Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija nustato galutines apsaugos priemones importuojamiems plieno produktams

Briuselis, 2019 m. vasario 1 d.

Komisija nustato galutines apsaugos priemones importuojamiems plieno produktams.

Šiandien Europos Komisija paskelbė reglamentą, kuriuo nustatomos galutinės apsaugos priemonės importuojamiems plieno produktams. Šios priemonės įsigalios rytoj, vasario 2 d., ir jomis bus pakeistos laikinosios priemonės, galiojančios nuo 2018 m. liepos mėn.

2018 m. kovo mėn., Europos Sąjungai nusprendus imtis veiksmų dėl Jungtinių Valstijų muitų tarifų plieno produktams, Komisija pradėjo tyrimą. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad plieno produktų importas į ES smarkiai didėja. Tai kelia didelę grėsmę ES plieno gamintojams, kurių padėtis tebėra sudėtinga dėl nuolatinio perteklinio pajėgumo pasaulinėje plieno rinkoje ir beprecedenčio skaičiaus nesąžiningų prekybos veiksmų, kurių imasi tam tikri mūsų prekybos partneriai. Apribojus JAV rinką po to, kai pagal 232 skirsnį plienui nustatyti muitų tarifai, prekybos srautai buvo nukreipti į ES.

Minėtosios priemonės visiškai atitinka ES PPO įsipareigojimus ir kruopščiai suformuluotos taip, kad toliau būtų išlaikytas pastovus importo lygis, užtikrinantis veiksmingą konkurenciją Europos plieno rinkoje, o ES plieno naudotojai turėtų pakankamą pasirinkimą.

Priemonės susijusios su 26 kategorijų plieno produktais ir apima tarifines kvotas, kurias viršijus bus taikomas 25 proc. muitas. Šios tarifinės kvotos visiškai atitinka tradicinį importo į ES lygį ir bus didinamos palaipsniui. Ši sistema panaši į šiuo metu taikomas laikinąsias priemones, tačiau atlikta tam tikrų svarbių pakeitimų, kuriais mažinami prekybos trikdžiai ir išlaikomos įprastos prekybos sąlygos, susijusios su kiekiu ir kilme. Pavyzdžiui, pagrindinėms šalims tiekėjoms bus taikomos individualios kvotos, pagrįstos jų ankstesniu importo mastu.

Šios priemonės turėtų būti taikomos trejus metus, tačiau gali būti peržiūrėtos pasikeitus aplinkybėms.

Komisija taip pat nusprendė sustabdyti anksčiau galiojusį produktų, kuriems dabar taikomos galutinės priemonės, priežiūros mechanizmą, kol šios priemonės galios.

Pagrindiniai faktai

2018 m. liepos mėn. Komisija nustatė laikinąsias apsaugos priemones importuojamam plienui.

Apsaugos priemonės – viena iš trijų atsakomųjų priemonių, kurias Europos Komisija numatė 2018 m. Po to, kai Jungtinės Valstijos pagal 1962 m. JAV prekybos plėtros akto 232 skirsnį nuo 2018 m. kovo 23 d. nustatė importo muitus, plieno eksporto į Jungtines Valstijas sąlygos tapo nebe tokios patrauklios. Jau pastebėta, kad dėl to plieno tiekėjai dalį savo eksporto nukreipė iš JAV į ES.

Daugiau informacijos

Reglamentas, kuriuo nustatomos galutinės apsaugos priemonės plienui

Laikinosios priemonės (2018 m. liepos mėn.)

 

IP/19/821

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar