Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen inför slutgiltiga skyddsåtgärder på import av stålprodukter

Bryssel den 1 februari 2019

Kommissionen inför slutgiltiga skyddsåtgärder på import av stålprodukter.

Europeiska kommissionen har idag offentliggjort en förordning om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av stålprodukter. Dessa åtgärder kommer att träda i kraft i morgon, den 2 februari, och ersätta de provisoriska skyddsåtgärder som gällt sedan juli 2018.

Kommissionen inledde en undersökning i mars 2018 som en del i Europeiska unionens svar på USA:s beslut att införa tullar på stålprodukter. Undersökningen visade att importen av stålprodukter till EU har ökat kraftigt. Detta utgör ett allvarligt hot mot EU:s stålproducenter, som fortfarande befinner sig i ett utsatt läge på grund av ihållande överkapacitet på den globala stålmarknaden och illojala handelsmetoder i en aldrig tidigare skådad omfattning hos vissa handelspartner. Restriktionerna på den amerikanska marknaden på grund av avsnitt 232-tullarna på stål gör att handelsflöden leds till EU.

De åtgärder som nu införs är helt i linje med EU:s åtaganden inom Världshandelsorganisationen (WTO) och har noga utformats för att bevara ett kontinuerligt importflöde som garanterar effektiv konkurrens på den europeiska stålmarknaden och tillräckliga valmöjligheter för de många användarna av stål i EU.

Åtgärderna avser 26 stålproduktkategorier och består av tullkvoter utöver vilka en tullsats på 25 % kommer att tas ut. Tullkvoterna bevarar fullt ut den traditionella nivån på importen till EU och kommer att ökas successivt. Detta system liknar de preliminära åtgärder som gäller för närvarande, med några viktiga ändringar för att minimera störningar i handeln och bevara de traditionella handelsöverenskommelserna i fråga om kvantitet och ursprung. Exempelvis kommer de största leverantörsländerna att tilldelas individuella kvoter som baseras på landets tidigare import.

Dessa åtgärder gäller för en period på upp till tre år men kan ses över om omständigheterna ändras.

Kommissionen har också beslutat att skjuta upp mekanismen för förhandskontroll för de produkter som omfattas av de slutgiltiga åtgärderna så länge de gäller.

Bakgrund

Kommissionen införde provisoriska skyddsåtgärder på import av stål i juli 2018.

Skyddsåtgärderna är en del av en tredelad strategi som Europeiska kommissionen tog fram 2018. Till följd av de importtullar som USA tillämpar sedan den 23 mars 2018 med stöd av avsnitt 232 i US Trade Expansion Act från 1962 har det blivit mindre attraktivt att exportera stål till USA. Det finns redan tecken på att detta lett till att stålleverantörer har lagt om delar av sin export från USA till EU.

Läs mer

Förordning om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder beträffande stål

Provisoriska åtgärder – juli 2018

 

IP/19/821

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar