Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija nosaka galīgos aizsardzības pasākumus pret tērauda ražojumu importu

Briselē, 2019. gada 1. februārī

Komisija nosaka galīgos aizsardzības pasākumus pret tērauda ražojumu importu.

Šodien Eiropas Komisija publicēja regulu, ar ko nosaka galīgos aizsardzības pasākumus pret tērauda ražojumu importu. Šie pasākumi stāsies spēkā rīt, 2. februārī, un tie aizstās pagaidu pasākumus, kas ir spēkā kopš 2018. gada jūlija.

Komisija 2018. gada martā sāka izmeklēšanu Eiropas Savienības atbildes reakcijas ietvaros uz Amerikas Savienoto Valstu lēmumu noteikt tarifus tērauda ražojumiem. Šī izmeklēšana parādīja, ka tērauda ražojumu imports Eiropas Savienībā ir strauji pieaudzis. Tas nopietni apdraud ES tērauda ražotājus, kuri joprojām ir nestabilā situācijā tāpēc, ka pasaules tērauda tirgū joprojām ir jaudas pārpalikums un daži tirdzniecības partneri piekopj vēl nepieredzētas intensitātes negodīgu tirdzniecības praksi. ASV tirgū ieviestie ierobežojumi, ko izraisījuši tarifi, kuri noteikti saskaņā ar ASV 1962. gada Tirdzniecības paplašināšanas likuma (Trade Expansion Act) 232. iedaļu, izraisa tirdzniecības plūsmu novirzīšanu uz ES.

Šie pasākumi pilnībā atbilst ES saistībām Pasaules Tirdzniecības organizācijā, un tie ir rūpīgi izstrādāti, lai saglabātu nepārtrauktu importa plūsmu, kas nodrošina efektīvu konkurenci Eiropas tērauda tirgū un pietiekamu izvēli daudzajiem tērauda lietotājiem Eiropas Savienībā.

Pasākumi attiecas uz 26 tērauda ražojumu kategorijām, un to vidū ir tarifa kvotas, virs kurām piemēro 25 % nodokli. Tarifa kvotas pilnībā saglabā tradicionālo importa līmeni Eiropas Savienībā, un tās tiks pakāpeniski palielinātas. Šī sistēma ir līdzīga pašlaik spēkā esošajiem pagaidu pasākumiem ar dažām svarīgām izmaiņām, ar kurām samazina tirdzniecības traucējumus un saglabā tradicionālos tirdzniecības režīmus daudzumu un izcelsmes ziņā. Piemēram, galvenajām piegādātājvalstīm tiks piešķirtas individuālās kvotas, kas balstītas vēsturiskajos importa rādītājos no šīm valstīm.

Šie pasākumi būtu jāsaglabā uz laiku līdz trim gadiem, taču apstākļu maiņas gadījumā tos var pārskatīt.

Komisija ir arī nolēmusi apturēt iepriekšējas uzraudzības mehānismu attiecībā uz tiem pašiem ražojumiem, uz kuriem attiecas galīgie pasākumi, ja vien tie ir spēkā.

Konteksts

Komisija 2018. gada jūlijā noteica pagaidu aizsardzības pasākumus pret tērauda importu.

Šie aizsardzības pasākumi ir daļa no trejādas atbildes reakcijas, kuru Eiropas Komisija jau bija iezīmējusi 2018. gadā. Ņemot vērā importa nodokļus, ko Amerikas Savienotās Valstis no 2018. gada 23. marta piemērojušas saskaņā ar ASV 1962. gada Tirdzniecības paplašināšanas likuma 232. iedaļu, tērauda eksports uz ASV kļuvis mazāk pievilcīgs. Jau ir pazīmes, kas liecina, ka tērauda piegādātāji tādēļ daļu eksporta ir novirzījuši no ASV uz ES.

Plašākai informācijai

Regula, ar ko nosaka galīgos aizsardzības pasākumus tēraudam

Pagaidu pasākumi — 2018. gada jūlijs

 

IP/19/821

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar