Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonsági unió: a Bizottság tárgyalásokat kezdeményez az elektronikus bizonyítékok beszerzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról

Brüsszel, 2019. február 5.

Az Európai Bizottság ma az elektronikus bizonyítékok határokon átnyúló beszerzésére vonatkozó szabályokkal összefüggésben két nemzetközi tárgyalás megindítását javasolja.

Mivel a nyomozások nagy részénél olyan bizonyítékokra van szükség, amelyek online módon és gyakran az EU-n kívülről szerezhetők be, a rendőri és az igazságügyi hatóságokat sürgősen el kell látni a modern realitásoknak megfelelő gyors és hatékony eszközökkel. 

A Bizottság az Európai Tanács 2018. októberi következtetéseinek megfelelve két tárgyalási meghatalmazást terjesztett elő: egyet az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások, egyet pedig az Európa Tanács számítástechnikai bűnözésről szóló Budapesti Egyezményéhez csatolt második kiegészítő jegyzőkönyv kapcsán. Mindkét meghatalmazás konkrét biztosítékokat ír elő az egyének adatainak, magánéletének és eljárási jogainak védelmével kapcsolatban; a meghatalmazások most a Tanács jóváhagyására várnak.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A bűnözés és a terrorizmus nem áll meg Európa határain. A határokon átnyúló bűncselekmények kivizsgálásához szükséges bizonyítékok határokhoz és joghatóságokhoz kötve a szokásosnál is nehezebben szerezhetők be. Ezért a mai napon javaslatot teszünk az Egyesült Államokkal és az Európa Tanáccsal való biztonsági együttműködésünk fokozására, hogy ezáltal hozzáférést biztosítsunk az európai hatóságok által folytatott nyomozások szempontjából létfontosságú elektronikus bizonyítékokhoz.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A bűnözők gyors, modern technológiákat használnak bűncselekményeik szervezéséhez és a bizonyítékok eltüntetéséhez. A felkutatásukhoz szükséges adatok jó részét az Egyesült Államokban vagy egyesült államokbeli vállalatoknál tárolják. Itt az ideje, hogy átfogó, uniós szintű megállapodást kössünk az Egyesült Államokkal annak érdekében, hogy felgyorsítsuk bűnüldöző hatóságaink ilyen adatokhoz való hozzáférését. E megállapodás erősíteni fogja biztonságunkat, és egyben védelmezni fogja polgáraink adatait, magánéletét és eljárásjogi biztosítékait.”

Julian King, a biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „Nem engedhetjük, hogy a terroristák vagy a bűnözők a modern technológiákkal visszaélve online menedéket találjanak. Be kell zárnunk a jogi kiskapukat, és együtt, nemzetközi szinten folytatnunk kell működési területeik felszámolását.” 

Mivel egyre több nyomozáshoz van szükség elektronikus bizonyítékokra – például a felhőben tárolt e-mailekre vagy dokumentumokra –, a Bizottság 2018 áprilisában olyan új szabályokat terjesztett elő, amelyek megkönnyítik a rendőri és igazságügyi hatóságok számára a határokon átnyúló online nyomozást. Számos szolgáltató székhelye az EU-n kívül található, ezért a mai meghatalmazások célja, hogy az új szabályokat kiegészítsék a nemzetközi szintű együttműködés fokozásának lehetőségével.

Az USA-val folytatandó tárgyalások megkezdésére vonatkozó ajánlás

Az egyesült államokbeli szolgáltatók jelenleg önkéntes alapon működnek együtt az európai bűnüldöző hatóságokkal, és az amerikai jog alapján nem mindig válaszolhatnak közvetlenül az elektronikus bizonyítékokhoz való hozzáférés iránti európai kérelmekre. A Bizottság által javasolt tárgyalási meghatalmazás célja, hogy:

  • a kért adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidő 10 napra rövidítésével kellő időben történő hozzáférést biztosítson az Európai Unió és az Egyesült Államok bűnüldöző hatóságai számára az elektronikus bizonyítékokhoz (ez jelenleg átlagosan 10 hónapot vesz igénybe);
  • az érintett adatok fogalmának és típusának meghatározásával, a jogi kötelezettségek tisztázásával és az összes félre vonatkozó kölcsönös jogok biztosításával megelőzze a jogi konfliktusokat;
  • az alapvető jogoknak, valamint a szükségesség és az arányosság elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett erős biztosítékokat nyújtson az adatvédelem, a magánélet védelme és az eljárási jogok tekintetében.

A Budapesti Egyezmény keretében zajló tárgyalásokon való részvétel

A Budapesti Egyezmény a számítástechnikai bűnözés elleni nemzetközi együttműködés központi elemeként több mint 60 ország számára biztosít átfogó keretet az együttműködéshez. A második kiegészítő jegyzőkönyv, amint hatályba lép, tovább erősíti ezt a nemzetközi együttműködést, beleértve az elektronikus bizonyítékok beszerzését, a kölcsönös jogi segítségnyújtás fokozását és a közös nyomozások indítását. A Bizottság a mai napon meghatalmazást kért arra, hogy az Európai Unió és annak tagállamai nevében részt vegyen a szóban forgó tárgyalásokon a következők biztosítása érdekében:

  • a jegyzőkönyv összeegyeztethetősége a jelenlegi és jövőbeli uniós jogszabályokkal, többek között az elektronikus bizonyítékokhoz való, határokon átnyúló hozzáférés területén;
  • fokozott nemzetközi együttműködés a kölcsönös jogsegély hatékonyabbá tétele révén, ideértve a kérelmek egyszerűsítését és a közös nyomozócsoportok létrehozását;
  • közvetlen együttműködés a bűnüldöző szervek és a más joghatóság alá tartozó szolgáltatók között;
  • erősebb biztosítékok a személyes adatok és nemzeti gyakorlatok védelme érdekében a határokon átnyúló adathozzáféréssel összefüggésben.

A következő lépések

A Bizottság két, tárgyalási meghatalmazásra irányuló ajánlást terjesztett a Tanács elé. A Tanácsnak az ajánlások vizsgálata után hivatalos határozatot kell elfogadnia, amelyben felhatalmazza a Bizottságot a meghatalmazás szerinti tárgyalási irányelveknek megfelelő tárgyalások megkezdésére.

Háttér-információk

A nyomozások mintegy 85%-ánál elektronikus bizonyítékokra van szükség, és ezen esetek kétharmadában az ilyen bizonyítékokat más joghatóság alá tartozó online szolgáltatóktól kell beszerezni. A legnagyobb szolgáltatók jelenleg az Egyesült Államokban találhatók. A fő online szolgáltatókhoz benyújtott adatkérelmek száma folyamatosan nő, és a 2013–2018 közötti időszakban 84%-kal emelkedett.

A 2015. áprilisi európai biztonsági stratégiában a Bizottság kötelezettséget vállalt a nyomozási akadályok felülvizsgálatára. A 2016. március 22-i tragikus brüsszeli eseményeket követően az EU bel- és igazságügyi miniszterei prioritást adtak azon intézkedések elfogadásának, amelyek a digitális bizonyítékok hatékonyabb és eredményesebb biztosítására és beszerzésére irányulnak. Az uniós miniszterek azóta számos alkalommal megvitatták a kérdést, majd a Bizottság 2018 áprilisában új szabályokat javasolt az elektronikus bizonyítékokhoz való határokon átnyúló hozzáférés tekintetében. Az európai vezetők 2018 októberében felkérték a Bizottságot, hogy sürgősen nyújtsa be az elektronikus bizonyítékokról szóló nemzetközi megállapodásokra vonatkozó tárgyalási meghatalmazásokat. A kérdést az EU és az Egyesült Államok bel- és igazságügyi minisztereinek közelmúltbeli találkozóin is megvitatták.

További információk

Kérdések és válaszok: tárgyalási meghatalmazás az elektronikus bizonyítékok terén az EU és az USA között folytatandó együttműködéssel kapcsolatban

Kérdések és válaszok: tárgyalási meghatalmazás a Budapesti Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvével kapcsolatban

Ajánlás az EU és az USA között az elektronikus bizonyítékokhoz való határokon átnyúló hozzáférésre vonatkozó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

Ajánlás az Európa Tanács számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményének (CETS 185. szám) második kiegészítő jegyzőkönyvére vonatkozó tárgyalásokon való részvételről

Az összes dokumentumhoz vezető linkek itt találhatók.

 

IP/19/843

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar