Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: Komisija priporočila pogajanja o mednarodnih pravilih za pridobivanje elektronskih dokazov

Bruselj, 5. februarja 2019

Evropska komisija je danes priporočila sodelovanje v dveh sklopih mednarodnih pogajanj o čezmejnih pravilih za pridobivanje elektronskih dokazov.

Glede na to, da je dostop do dokazov na spletu potreben v večini kazenskih preiskav in da so ti dokazi pogosto zunaj EU, je treba policijo in pravosodne organe nujno opremiti s hitrimi in učinkovitimi orodji, ki bodo ustrezala sedanjim razmeram. 

Na podlagi sklepov Evropskega sveta iz oktobra 2018 je Komisija predstavila dva pogajalska mandata, enega za pogajanja z Združenimi državami in drugega za Drugi dodatni protokol h Konvenciji Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti (Budimpeški konvenciji). Oba mandata, ki ju mora odobriti Svet, vključujeta posebne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov, zasebnost in procesne pravice posameznikov.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „Kazniva dejanja in terorizem se ne ustavijo pred evropskimi mejami. Potrebne dokaze za njihovo preiskovanje je še težje odkriti znotraj meja in jurisdikcij. Zato danes predlagamo okrepitev našega sodelovanja na področju varnosti z Združenimi državami in Svetom Evrope, da se evropskim organom zagotovi dostop do ključnih elektronskih dokazov, ki jih potrebujejo za preiskave kaznivih dejanj.“

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Storilci za organizacijo svojih kaznivih dejanj in prikrivanje dokazov o njih uporabljajo hitre, sodobne tehnologije. Velik del podatkov, potrebnih za izsleditev teh storilcev, se hrani v ZDA oziroma jih hranijo družbe iz ZDA. Čas je, da pripravimo celovit sporazum EU z Združenimi državami, da se pospeši dostop naših organov kazenskega pregona do takih dokazov. Tak sporazum bo okrepil našo varnost, hkrati pa varoval zasebnost podatkov in postopkovne pravice naših državljanov.

Komisar za varnostno unijo Julian King je dejal: „Teroristom in storilcem kaznivih dejanj ne smemo dovoliti, da z zlorabo sodobnih tehnologij najdejo varno zatočišče na spletu. Zapolniti je treba pravne vrzeli, na mednarodni ravni pa moramo skupaj še naprej krčiti prostor, v katerem delujejo.“ 

Zaradi vse večjega števila preiskav, v katerih je potreben dostop do elektronskih dokazov, kot so na primer elektronska pošta ali dokumenti v oblaku, je Komisija aprila 2018 predlagala nova pravila, ki policijskim in pravosodnim organom lajšajo sledenje indicem na spletu in prek meja. Ker več ponudnikov storitev nima sedeža v EU, današnja mandata zaokrožujeta nova pravila za zagotovitev tesnejšega sodelovanja na mednarodni ravni.

Priporočilo o začetku pogajanj z ZDA

Ponudniki storitev s sedežem v ZDA trenutno sodelujejo z evropskimi organi kazenskega pregona na prostovoljni podlagi in se v skladu z zakonodajo ZDA v nekaterih primerih ne smejo neposredno odzvati na evropske zahteve za dostop do elektronskih dokazov. Cilj pogajalskega mandata, ki ga predlaga Komisija, je:

  • zagotavljanje pravočasnega dostopa do elektronskih dokazov za organe kazenskega pregona v EU in ZDA s skrajšanjem roka za posredovanje zahtevanih podatkov na 10 dni (trenutno postopek v povprečju traja 10 mesecev);
  • reševanje pravnih sporov z določitvijo opredelitev in vrst zajetih podatkov, pojasnitvijo pravnih obveznosti in zagotovitvijo vzajemnih pravic za vse strani;
  • zagotavljanje močnih zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov, zasebnost in procesne pravice ob polnem spoštovanju temeljnih pravic ter načel nujnosti in sorazmernosti.

Sodelovanje v pogajanjih v skladu z Budimpeško konvencijo

Budimpeška konvencija je osrednji del mednarodnega sodelovanja na področju boja proti kibernetski kriminaliteti, ki zagotavlja celovit okvir za sodelovanje več kot 60 držav. Ko bo Drugi dodatni protokol veljaven, bo to mednarodno sodelovanje še dodatno okrepil, tudi kar zadeva pridobitev dostopa do elektronskih dokazov, izboljšanje medsebojne pravne pomoči in vzpostavitev skupnih preiskav. Komisija je danes predlagala mandat za sodelovanje pri teh pogajanjih v imenu Evropske unije in njenih članic, da se zagotovijo:

  • združljivost Protokola s sedanjo in prihodnjo zakonodajo EU, tudi na področju čezmejnega dostopa do elektronskih dokazov;
  • okrepljeno mednarodno sodelovanje z učinkovitejšo medsebojno pravno pomočjo, med drugim s poenostavljenimi zahtevami, in ustanavljanjem skupnih preiskovalnih skupin;
  • neposredno sodelovanje organov kazenskega pregona s ponudniki storitev v drugih jurisdikcijah;
  • močnejši zaščitni ukrepi za varstvo osebnih podatkov in nacionalne prakse v zvezi s čezmejnim dostopom do podatkov.

Naslednji koraki

Komisija je priporočili za pogajalska mandata predložila Svetu. Svet bo priporočili zdaj preučil, saj mora uradno sprejeti sklep o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj v skladu s pogajalskimi smernicami, določenimi v mandatih.

Ozadje

Elektronski dokazi so potrebni v približno 85 % kazenskih preiskav in pri dveh tretjinah teh preiskav je treba dokaze pridobiti od ponudnikov spletnih storitev s sedežem v drugi jurisdikciji. Trenutno imajo največji ponudniki storitev sedež v ZDA. Število zahtev, naslovljenih na glavne ponudnike spletnih storitev, se ves čas povečuje in se je v obdobju 2013–2018 povzpelo za 84 %.

V evropski agendi za varnost iz aprila 2015 se je Komisija zavezala, da bo pregledala ovire za kazenske preiskave. Po tragičnih dogodkih v Bruslju 22. marca 2016 so ministri EU za pravosodje in notranje zadeve dali prednost sprejetju ukrepov za zagotovitev učinkovitejšega in uspešnejšega zavarovanja in pridobivanja digitalnih dokazov. Ministri EU so o tem vprašanju že večkrat razpravljali in aprila 2018 je Komisija predlagala nova pravila za čezmejni dostop do elektronskih dokazov. Oktobra 2018 so evropski voditelji pozvali Komisijo, naj nujno predloži pogajalske mandate za mednarodne sporazume o elektronskih dokazih. O tem se je razpravljalo tudi na nedavnih srečanjih ministrov EU in ZDA za pravosodje in notranje zadeve.

Več informacij

Vprašanja in odgovori: mandat za sodelovanje med EU in ZDA na področju elektronskih dokazov

Vprašanja in odgovori: mandat za dodatni protokol k Budimpeški konvenciji

Priporočilo o odobritvi začetka pogajanj med EU in ZDA o čezmejnem dostopu do elektronskih dokazov

Priporočilo o odobritvi sodelovanja v pogajanjih o Drugem dodatnem protokolu h Konvenciji Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti (CETS št. 185)

Povezave do vseh dokumentov, ki so na voljo, najdete tukaj.

 

IP/19/843

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar