Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja nakłada ostateczne środki ochronne na przywóz wyrobów ze stali

Bruksela, 1 lutego 2019 r.

Komisja nakłada ostateczne środki ochronne na przywóz wyrobów ze stali

Komisja Europejska opublikowała dziś rozporządzenie nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu wyrobów ze stali. Środki te wejdą w życie jutro, 2 lutego, i zastąpią środki tymczasowe obowiązujące od lipca 2018 r.

W marcu 2018 r. Komisja wszczęła dochodzenie, wpisujące się w reakcję Unii Europejskiej na decyzję Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na wyroby ze stali. Dochodzenie wykazało, że przywóz wyrobów ze stali do UE gwałtownie wzrasta. Jest to poważne zagrożenie dla unijnych producentów stali, których sytuacja nadal jest niepewna. Przyczyną tego stanu są utrzymujące się nadwyżki mocy produkcyjnych na światowym rynku stali oraz nieuczciwe praktyki handlowe stosowane na niespotykaną dotąd skalę przez niektórych partnerów handlowych. Z uwagi na ograniczenia na amerykańskim rynku, wynikające z nałożenia ceł na stal na podstawie sekcji 232, następuje przekierowanie przepływów handlowych do UE.

Wprowadzone środki są w pełni zgodne ze zobowiązaniami UE w ramach WTO i zostały starannie ukształtowane, aby umożliwić utrzymanie stałego przywozu, który gwarantuje efektywną konkurencję na europejskim rynku stali i wystarczający wybór dla licznych użytkowników stali w UE.

Środki dotyczą 26 kategorii wyrobów ze stali i obejmują kontyngenty taryfowe, powyżej których stosuje się cło w wysokości 25 %. Kontyngenty taryfowe w pełni zachowują tradycyjne poziomy przywozu do UE i będą stopniowo zwiększane. System ten jest podobny do obecnie obowiązujących środków tymczasowych, z tą jednak różnicą, że wprowadzono pewne istotne zmiany, aby zminimalizować zakłócenia w handlu i chronić tradycyjne uzgodnienie handlowe odnoszące się do ilości i pochodzenia przywożonych towarów. Na przykład główne kraje dostarczające skorzystają z indywidualnych kontyngentów obliczonych w oparciu o ich własny dotychczasowy import.

Środki te powinny pozostać w mocy nie dłużej niż trzy lata, ale w razie zmiany okoliczności mogą zostać poddane przeglądowi.

Komisja podjęła również decyzję o zawieszeniu mechanizmu uprzedniego nadzoru nad produktami, które są objęte ostatecznymi środkami na czas ich obowiązywania.

Kontekst

W lipcu 2018 r. Komisja nałożyła tymczasowe środki ochronne na przywóz wyrobów ze stali.

Środki te są częścią trzytorowych działań, które Komisja Europejska zapowiedziała w 2018 r. w odpowiedzi na decyzję Stanów Zjednoczonych. Cła przywozowe stosowane przez USA od 23 marca 2018 r. na podstawie sekcji 232 amerykańskiej ustawy „Trade Expansion Act” z 1962 r. sprawiły, że wywóz stali do tego kraju stał się mniej atrakcyjny. Istnieją już oznaki wskazujące na to, że w związku z tym dostawcy stali przenieśli część swojego eksportu z USA do UE.

Więcej informacji:

Rozporządzenie nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do wyrobów ze stali

Środki tymczasowe – lipiec 2018 r.

 

IP/19/821

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar