacemi. Evropané očekávají, že budou v Evropě v bezpečí, a my jsme dnes naši schopnost toho dosáhnout posílili.“

 Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Dnes plníme svůj závazek související s ústředním prvek naší bezpečnostní infrastruktury. V budoucnu budou všechny údaje našich jednotlivých informačních systémů vzájemně propojeny. Takto má Evropa fungovat: podpořit pohraniční stráž a policisty tím, že jim poskytne vhodné nástroje, které potřebují pro plnění svých úkolů a ochranu evropských občanů.“

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King dodal: „Jde o reakci na volání osob v přední linii, policie a pohraniční stráže. Nejde o to vytvořit jednu velkou databázi nebo shromažďovat více údajů, ale o to používat stávající informace inteligentnějším a cílenějším způsobem, který donucovacím orgánům pomůže plnit jejich úkoly, a to při plném respektování základních práv.“

Nové nástroje umožní vzájemnou komunikaci stávajících i budoucích informačních systémů EU, jako je Systém vstupu/výstupu (EES), Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS-TCN), takže důležité informace již nezůstanou skryté. Cílem těchto nových nástrojů je:

  • Křížová kontrola stávajících údajů jedním kliknutím: Evropský vyhledávací portál umožní pohraniční stráži a policii provádět souběžnou kontrolu dokladů totožnosti ve všech informačních systémech EU na jedné obrazovce, v souladu s jejich stávajícími přístupovými právy. Úředníci již nebudou muset ověřovat doklady ve více databázích, protože během několika vteřin budou mít k dispozici kompletní a přesné informace.
  • Lépe odhalovat podvodné zneužití totožnosti: Díky sdílené službě pro porovnávání biometrických údajů, jež bude pro vyhledávání ve stávajících informačních systémech používat otisky prstů a zobrazení obličeje, a společnému úložišti údajů o totožnosti, v němž se budou ukládat biografické údaje občanů ze zemí mimo EU, bude moci pohraniční stráž a policie lépe identifikovat nebezpečné zločince. Detektor vícenásobné totožnosti navíc porovná a okamžitě označí každého, kdo používá podvodnou nebo vícenásobnou totožnost.
  • Zlepšit přístup pro účely prosazování práva: Pracovníci donucovacích orgánů budou moci nahlížet do informačních databází EU účinnějším a bezpečnějším způsobem, a to ve dvou fázích. Jestliže bude při vyhledávání určitých informací nalezena shoda s informacemi obsaženými v jednom ze systémů (tj. bude oznámen „pozitivní nález“), bude moci pracovník, který vyhledávání provádí, požádat v souladu s konkrétními pravidly pro jednotlivé systémy o cílenější přístup.
  • Chránit základní práva: Rámec interoperability nezmění pravidla týkající se přístupu a omezení účelu informačních systémů EU, a základní práva tak budou i nadále chráněna. Zvláštní internetová služba navíc poskytne státním příslušníkům třetích zemí kontaktní údaje vnitrostátních orgánů, a usnadňuje tak výkon jejich práv na ochranu údajů.

Další kroky

Obě nařízení, kterými se stanoví rámec interoperability informačních systémů EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace, bude nyní muset oficiálně přijmout Evropský parlament a Rada.

Po jejich přijetí bude za vývoj a zavádění technických prvků, které zajistí interoperabilitu informačních systémů EU, odpovědná agentura eu-LISA, která vykonává provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Souvislosti

Informační systémy EU spolu v současné době nekomunikují dostatečně – informace jsou odděleně uloženy v nepropojených systémech, což vede k tomu, že jsou roztříštěné, složité a náročné na používání. Hrozí tedy, že informace uniknou. Překonání současných nedostatků v oblasti správy údajů a zlepšení interoperability stávajících informačních systémů je jednou z priorit Junckerovy Komise.

Spolu s projevem předsedy Junckera o stavu Unie v roce 2016 předložila Komise sdělení o silnějších a inteligentnějších informačních systémech pro ochranu hranic a bezpečnost a zahájila diskusi o tom, jak zlepšit fungování informačních systémů EU s cílem posílit správu hranic a vnitřní bezpečnost.

Od té doby Komise pravidelně informuje o pokroku v odstraňování zbývajících nedostatků v informačních systémech EU, tak aby mohly efektivněji a inteligentněji spolupracovat. V květnu 2017 Komise navrhla nový přístup, jak do roku 2020 dosáhnout úplné interoperability informačních systémů EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace a následně v prosinci 2017 předložila příslušné legislativní návrhy.

Další informace

Tisková zpráva – V rámci vytváření bezpečnostní unie Komise odstraňuje informační nedostatky s cílem lépe chránit občany

Tisková zpráva – V rámci vytváření bezpečnostní unie Komise představila nový přístup k interoperabilitě informačních systémů

Informativní přehled – bezpečnostní unie: odstranění informačních nedostatků

Informativní přehled – informační systémy EU

IP/19/846

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar